Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grafisk profil för webb och appar

Webben är en av våra viktigaste kanaler gentemot omvärlden. För att vi ska kunna kommunicera på ett tydligt och enhetligt sätt, är det viktigt att den grafiska profilen följs även i digitala kanaler. Därför finns mallar med gemensam form och kodbas framtagna för webbsidor där universitetet står som avsändare.

Webbmallarna finns samlade i en styleguide. Det finns även vissa grafiska rekommendationer för mobilapplikationer, appar – se längre ner på sidan. 

styleguide.lu.se

Mallar och grafisk utformning för webbsidor

Genom att ha ett gemensamt upplägg för gränssnitt och design – gemensamma webbmallar – så underlättar vi för besökaren som använder universitetets olika webbsidor och webbplatser. Det har också som funktion att skapa igenkänning för att tydliggöra att universitetet är avsändare. Ytterligare en viktig anledning till att ha gemensamma webbmallar är att säkra tillgänglighet för besökare med funktionsnedsättning, så att vi följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (Europeiska unionens webbdirektiv). I webbmallarna kan det exempelvis handla om hur man visar att något är klickbart eller att man säkrar att färger har tillräckligt stor kontrast till varandra.

Webbmallarna finns samlade i en styleguide där du kan se exempel på olika sidtyper, innehållselement och html-kod:

styleguide.lu.se

Ansvar för webbmallarna

Varje verksamhet med eget webbpubliceringssystem ansvarar för att implementera webbmallarna. För den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal är det webbavdelningen på sektionen Kommunikation som implementerar webbmallarna. Webbavdelningen ansvarar också för löpande förvaltning och utveckling av webbmallarna för hela universitetet.

Webbpublicering

Anlita externa kommunikationsbyråer

Om du har du behov av att skapa en typ av webbplats som ligger utanför de befintliga webbmallarna, till exempel någon typ av kampanjwebbplats, kan du ta hjälp av universitetets upphandlade kommunikationsbyråer.

Upphandlade kommunikationsbyråer

Grafisk profil i appar

Appar ska alltid designas i enlighet med Lunds universitets grafiska profil. Det är viktigt att såväl det övergripande gränssnittet i appen som app-ikonen följer våra grafiska riktlinjer för färger, typsnitt och bildmanér.

  • Lunds universitets logotyp som app-ikon rekommenderas endast för de appar som räknas som universitetsövergripande.

  • Endast sigillet som app-ikon, varken hela eller delar av det, rekommenderas inte. Sigillet ska enligt vår grafiska profil användas som en kvalitetsstämpel, och applicerat ensamt på en app-ikon säger det ingenting om innehållet eller avsändaren.

  • Lunds universitets logotyp ska vara synlig inuti appen och ska så långt det är möjligt synas när appen startas.

  • Skriv alltid ut Lunds universitet eller Lund University som avsändare i appens presentationstext på App store/Google Play/motsvarande, i samband med tydlig information om vilken del av universitetet som tagit fram appen.

  • Designelement från styleguide.lu.se för webbplatser kan användas även i appar där det bedöms som lämpligt.

Kontakt 

Är du osäker på vilken typ av mallar som finns, eller har frågor om hur den grafiska profilen ska användas på webben? Skicka din fråga till servicedesk [at] lu [dot] se och ange “webbmallar” i ämnesraden, så tar någon från webbavdelningen på sektionen Kommunikation kontakt med dig.

Kontaktpersoner på fakulteterna i webbfrågor hittar du på sidan om Webbpublicering.

Webbpublicering

Kontakt

Är du osäker på vilken typ av mallar som finns, eller har frågor om hur den grafiska profilen ska användas på webben? Skicka din fråga till servicedesk [at] lu [dot] se och ange “webbmallar” i ämnesraden, så tar någon från webbavdelningen på sektionen Kommunikation kontakt med dig.

Kontaktpersoner på fakulteterna i webbfrågor hittar du på sidan om Webbpublicering.

Läs mer om webbpublicering