Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grafisk profil för webb och appar

Webben är en av våra viktigaste kanaler gentemot omvärlden. För att vi ska kunna kommunicera på ett tydligt och enhetligt sätt, är det viktigt att den grafiska profilen följs även i digitala kanaler. Därför finns en styleguide med gemensam form och kodbas framtagen för webbsidor där universitetet står som avsändare.

Styleguiden dokumenterar profilenliga designkomponenter och exempelsidor för webbplatser från Lunds universitet. Det finns även grafiska riktlinjer för appar, se längre ner på denna sida.

Styleguide

Lunds universitet har gemensamma standards för designen på våra webbplatser i form av styleguide. Det finns flera syften med detta: Lunds universitet ska vara en tydlig avsändare. Besökare ska kunna känna igen sig mellan våra webbplatser och förstå hur olika komponenter fungerar och var man hittar viss typ av information. Och vi som organisation ska kunna säkra att olika designelement – exempelvis knappar, typsnitt, utseende på länkar – är utformade så att de följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, med exempelvis tillräckliga kontraster i färger och tydlighet i vad som är klickbart.

För den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal är det webbavdelningen på sektionen Kommunikation som implementerar styleguiden. Webbavdelningen ansvarar också för löpande förvaltning och utveckling av styleguiden för hela universitetet. Verksamheter med annat webbpubliceringssystem ansvarar för att implementera komponenterna ifrån styleguiden i sitt system. 

Andra digitala system med ett användargränssnitt kan också hämta designkomponenter från styleguiden, även om den i första hand är utvecklad för webbplatser.

Styleguide för Lunds universitet – styleguide.lu.se

Anlita externa kommunikationsbyråer

Om du har du behov av att skapa en typ av webbplats som ligger utanför styleguiden, till exempel en webbplats för ett samarbetsprojekt mellan olika organisationer, kan du ta hjälp av universitetets upphandlade kommunikationsbyråer.

Upphandlade kommunikationsbyråer

Grafisk profil i appar

Appar ska alltid designas i enlighet med Lunds universitets grafiska profil. Det är viktigt att såväl det övergripande gränssnittet i appen som app-ikonen följer våra grafiska riktlinjer för färger, typsnitt och bildmanér.

  • Lunds universitets logotyp som app-ikon rekommenderas endast för de appar som räknas som universitetsövergripande.

  • Endast sigillet som app-ikon, varken hela eller delar av det, rekommenderas inte. Sigillet ska enligt vår grafiska profil användas som en kvalitetsstämpel, och applicerat ensamt på en app-ikon säger det ingenting om innehållet eller avsändaren.

  • Lunds universitets logotyp ska vara synlig inuti appen och ska så långt det är möjligt synas när appen startas.

  • Skriv alltid ut Lunds universitet eller Lund University som avsändare i appens presentationstext på App store/Google Play/motsvarande, i samband med tydlig information om vilken del av universitetet som tagit fram appen.

  • Designelement från styleguide.lu.se för webbplatser kan användas även i appar där det bedöms som lämpligt.

Kontakt 

Är du osäker på vilken typ av designkomponenter som finns, eller har frågor om hur den grafiska profilen ska användas på webben? Skicka din fråga till servicedesk [at] lu [dot] se och ange “styleguide” i ämnesraden, så tar någon från webbavdelningen på sektionen Kommunikation kontakt med dig.

Kontaktpersoner på fakulteterna i webbfrågor hittar du på sidan om Webbpublicering.

Webbpublicering

Kontakt

Är du osäker på vilken typ av designkomponenter som finns, eller har frågor om hur den grafiska profilen ska användas på webben? Skicka din fråga till servicedesk [at] lu [dot] se och ange “styleguide” i ämnesraden, så tar någon från webbavdelningen på sektionen Kommunikation kontakt med dig.

Kontaktpersoner på fakulteterna i webbfrågor hittar du på sidan om Webbpublicering.

Läs mer om webbpublicering