Grafisk profil för webb och appar

Webben är en av våra viktigaste kanaler gentemot omvärlden. För att vi ska kunna kommunicera på ett tydligt och enhetligt sätt, är det viktigt att den grafiska profilen följs även i digitala kanaler. Därför finns färdiga mallar med gemensam struktur och form framtagna för webbsidor där universitetet står som avsändare. På denna sida finner du också grafiska rekommendationer för mobilapplikationer, appar.

Den grafiska profilen är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet. Som stöd i ditt arbete finns en grafisk manual med basregler som beskriver de olika byggstenarna, logotyp, typografi, färger, bildmanér och grafiska element. 

Ladda ner Lunds universitets grafiska manual (PDF 19,5 MB, nytt fönster)

Mallar och grafisk utformning för webbsidor

Genom att ha en gemensam struktur och form underlättar vi för mottagaren att navigera på universitetets olika webbsidor och visar också tydligt att universitetets är avsändare. Samwebb (universitetets samordningsgrupp för gemensamma webbfrågor) har inom den grafiska profilen tagit fram ett nytt grafiskt uttryck för webben. Detta nya ramverk har börjat användas av olika webbplatser, som ehl.lu.se och lth.se, och kommer att implementeras på Drupal-webbplatser i samband med uppdateringen till Drupal 8. Detta väntas ske under 2020.

Det nya ramverket finns samlat i en styleguide där du kan se exempel på olika sidtyper, innehållselement och html-kod:

Gå till styleguiden på samwebb.lu.se (logga in med Lucat-ID)

De äldre HTML-mallarna finns fortfarande att ladda ner från Bild- och mediebanken. Vid nedladdning får du ett paket med såväl tomma mallsidor, som olika moduler och exempelsidor. Med hjälp av sidan index.html, som följer med i paketet, kan du enkelt klicka dig runt och titta på de olika delarna.

Ladda ner HTML-mallarna från Bild- och mediebanken

Så använder du mallarna 

Det är viktigt att du tillämpar den grafiska profilen på allt material där Lunds universitet är avsändare, tryckt som digitalt, både inom och utanför universitetet. Genom att använda ramverket i styleguiden försäkrar du dig om att dina webbsidor följer den fastställda form som gäller för alla webbplatser vid universitetet.

Webbmallar och publiceringsverktyg

Inom universitetet används olika webbpubliceringsverktyg. De webbplatser som ingår i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal anpassas automatiskt till den fastställda formen. Verksamheter som har egna webbpubliceringssystem och därmed själva ansvarar för att implementera den grafiska utformningen, hänvisas till styleguiden.

Ytterligare information om webbsamordning och publiceringsverktyg inom universitetet hittar du på sidan Webbpublicering:

Gå till sidan Webbpublicering

Anlita externa kommunikationsbyråer

Om du har du behov av att skapa en form som ligger utanför de befintliga mallarna, till exempel för någon form av kampanjsajt, kan du ta hjälp av universitetets upphandlade kommunikationsbyråer.

Läs mer om universitetets upphandlade kommunikationsbyråer här

Grafisk profil i appar

Appar ska alltid designas i enlighet med Lunds universitets grafiska profil. Det är viktigt att såväl det övergripande gränssnittet i appen som app-ikonen följer våra grafiska riktlinjer för färger, typsnitt och bildmanér.

  • Lunds universitets logotyp som app-ikon rekommenderas endast för de appar som räknas som universitetsövergripande.

  • Endast sigillet som app-ikon, varken hela eller delar av det, rekommenderas inte. Sigillet ska enligt vår grafiska profil användas som en kvalitetsstämpel, och applicerat ensamt på en app-ikon säger det ingenting om innehållet eller avsändaren.

  • Lunds universitets logotyp ska vara synlig inuti appen och ska så långt det är möjligt synas som välkomstbild när appen startas.

  • Skriv alltid ut Lunds universitet eller Lund University som avsändare i appens presentationstext på App store/Google Play/motsvarande, i samband med tydlig information om vilken del av universitetet som tagit fram appen.

Kontakta Sektionen Kommunikation om du har frågor kring att applicera den grafiska profilen på appar.