Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Interna nyhetsbrev

Från Lunds universitets gemensamma förvaltning.

Här listas universitetsgemensamma interna nyhetsbrev. Syftet är att du som medarbetare ska kunna få en överblick och se vilka nyhetsbrev som finns för att få information och för att nå ut med information.

A | B | C | D | E | F | G | HI | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

A

Nyhetsbrev om arbetsmiljö, miljö, kemikaliesäkerhet, brandskydd, säkerhet och strålsäkerhet

Sektion LU Byggnad: Aktuell information inom ämnesområdena relaterat till universitetets verksamhet, såsom nyheter i lagstiftning, nya interna regler, kommande utbildningar och uppmaningar om att vidta åtgärder.
Målgrupp: till de med arbetsgivaransvar och de som arbetar med ämnesfrågorna, exempelvis prefekt, föreståndare, sektionschef, samordnare, labbtekniker eller skyddsombud.
Se tidigare nyhetsbrev i LU-box
Prenumeration: mejla nyhetsbrevAMS [at] bygg [dot] lu [dot] se

C

Carreer news

Sektionen Externa relationer:  innehåller information om karriärverksamheten inom LU med omvärldsanalys och tips på externa event när det gäller karriärfrågor och viss mån alumn.
Målgrupp: interna medarbetare och studenter på LU.
Prenumeration, mejla: susanne [dot] linne [at] er [dot] lu [dot] se (Susanne Linnè)

E

Ekonominytt

Sektionen Ekonomi: kortare meddelanden om det ekonomiadministrativa arbetet, till exempel i samband med bokslut samt budget- och prognosarbete. Kort driftinformation om Raindance, Lupin och EOS samt tillfälligt ändrade öppettider för våra servicetelefoner.
Målgrupp: främst ekonomer, men även prefekter (budget) och andra intresserade.
Se arkiv med tidigare nyhetsbrev på Ekonomiwebben
Prenumeration: anmäl dig på Ekonomiwebben för att få utskick

Erasmus+

Sektionen Externa relationer: informerar om Erasmus+ programmen och särskilt viktiga ansökningsperioder, ska ge stöd inför ansökningar.
Målgrupp: medarbetare som jobbar med och i programmen. Samma målgrupp som för nyhetsbrevet Externa relationer.  
Prenumeration: kontakta carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se (Carina Holmberg Pousette)

Nyhetsbrev från Externa relationer

Sektionen Externa relationer information från alla delar av Externa relationer i internationella frågor.
Målgrupp: medarbetare inom LU som arbetar med internationalisering.
Se tidigare nyhetsbrev: under "Internationella möjligheter" hittar du senaste brevet i högerkolumn
Prenumeration, mejla: carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se (Carina Holmberg Pousette)

F

Forskningsnytt

Sektionen för Forskning Samverkan och Innovation: aktuell information om Horizon 2020, ansökningar som ska hanteras av Forskningsnämnden, arrangemang och seminarier, aktuella utlysningar, samt information om universitetets interna forskningsstöd.
Målgrupp: forskare
Se tidigare nyhetsbrev på Forskningsservice sidor
Prenumeration, mejla: Johanna [dot] Mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se (Johanna Mellgren)

Nyhetsbrev för gemensamma förvaltningen

Sektionen för Kommunikation: aktuell information från förvaltningen, kommer 1 g/månaden.
Målgrupp: alla medarbetare i gemensamma förvaltningen.
Se tidigare nyhetsbrev i Nyhetsbrev från förvaltningen på LU-Box
Prenumeration, mejla: anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Anna Mansfeld)

H

Sektionen HR:s nyhetsbrev

Sektionen HR: information om aktuella HR/personalfrågor.
Målgrupp: HR-funktioner och chefer på Lunds universitet.

Hållbarhetsforum nyhetsbrev

Hållbarhetsforums nyhetsbrev  Lunds universitets Hållbarhetsforum ger varje månad ut ett nyhetsbrev med hållbarhetsnyheter från Lunds universitet. Här presenteras forskningsnyheter och aktuella event med koppling till hållbarhetsområdet där Lunds universitet medverkar.
Målgrupp: Alla intresserade LU-anställda och även externa aktörer.
Tidigare nummer: Se tidigare nyhetsbrev
Prenumerera: gå in på Hållbarhetsforums webbsida

I

Inköpsnytt

Sektionen Ekonomi: information om nya avtal, planerade upphandlingar, förändringar inom LOU samt mer allmän information kring ramavtal och upphandling.
Målgrupp: främst inköpssamordnare och inköpare, men även prefekter och andra intresserade.
Prenumeration: anmäl dig för att få utskick

K

Kommunikatören

Sektionen Kommunikation: ett nyhetsbrev som skickas till LU:s alla kommunikatörer.
Målgrupp: kommunikatörsnätverket.
Prenumeration, mejla: johanna [dot] lindvall [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Johanna Lindvall)

L

LUM - smakprov ur nya numret och digital version

Sektionen Kommunikation: En teaser för den tryckta versionen samt ett komplement till den tryckta tidningen
Målgrupp: alla medarbetare vid Lunds universitet.
Prenumeration, mejla: Maria [dot] lindh [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Maria Lindh)

LU-nytt / LU News

LU-nytt / LU News är ett internt nyhetsbrev som skickas ut till alla medarbetare vid Lunds universitet. Nyhetsbrevet skickas ut varannan vecka med e-post. Nyhetsbrevet ges ut på svenska och engelska, är webbaserat och publiceras på Medarbetarwebben och på Staff Pages.
Sektionen Kommunikation:
Målgrupp:
alla medarbetare vid Lunds universitet.
Prenumeration: skickas ut via vanlig e-post till alla anställda.
Se tidigare nyhetsbrev: LU-nytt / LU News

N

NET-info

Sektionen LDC: NETinfo är en kanal för information om förändringar inom IT-miljön. Utskicken rör planerade arbeten, inklusive kommande servicefönster.
Samma kanal används för kallelse till NETinfomöten.
Målgrupp: Huvudsakligen systemadministratörer och IT-ansvariga.
Prenumeration: Registrera på LDC:s webbplats

S

SEC-info

Sektionen LDC: SECinfo är en kanal för IT-säkerhetsinformation. Utskicken rör akuta problem och hot mot universitetets IT-miljöer och datoranvändare.
Målgrupp: Huvudsakligen systemadministratörer och IT-ansvariga men öppen för alla intresserade.
Prenumeration: Registrera på LDC:s webbplats

Informationsutskick till studievägledare med flera

Sektionen Student och utbildning: spridning av utbildningsrelaterad information.
Målgrupp: utbildnings- ansvariga/administratörer; studierektor, studievägledare, kurskoordinator.
Prenumeration, mejla: cecilia [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se (Cecilia Johansson)

U

Nyhetsbrev från avdelningen för uppdragsutbildning

Sektionen FSI: Höjdpunkter från uppdragsutbildningen vid LU. Brevet kommer ut i slutet av vårterminen och slutet av höstterminen.
Målgrupp: Rektor och rektors ledningsgrupp, ledningsstöd, dekaner, prodekaner, vicedekaner, kanslichefer, medarbetare vid FSI och ER, prefekter, uppdragsutbildningskoordinatorer, medlemmar i uppdragsutbildningsutskottet, m fl, samt alla intresserade LU medarbetare.
Se tidigare nyhetsbrev
Prenumeration, mejla: emma [dot] holm [at] fsi [dot] lu [dot] se (Emma Holm)

Kontakt

Anna Mansfeld
Internkommunikatör
+46 46 222 31 58
anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

 

Relaterad information

Definition

  • Internt nyhetsbrev för medarbetare inom Lunds universitet
  • Att det ges ut kontinuerligt med en viss frekvens och med ett tydligt syfte och en tydlig avsändare.

LU i sociala medier

Om du vill nå ut via sociala medier:

Se lista över universitetsövergripande kanaler här.

Vill du starta ett nytt nyhetsbrev?

Läs checklistan för nyhetsbrev

Tänk på GDPR

Läs vad som gäller för hantering av personuppgifter vid nyhetsbrev.