Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Interna nyhetsbrev

Från Lunds universitets gemensamma förvaltning.

Här listas universitetsgemensamma interna nyhetsbrev. Syftet är att du som medarbetare ska kunna få en överblick och se vilka nyhetsbrev som finns för att få information och för att nå ut med information.

A | B | C | D | E | F | G | HI | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

A

Nyhetsbrev om arbetsmiljö, miljö, kemikaliesäkerhet, brandskydd, säkerhet och strålsäkerhet

Sektion LU Byggnad: Aktuell information inom ämnesområdena relaterat till universitetets verksamhet, såsom nyheter i lagstiftning, nya interna regler, kommande utbildningar och uppmaningar om att vidta åtgärder.
Målgrupp: till de med arbetsgivaransvar och de som arbetar med ämnesfrågorna, exempelvis prefekt, föreståndare, sektionschef, samordnare, labbtekniker eller skyddsombud.
Se tidigare nyhetsbrev i LU-box 
Prenumeration: skicka e-post till: nyhetsbrevAMS [at] bygg [dot] lu [dot] se

E

Ekonominytt

Sektionen Ekonomi: Meddelanden om det ekonomiadministrativa arbetet, till exempel i samband med bokslut samt budget- och prognosarbete. Information om nya regelverk och rutiner. Driftinformation om Raindance, Lupin/Proceedo och EOS samt tillfälligt ändrade öppettider för vår service.
Målgrupp: främst ekonomer, men även prefekter (budget) och andra intresserade.
Se arkiv med tidigare nyhetsbrev på Ekonomiwebben
Prenumeration: anmäl dig på Ekonomiwebben för att få utskick

Nyhetsbrev från Externa relationer

Sektionen Externa relationer informerar om aktuella händelser på det internationella området samt finansieringsmöjligheter för internationella samarbeten och mobilitet. Nyhetsbrevet skickas ut varannan vecka under terminstid.
Målgrupp: medarbetare inom LU som arbetar eller planerar att börja arbeta med internationella frågor.
Se tidigare nyhetsbrev: under "Globalt engagemang och internationella frågor" hittar du senaste brevet i högerkolumn
För prenumeration kontakta: Carina [dot] Holmberg_Pousette [at] er [dot] lu [dot] se (Carina[dot]Holmberg_Pousette[at]er[dot]lu[dot]se)

F

Forskningsnytt

Forskningsservice: Nyheter och aktiviteter relaterat till forskningsfinansiering, framförallt med fokus på Forskningsservice ansvarsområden: EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horizon Europe), och svenska finansiärer med krav på central hantering (till exempel Wallenbergstiftelserna).
Målgrupp: forskare
Se tidigare nyhetsbrev 
För prenumeration kontakta: Johanna [dot] Mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se (Johanna[dot]Mellgren[at]fs[dot]lu[dot]se)

H

HR-nytt

Sektionen HR: information om aktuella universitetsgemensamma HR-frågor.
Målgrupp: HR-funktioner och chefer på LU.
Prenumeration: skickas ut via e-post till HR-funktioner på LU.

Hållbarhetsforums nyhetsbrev 

Lunds universitets Hållbarhetsforum ger varje månad ut ett nyhetsbrev med hållbarhetsnyheter från Lunds universitet. Här presenteras forskningsnyheter och aktuella event med koppling till hållbarhetsområdet där Lunds universitet medverkar.
Målgrupp: Alla intresserade LU-anställda och även externa aktörer.
Tidigare nummer: Se tidigare nyhetsbrev
Prenumeration: Anmäl dig på Hållbarhetsforums webbsida

I

Inköpsnytt

Sektionen Ekonomi: information om nya avtal, planerade upphandlingar, förändringar inom LOU samt mer allmän information kring ramavtal och upphandling.
Målgrupp: främst inköpssamordnare och inköpare, men även prefekter och andra intresserade.
Prenumeration: Anmäl dig för att få utskick

LU Innovation

Sektionen Forskning, Innovation och Samverkan: Nyheter, aktuella events och tips för dig som är intresserad av innovation och nyttiggörande.
Målgrupp: alla intresserade LU-anställda samt även externa aktörer.
Prenumerera: Anmäl dig på LU Innovations webbplats

International Desk Newsletter

Sektionen Externa relationer: Informerar om relevanta och aktuella evenemang och seminarier för internationella studenter samt förklarar svenska högtider och traditioner.
Kontaktperson: ida [dot] thelander [at] er [dot] lu [dot] se (ida[dot]thelander[at]er[dot]lu[dot]se)
Målgrupp: Nuvarande internationella studenter
Prenumeration: Anmäl dig för att få nyhetsbrevet

K

Karriärtankar (Career news)

Sektionen Externa relationer: innehåller information om karriärverksamheten inom LU med omvärldsanalys och tips på externa event när det gäller karriärfrågor och viss mån alumn.
Målgrupp: nationella studenter och studie- och karriärvägledare samt annan personal. Career News är en engelsk motsvarighet för internationella studenter.
Prenumeration: Fyll i formuläret här.
Kontakt: malin [dot] akerskog [at] er [dot] lu [dot] se

Kommunikatören

Sektionen Kommunikation: nyhetsbrev via Teamsgrupp för kommunikatörsnätverket
Målgrupp: kommunikatörsnätverket.
Kontaktperson: Johanna [dot] Sandahl [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

L

LUM - smakprov ur nya numret och digital version

Sektionen Kommunikation: En teaser för den tryckta versionen samt ett komplement till den tryckta tidningen
Målgrupp: alla medarbetare vid Lunds universitet. Skickas ut till alla anställda.
Kontakt: jan [dot] olsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se; petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Se tidigare nummer.

LU-nytt / LU News

Sektionen Kommunikation: LU-nytt / LU News är ett internt nyhetsbrev som skickas ut varannan vecka till alla medarbetare vid Lunds universitet. LU-nytt innehåller universitetsgemensamma nyheter och aktuellt från universitetsledningen. Nyhetsbrevet ges ut på svenska och engelska, är webbaserat och publiceras på Medarbetarwebben och på Staff Pages.
Målgrupp: alla medarbetare vid Lunds universitet.
Prenumeration: skickas ut med vanligt e-postmeddelande till alla med en anställning.
Se tidigare nyhetsbrev: LU-nytt / LU News

N

NET-info

Sektionen IT: NET-info är en kanal för information om förändringar inom IT-miljön. Utskicken rör planerade arbeten, inklusive kommande servicefönster.
Samma kanal används för kallelse till NET-infomöten.
Målgrupp: Huvudsakligen systemadministratörer och IT-ansvariga.
Prenumeration: Registrera på Sektionen IT:s webbplats

S

SEC-info

Sektionen IT: SECinfo är en kanal för IT-säkerhetsinformation. Utskicken rör akuta problem och hot mot universitetets IT-miljöer och datoranvändare.
Målgrupp: Huvudsakligen systemadministratörer och IT-ansvariga men öppen för alla intresserade.
Prenumeration: Registrera på Sektionen IT:s webbplats

Informationsutskick till studievägledare med flera

Sektionen Externa relationer: spridning av utbildningsrelaterad information.
Målgrupp: utbildningsansvariga/administratörer; studierektor, studievägledare, kurskoordinator.
För prenumeration kontakta: Cecilia [dot] Johansson [at] stu [dot] lu [dot] se (Cecilia[dot]Johansson[at]stu[dot]lu[dot]se)

För lärande i en digital värld

Enheten för undervisningsstöd: I nyhetsbrevet hittar du aktuella workshops, artiklar, guider och inspiration på temat digitala verktyg i undervisning och lärande.
Målgrupp: undervisande personal och TA-personal inom Lunds universitet
Prenumeration: anmäl dig för att få nästa utskick: Prenumerera på nyhetsbrevet
Se tidigare nyhetsbrev

U

Nyhetsbrev från avdelningen för uppdragsutbildning

Sektionen FSI: Höjdpunkter från uppdragsutbildningen vid LU. Brevet kommer ut i slutet av vårterminen och slutet av höstterminen.
Målgrupp: Rektor och rektors ledningsgrupp, ledningsstöd, dekaner, prodekaner, vicedekaner, kanslichefer, medarbetare vid FSI och ER, prefekter, uppdragsutbildningskoordinatorer, medlemmar i uppdragsutbildningsutskottet, med flera samt alla intresserade LU medarbetare.
För prenumeration kontakta: emma [dot] holm [at] education [dot] lu [dot] se (Emma[dot]Holm[at]education[dot]lu[dot]se)
Se tidigare nyhetsbrev (längst ner på sidan).

Kontakt

Anna Mansfeld
Internkommunikatör
+46 46 222 31 58
anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

 

Relaterad information

Definition

  • Internt nyhetsbrev för medarbetare inom Lunds universitet
  • Att det ges ut kontinuerligt med en viss frekvens och med ett tydligt syfte och en tydlig avsändare.

LU i sociala medier

Om du vill nå ut via sociala medier:

Se lista över universitetsövergripande kanaler här.

Vill du starta ett nytt nyhetsbrev?

Läs checklistan för nyhetsbrev

Tänk på GDPR

Läs vad som gäller för hantering av personuppgifter vid nyhetsbrev.