Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbar utveckling i forskningen

Lunds universitet utvecklar vetenskaplig kunskap som ökar förståelsen av problem relaterade till hållbar utveckling, undersöker möjliga lösningar och vilka oönskade effekter av lösningarna som kan uppstå. Forskningen spelar en avgörande roll för att flytta fram kunskapsfronten kring hållbarhetsfrågor.

Hållbarhet är viktigt för Lunds universitet

Hållbarhet ska genomsyra allt det arbete som universitetet utför. Därför behöver du som forskare vara väl insatt i din egna forsknings relevans för hållbar utveckling. Det är också viktigt att forskningens kopplingar till hållbarhetsfrågorna synliggörs för interna och externa samarbetspartners.

Kontakt

Lunds Universitets Hållbarhetsforum

Lunds universitets Hållbarhetsforum
Ekologihuset, Sölvegatan 37
223 62 Lund
contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se (contact@sustainability.lu.se)
 

Synliggör din hållbarhetsforskning

Nu kan du som forskar tagga upp din profil, dina projekt och forskningsoutput till Globala målen i LUCRIS och Forskningsportalen. Detta bidrar till att synliggöra den forskning som relaterar till FN:s globala mål.

 

Hur fungerar taggningen?

Initialt taggades samtliga forskningsoutput upp retroaktivt med de globala målen. Forskare, organisation och projekt har taggats upp enligt de SDG som finns på tillknutna forskningsoutput. Viss manuellt städning har gjorts. Eftersom automatisk uppmärkning finns det så klart poster som fått eller inte fått korrekt taggning. Detta kan man justera manuellt.

Nu efter lanseringen kommer alla nya forskningsoutput som läggs in i LUCRIS få, om så är relevant, automatiskt genererade taggningar till de Globala målen. Notera att den automatiska taggningen endast görs på forskningsoutput med en engelska titel och abstrakt.

Övrig information, såsom personprofiler, projekt och organisationer, taggas upp manuellt.

Ändra målen kopplade till min forskning

Du som forskare kan ändra eller lägga till globala mål i LUCRIS. Du kan hitta FN:s globala mål på:

  • Profilen
  • Projekt 
  • Forskningsoutput
  • Organisationernas profiler i Forskningsportalen

Hur du faktiskt lägger till eller ändrar en uppmärkning av Globala målen i LUCRIS och Forskningsportalen hittar du via länken nedan:

 Varför märker vi upp forskningen med FNs Globala mål?

Bild av hur första sidan i forskningspotalen ser ut när Hållbarhetsmålen är påslagna

 

Interna användningsområden

Möjlighet att söka fram hållbar forskning bland annat baserat på uppmärkningen för att gynna interna samarbeten och öka användningen av lokala resurser och kompetenser.

Externa användningsområden

Möjlighet för externa målgrupper såsom finansiärer, potentiella kollegor och studenter att lätt få en ingång till Lunds universitets hållbara forskning och relaterade forskare.

Dela med dig av din forskning

Hållbarhetsforum får många förfrågningar om offentliga engagemang (samtal, diskussioner, paneler) från intressanta aktörer i hela samhället. Är du en forskare som är angelägen om att sprida din kunskap? Skicka ett mail till Jenny Hansson med några meningar om din forskning så lägger vi dig till vårt bibliotek av talare.

Tips för ansökningsskrivande

Kämpar du med att skriva en ansökan till en utlysning om hållbar utveckling? I den engelska filmen nedan får du 9 tips för att underlätta skrivprocessen.

FN:s klimatkonvention och konventionen för biologisk mångfald

Lunds universitet är en observatörsorganisation för FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och konventionen för biologisk mångfald (UN CBD). Kontakta Hållbarhetsforum om du planerar deltagande på FN:s klimatkonferens eller biodiversitetskonferens eller vill arrangera ett sidoevenemang. Kontakta Hållbarhetforum för intresseanmälan och mer information.

Länkar:

Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum arbetar för att främja utmaningsdriven forskning om hållbarhet och är ett strategiskt stöd i samordning av hållbarhetsfrågor på Lunds universitet. Har du förslag på aktiviteter inför utlysningar, idéer på forskningsengagemang eller vill sprida din kunskap? Tveka inte att kontakta Hållbarhetsforum

Relaterad information

Här nedan länkar vi till mer relevant information om hållbar forskning: