Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Checklista för att skriva nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev är samlad information, regelbundet distribuerad, oftast via e-post, som handlar om ämnen som är av intresse för nyhetsbrevets prenumeranter.

Ibland finns en övertro på vad det går att uppnå med nyhetsbrev. Visst kan det kännas effektivt att skicka i väg ett välfyllt e-postmeddelande till många människor. Men många gånger behövas fler, och ibland andra, kommunikationsinsatser för att nå fram. Fundera gärna ett varv innan du startar upp ett nyhetsbrev. Med rätt förutsättningar och ett väl bearbetat material, kan nyhetsbrev vara en bra informationskanal.

Tipsen nedan passar för enkla nyhetsbrev med syfte att informera.

Tänk till före!

Vem vill du nå?

Målgruppen bör ha ett definierat och avgränsat informationsbehov. De ska helst också vilja bli informerade inom ett visst område. Testa gärna idén på några tilltänkta personer först.

Vad vill du uppnå? Vad blir vinsten för läsarna?

Oavsett vilken, tänk på att ett bra nyhetsbrev inte bara staplar information. Du som skriver nyhetsbrevet får gärna göra jobbet åt läsaren genom att verkligen förstå innehållet och sammanfatta det viktigaste.

Prioritera, sålla och filtrera

Värt att komma ihåg är att nyhetsbrev är envägskommunikation. Vill du skapa förståelse, engagemang och interaktion kan andra grepp behövas. Är informationen komplex och behöver processas för att tillgodogöras kan andra typer av kommunikationskanaler också behövas.

Tydliggör nyhetsbrevets syfte och innehåll

”Kortfattad beskrivning av nyhetsbrevet”. Skriv ihop några förklarande rader så att läsaren snabbt kan förstå vad nyhetsbrevet går ut på. Till exempel: ”Nyhetsbrevet xx rapporterar om xx / vad som är på gång inom xx / projektet xx / som kan vara intressant för dig som jobbar på xx. Det skickas ut av xx var x:e vecka. Kontakta gärna redaktören om du vill bidra med material”. Denna beskrivning kan med fördel placeras i slutet av nyhetsbrevet.

Layout och disposition

Skriv kort och enkelt!

Det ska gå snabbt att läsa ett nyhetsbrev och att få en överblick av innehållet. Få läser allt i ett nyhetsbrev. Blicken ska snabbt kunna fara över skärmen för att avgöra vad som är av intresse och i så fall göra en djupdykning just där.

Kategorisera ditt innehåll, kan vara ett bra sätt att vägleda de som vill läsa valda delar och inte hela. Till exempel nytt från fakultetsledningen, anslag/stipendier etc.

Gör korta stycken om varje informationspunkt, inte mer än tre till fyra rader. Länka vidare om det behövs fördjupning, använd tillgängliga, beskrivande länkar. ”Lär dig mer om xx på xx fakultetens webbplats”.

Använd gärna rubriker som sammanfattar innehållet. Antingen ovanför varje stycke och/eller övergripande ämnesrubriker före flera stycken. Rubriken ska gå direkt på kärnan vad texten handlar om. En möjlighet är att lista rubrikerna i inledningen, som ett index.

Bra bilder drar till sig blickarna. Bilder kan också komplettera texten, till exempel visa hur en nyanställd ser ut.

Formulera e-postmeddelandets ämnesrad så att det tydligt framgår vem det är från och om vad. Det är viktigt att läsaren direkt fattar vilket nyhetsbrev det är. Det är inte fel att få plats med ett tillägg som lockar till läsning för det aktuella numret. Avsändarfältet: Den som ligger bakom nyhetsbrevet kan med fördel stå här, hellre då rollen än personnamn (”prefekt snarare än Namn Namnsson”).

Följ Lunds universitets grafiska profil

Vill du formge nyhetsbrevet annat än som ett vanligt e-postmeddelande ska du följa Lunds universitets grafiska profil.

Behöver du hjälp med att göra en mall för ditt nyhetsbrev? Kontakta någon av LU:s upphandlade kommunikationsbyråer eller, om du använder ett externt system, din leverantör för nyhetsbrev. Kontakta gärna någon av kontaktpersonerna i länken ovan eller mejla grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (grafiskprofil[at]kommunikation[dot]lu[dot]se) för råd och frågor om grafiska profilen.

Utvärdera nyhetsbrevet

Utvärdera gärna ditt nyhetsbrev löpande. Både genom att kolla statistiken (om du har tillgång till en sådan) och genom att stämma av med ett antal läsare.

E-post eller nyhetsbrevsverktyg?

Ibland är ett nyhetsbrev bara ett vanligt e-postmeddelande. Utskick kan också göras via ett särskilt nyhetsbrevsverktyg. En fördel med ett verktyg, om de är lättjobbade, är framförallt att det går att få statistik på hur många som öppnar nyhetsbrevet och klickar på länkar och att det går att lägga ut en avregistreringslänk (opt-out). Vidare kan det vara lättare att hantera stora listor då systemet kan hjälpa till att sortera bort när adresser studsar eller är inaktiva på annat vis.

Önskar man en grafisk mall, kan det underlätta att jobba i ett system. Lunds universitet har ingen gemensam upphandlad leverantör för nyhetsbrev. Det innebär att du kan välja bland olika leverantörer, och det finns inte några gemensamt uppbyggda nyhetsbrevsmallar. Men det finns många som använder nyhetsbrev inom  universitetet och kanske kan du dra nytta av deras erfarenheter.

Se listan över interna universitetsgemensamma nyhetsbrev på Medarbetarwebben. Där kan du också se kontaktuppgifter för respektive nyhetsbrev.

Funderar du på att använda ett externt system, kontakta gärna avdelningen Inköp och upphandling via inkop [at] eken [dot] lu [dot] se för frågor om inköp och/eller direktupphandling.

För frågor om e-post, kontakta LDC, +4646 222 90 00, servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se).

Kontaktperson

Anna Mansfeld
Internkommunikatör
046 222 31 58
e-post: anna.mansfeld
@kommunikation.lu.se