Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Campus och lokaler

Studieplatser Campus Lund

Lunds universitet har många studieplatser spridda över campus. För att ge en överblick över var studieplatserna finns och vilken kategori av studieplats de tillhör har denna sammanställning och karta tagits fram. 

Studieplatser Campus Lund (PDF, 16 MB, ny flik)

Karta Studieplatser Campus Lund (PDF, 311 kB, ny flik)

Campusplan

Lunds universitets nuvarande campusplan antogs 2012 och gäller till 2025. Campusplanen bidrar till att skapa ett gemensamt synsätt och ger möjlighet för universitetet och externa aktörer och intressenter att agera utifrån en gemensam visionsbild. Campusplanen ger uttryck för universitets ambition att vara ett av de starka internationella universiteten i Europa och innehåller strategier för fortsatt utbyggnad och principer för nya universitetsbyggnader, för service och för bostäder. Den beskriver universitetets drivkrafter och fysiska utvecklingsstrategier, men också de livskvaliteter som finns utanför den egentliga kärnverksamheten. Lunds universitet har tagit fram campusplanen i samarbete med bland annat fastighetsägaren Akademiska Hus och Lunds Kommun.

En ny campusplan är nu under framtagande. Den nya planen har planeringshorisont 2050 och ska omfatta alla orter där universitetet finns: Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed. Arbetet med den nya campusplanen startade 2022. I en första fas har tematiska workshopar genomförts med samtliga fakulteter. Den nya campusplanen beräknas vara klar för antagande 2025.

Syftet med campusplanen är, att genom långsiktig och framtidsinriktad planering, behålla och öka Lunds universitets konkurrensförmåga. Universitetet ska attrahera och stimulera framtidens studenter genom att erbjuda eftertraktade och framstående akademiska miljöer och attrahera medarbetare genom stimulerande, karaktärsfulla och effektiva arbets- och forskningsmiljöer. Den fysiska miljön ska bidra till förbättrat resultat och underlätta samverkan inom universitetet och mellan universitetet och externa samarbetspartners.

Campusplanen (PDF 20 MB, ny flik.)
(Om filen inte öppnas vänligen prova i en annan webbläsare.)

Lokalförsörjningsplan 2023

Lokalförsörjningsplanen 2023 presenterar en lägesbeskrivning som omfattar både utvecklingen hittills och de lokalbehov som håller på att åtgärdas eller utredas. Planen beskriver universitetets målsättning med campus och lokaler, utvecklingen av lokalkostnader de senaste åren och redovisning av universitetets avtalstider. Lokalförsörjning måste alltid planeras med ett långsiktigt perspektiv och att lokaler inte bara är ändamålsenliga vid start utan även långsiktigt användbara i en föränderlig verksamhet. 

Lokalförsörjningsplan 2023 (PDF 7,95 MB, ny flik)

Kontakt

Åsa Bergenudd
Sektionschef, byggnadschef

+46 46 222 30 31

asa [dot] bergenudd [at] bygg [dot] lu [dot] se