Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Campus och lokaler

Campusplan

Lunds universitets campusplan färdigställdes under 2012. Campusplanen utgör ett planeringsinstrument för den närmaste 15-årsperioden, kanske ännu längre. Den bidrar till att skapa ett gemensamt synsätt och får olika parter inom universitetet och hos externa aktörer och intressenter att agera utifrån en gemensam visionsbild.

Campusplanen innehåller strategier för fortsatt utbyggnad med planer för nya universitetsbyggnader, för service och för bostäder.

Syftet med campusplanen är, att genom långsiktig och framtidsinriktad planering, behålla och öka Lunds universitets konkurrensförmåga. Universitetet ska attrahera och stimulera framtidens studenter genom att erbjuda eftertraktade och framstående akademiska miljöer. Universitetet ska attrahera medarbetare genom stimulerande, karaktärsfulla och effektiva arbets- och forskningsmiljöer. Den fysiska miljön ska bidra till förbättrat resultat och underlätta samverkan inom universitetet och mellan universitetet och externa samarbetspartners.

Campusplanen ger uttryck för Lunds universitets ambition att vara ett av de starka internationella universiteteten i Europa. Den beskriver universitetets fysiska utvecklingsstrategier, men också de livskvaliteter som finns utanför den egentliga kärnverksamheten.

Lunds universitet har tagit fram campusplanen i samarbete med bland annat fastighetsägaren Akademiska Hus och Lunds Kommun.

Campusplanen (PDF 20 MB, nytt fönster.)
(Om filen inte öppnas vänligen prova i en annan webbläsare.)

Lokalplan 2018-2019

Lokalplan 2018-2019 omfattar både utvecklingen av lokaler hittills och de lokalbehov som håller på att genomföras eller utredas. Lokalplanen är en status- och konsekvensbeskrivning av de uppdrag som respektive fakultet eller verksamhet har lämnat till LU Byggnad.

Projekt upptagna i lokalplanen anges i tre kategorier:

  1. Projekt som är fattade, d.v.s. genomförandebeslut finns (finansiering av den totala kostnaden finns)
  2. Projekt som påbörjats, d.v.s. utredningsbeslut finns (utredningskostnaden och/eller projekteringskostnaden är finansierad)
  3. Projekt som är under utredning, i ”pipelinen” (inga finansieringsbeslut är tagna)

Inom framförallt kategorin 2 och 3 kommer förändringar ske snabbt över tid. För flera av dessa projekt saknas hyresofferter. Preliminära hyresnivåer anges ändå på flera ställen. De bygger på erfarenhet från tidigare liknande projekt. Likaså är tidsplanerna för dessa kategorier inte definitiva utan ska ses som minsta möjliga tid projektet kan ta. Lokalplanen kompletteras med en lokalförsörjningsplan som uppdateras en gång per år.

Lokalplanen 2018-2019 (PDF 39 MB, nytt fönster)
(Om filen inte öppnas vänligen prova i en annan webbläsare.)

Sidansvarig:

Kontakt

Åsa Bergenudd
Sektionschef, byggnadschef

+46 46 222 30 31

asa [dot] bergenudd [at] bygg [dot] lu [dot] se

LUX

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen