Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Campus och lokaler

Studieplatser Campus Lund

Lunds universitet har många studieplatser spridda över campus. För att ge en överblick över var studieplatserna finns och vilken kategori av studieplats de tillhör har denna sammanställning och karta tagits fram. 

Studieplatser Campus Lund (PDF, 16 MB, ny flik)

Karta Studieplatser Campus Lund (PDF, 311 kB, ny flik)

Campusplan

Campusplanen färdigställdes under 2012 och utgör ett planeringsinstrument för den närmaste 15-årsperioden. Den bidrar till att skapa ett gemensamt synsätt och ger möjlighet för olika parter inom universitetet och hos externa aktörer och intressenter att agera utifrån en gemensam visionsbild.

Campusplanen innehåller strategier för fortsatt utbyggnad och principer för nya universitetsbyggnader, för service och för bostäder.

Syftet med campusplanen är, att genom långsiktig och framtidsinriktad planering, behålla och öka Lunds universitets konkurrensförmåga. Universitetet ska attrahera och stimulera framtidens studenter genom att erbjuda eftertraktade och framstående akademiska miljöer. Universitetet ska attrahera medarbetare genom stimulerande, karaktärsfulla och effektiva arbets- och forskningsmiljöer. Den fysiska miljön ska bidra till förbättrat resultat och underlätta samverkan inom universitetet och mellan universitetet och externa samarbetspartners.

Campusplanen ger uttryck för universitets ambition att vara ett av de starka internationella universiteten i Europa. Den beskriver universitetets fysiska utvecklingsstrategier, men också de livskvaliteter som finns utanför den egentliga kärnverksamheten.

Lunds universitet har tagit fram campusplanen i samarbete med bland annat fastighetsägaren Akademiska Hus och Lunds Kommun.

Campusplanen (PDF 20 MB, ny flik.)
(Om filen inte öppnas vänligen prova i en annan webbläsare.)

Lokalförsörjningsplan 2022

Lokalförsörjningsplanen 2022 beskriver universitetets målsättning med campus och lokaler, utvecklingen av lokalkostnader de senaste åren och redovisning av universitetets avtalstider. Lokalförsörjningsplanen redovisar även pågående och planerade ny- och ombyggnadsprojekt vid Lunds universitet samt den uppskattade lokalkostnadsutvecklingen de närmaste tio åren. 

Lokalförsörjningsplan 2022 (PDF 6,4 MB, ny flik)
(Om filen inte öppnas vänligen prova i en annan webbläsare.)

 

Kontakt

Åsa Bergenudd
Sektionschef, byggnadschef

+46 46 222 30 31

asa [dot] bergenudd [at] bygg [dot] lu [dot] se