Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklings- och förändringsarbete (KIA-konsult)

Universitetets interna konsultverksamhet

Står du inför ett utvecklings- eller förändringsarbete? Du som ledare/ansvarig kan få stöd och hjälp av universitetets interna konsultverksamhet KIA, (Kvalitetsutveckling I Administrationen).

Detta kan du få hjälp med

Du kan få stöd i förändrings- och utvecklingsarbeten som rör ledning, organisation och administration, till exempel i följande situationer:

  • Verksamheten har förändrats och stödet behöver anpassas.
  • Verksamheten står inför förändringar och behöver se över sin organisation.
  • Verksamheten upplever att stöd, processer eller rutiner inte fungerar optimalt.
  • Det finns behov av att arbeta med vision, strategisk plan eller verksamhetsplan.

Arbetet startar med att du som chef/ledare tar kontakt med någon i KIA-gruppen. Se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

Vilka kan du få stöd av?

KIA-konsult är universitetets interna konsultstöd i förändringsarbeten inom stödverksamheten i frågor som rör organisation, administration, ledning och styrning. 

Vi som arbetar med detta är ett antal medarbetare på avdelning Utveckling vid Universitetsledningens stab. I del av vår tjänst är vi KIA-konsulter och de uppdrag vi utför sker inom ordinarie ram, det vill säga vi tar inte betalt av våra uppdragsgivare.

Varierande uppdrag inom hela universitetet

Över åren har vi arbetat med samtliga fakulteter och flertalet institutioner, samt stora delar av universitetsförvaltningens sektioner.

Uppdragen är av varierande art och omfattning. Allt från uppdrag som kan löpa över ett år, till korta uppdrag med ett par dagars arbetsinsats. Du kan få stöd med facilitering av workshops, planeringsdagar och liknande, med processkartläggningar och rutingenomgångar och vi kan fungera som bollplank inför och under ett utvecklingsarbete. 

 

Kontakt

KIA-konsult

Karin Ekborg-Persson
Avdelningschef
+46 46 222 15 39
karin [dot] ekborg-persson [at] rektor [dot] lu [dot] se (karin[dot]ekborg-persson[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Cecilia Billgren
Stabsråd
+46 46 222 70 24
cecilia [dot] billgren [at] rektor [dot] lu [dot] se

Peter Ahlm
Projektledare
+46 46 222 47 25
peter [dot] ahlm [at] rektor [dot] lu [dot] se (peter[dot]ahlm[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Sara Virkelyst
Projektledare
+46 46 222 09 39
sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se

Susanne Hägerström
Verksamhetscontroller
+46 46 222 70 30
susanne [dot] hagerstrom [at] rektor [dot] lu [dot] se (susanne[dot]hagerstrom[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Åsa Björnram Daniel
Projektledare
+46 46 222 47 35
asa [dot] bjornram_daniel [at] rektor [dot] lu [dot] se (asa[dot]bjornram_daniel[at]rektor[dot]lu[dot]se)