Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Administrera LUCRIS

Med hjälp av webbadministratörer, ekonomer, bibliotekarier och andra verksamheter på universitetet blir LUCRIS en heltäckande databas över Lunds universitets forskning. Här sammanfattar vi information som angår olika administrativa grupper som använder LUCRIS.

Administrativa grupper som bidrar

De som främst bidrar till LUCRIS är:

 • Webbredaktörer och kommunikatörer
 • Lucat-administratörer
 • Ekonomer
 • Granskare av forskningsoutput
 • Administratörer som tar ut rapporter

Det finns separata sidor för dessa grupper som förklara varför arbetet är viktigt och vad ni förväntas bidra med.

Det finns olika roller att söka i LUCRIS. De flesta rollerna är av redaktörs-karaktär vilket betyder att de bygger på två saker:

 1. Vilken specifik modul / vilken uppgift du ska utföra
 2. Vilken organisatorisk enhet du ska utföra uppgiften för

Exempelvis kan du ansöka om rollen som redaktör för personliga profiler för en specifik organisatorisk enhet. För att även kunna redigera aktiviteter måste du ansöka om en separat roll för det.


Hur du ansöker

Ansök om roller och behörigheter i LUCRIS genom att:

1. Identifiera vilken roll du behöver och för vilken avdelning 

Vid ansökan ska du ange vilken behörighet du ansöker om och för vilken organisation (verksamhetsorganisation) den ska gälla. Det kan vara en fakultet, en institution eller liknande.

2. Skicka in din ansökan till din ansvarige rollfördelare

Ansök om din roll genom att kontakta den på din fakultet som är ansvarig, antingen direkt eller genom att maila LUCRIS-supporten med ämnesraden "Ansökan om roll i LUCRIS". 

Rollfördelare

Ansvarig för rollfördelning per fakultet i LUCRIS är:


Administrativa roller i LUCRIS

Det finns ett antal olika administrativa roller som du kan behöva beroende på vad du ska göra i LUCRIS. Här kan du läsa om vilka roller du kan söka och vad dessa innebär.

 • Granskare av forskningsoutput (Editor of Research Output) En granskare kan skapa, läsa, uppdatera, radera, godkänna/validera forskningsoutput och avhandlingar för en viss organisatorisk enhet. Sök rollen via fakultetsansvarig för LUCRIS.
   
 • "Submitter of Research Output" En submitter kan lägga in forskningsoutput åt någon annan inom en viss organisatorisk enhet, men inte validera den. Sök rollen via fakultetsansvarig för LUCRIS

"Editor of Persons" Kan uppdatera profilinformation och exempelvis profilfoto för personer inom en viss organisatorisk enhet. Sök rollen via fakultetsansvarig för LUCRIS.

"Editor of Activities" Kan uppdatera och radera aktiviteter för personer inom en viss organisatorisk enhet. Sök rollen via fakultetsansvarig för LUCRIS.

"Editor of Projects" Kan lägga till och ändra information om ett specifikt projekt inom en viss organisatorisk enhet. Sök rollen via Fakultetsansvarig för LUCRIS.

"Editor of Prizes" kan lägga till och ändra information om en utmärkelse inom en viss organisatorisk enhet. Sök rollen via Fakultetsansvarig för LUCRIS.

"Editor of Curriculum Vitae" används framför allt för att arbeta med utvalt CV (highlighted publications) inom viss organisatorisk enhet. Sök rollen via fakultetsansvarig för LUCRIS.

 • "Administrator" har tillgång till alla moduler och kan ändra, lägga till, slå ihop och radera. Innehas av systemförvaltaren och förvaltningsgruppen.
 • "Administrator of External Organisations" kan ändra och slå ihop information om externa organisationer. Innehas av systemförvaltaren och förvaltningsgruppen.
 • "Administrator of External Persons" kan ändra och slå ihop information om externa personer. Innehas av systemförvaltaren och förvaltningsgruppen.
 • "Administrator of Journals" uppdaterar och godkänner information om tidskrifter. Innehas av systemförvaltaren och förvaltningsgruppen.
 • "Administrator of Events" uppdaterar och godkänner information om events (ex information om konferenser, utställningar etc). Innehas av systemförvaltaren och förvaltningsgruppen.

LUCRIS-kurser för administrativ personal

För att få en viss behörighet i LUCRIS kan det krävas att du går en utbildning. Det kan även finnas utbildningar som ges inom din fakultet. Läs mer nedan om vilka kurser som ges av LUCRIS-förvaltningen, länk till nästa datum och anmälan i Kompetensportalen. Sök på "LUCRIS":

Seminarium om LUCRIS för dig som jobbar med LUCAT

Målgrupp: LUCAT-administratörer

Ett seminarium där vi går igenom var information från LUCAT syns ut i LUCRIS och i Forskningsportalen, chans att ställa frågor.

Kompetensportalen: LUCRIS för dig som jobbar med Lucat (öppnas i ny flik) 

Onlinekurs om LUCRIS för dig som jobbar med LUCAT

Målgrupp: LUCAT-administratörer

En onlinekurs du kan ta när det passar dig.

Kursen tar upp vad som förs över från LUCAT till LUCRIS och varför, samt vad du som jobbar i LUCAT bör veta om LUCRIS.

Kompetensportalen (onlinekurs): LUCRIS för LUCAT-administratörer (öppnas i ny flik)

Målgrupp: administratör/ med någon form av administrativ roll i LUCRIS.

Kursen går igenom LUCRIS alla delar och ger tips på hur du som administratör kan jobba med LUCRIS och hur du kan hjälpa just din organisation.

Kompetensportalen: LUCRIS-administration bit för bit (öppnas i ny flik)

Forskningskontrakt i LUCRIS - syftet, nyttan och fördelarna ur ett administrativt perspektiv

Målgrupp: ekonomer/ administrativ personal som hanterar externfinansierade kontrakt

Kursen går igenom hur registreringen av externa forskningskontrakt sker i LUCRIS men samtidigt diarieförs i W3D3.

Kompetensportalen: Forskningskontrakt i LUCRIS (öppnas i ny flik)

Onlinekurs: Externfinansierade kontrakt i LUCRIS;

Målgrupp: För dig som jobbar med externfinansierade kontrakt.

En genomgång i hur och varför externfinansierade kontrakt hamnar i LUCRIS och i w3D3. Kurser vänder sig till dig som är ekonom eller på annat sätt hanterar externfinansierade kontrakt.

Kompetensportalen (onlinekurs): Externfinansierade kontrakt i LUCRIS (öppnas i ny flik)

Grundkurs i granskning av forskningsoutput i LUCRIS för nybörjare

Målgrupp: bibliotekarier/ "Editor of research output"

En grundkurs för sig som ska/ precis har börjat validera poster i LUCRIS.

Kompetensportalen: Grundkurs i granskning av forskningsoutput i LUCRIS (öppnas i ny flik)

Datakvalitet och granskning av forskningsoutput i LUCRIS

Målgrupp: bibliotekarier/ "Editor of research output"

En återkommande workshop för granskare för att ta upp problem och lösningar i relation till valideringen av forskningsoutput.

Kompetensportalen: Datakvalité och granskning av forskningsoutput i LUCRIS (öppnas i ny flik)

Onlinekurs: Granskning av avhandlingar i LUCRIS

Målgrupp: bibliotekarier/ "Editor of research output"/ avhandlingsadministratörer

En kurs för dig som validerar avhandlingar i LUCRIS, vad som gäller, varför och hur.

Kompetensportalen (onlinekurs): Granskning av avhandlingar i LUCRIS (öppnas i ny flik)

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se