Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Interna nätverk

hanterade av Lunds universitets gemensamma förvaltning
Här listas universitetsgemensamma interna nätverk som finns vid Lunds universitet och som utgår från den gemensamma förvaltningen. Listan är uppdelad efter sektion. Syftet är att skapa en samlad bild och underlätta t ex informationsspridning.

Sektionen Ekonomi

Inköpsrådet

Syfte: Att informera universitetsledningen om pågående och kommande aktiviteter, samt förmedla statistik över antal överprövningar, ny lagstiftning etc.
För vem? Förvaltningens ledning, samt fakultetsledning, inklusive representation från Sektionen ekonomi.
Kontakt: Jeanette Jakobsson

Inköpsnätverket

Syfte: Att samla inköpssamordnare och övriga intresserade som prenumererar på Inköpsnytt för att presentera nya leverantörer, utbilda och informera om upphandling.
För vem? Inköpssamordnare och övriga som är intresserade av inköp och upphandlingsfrågor.
Kontakt: Jeanette Jakobsson

Fakultetsekonommöten

Syfte: Förankring och information i ekonomi- och inköpsfrågor
För vem? Fakultetsekonomer/motsvarande
Kontakt: Agneta Sjöfors

FEN (Förvaltningsekonomers nätverk)

Syfte: Utbyte samt uppdatering av ekonomiska regelverk mm
För vem? Ansvariga ekonomer inom LUs förvaltning, Helsingborgs Campus samt UB
Kontakt: Pernilla Sommelius


Sektionen - Externa relationer

Interhand

Syfte: Ett nätverk för informationsutbyte, diskussion och vidareutveckling av internationalisering av grundutbildningen vid Lunds universitet.
För vem? Internationella koordinatorer från varje fakultet samt representanter från ER och LADOK.
Kontakt: christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se (Christina Grossmann)

FIN – Förvaltningens nätverk för internationalisering

Syfte: Genom förbättrad kommunikation, samverkan och samordning stötta internationaliseringsarbetet inom förvaltningen till ledningen och fakulteterna vid Lunds universitet.
För vem: Avdelningschefer och nyckelpersoner inom förvaltningen.
Kontakt: Richard [dot] Stenelo [at] er [dot] lu [dot] se (Richard Stenelo)

Forum för mobilitetshandläggare

Syfte: En plattform för att diskutera handläggningsfrågor, internationell mobilitet, dela med sig av "best practise" eller ta in en inbjuden talare.
För vem? Internationella handläggare vid Lunds universitet.
Kontakt: lena [dot] jonsson [at] er [dot] lu [dot] se (Lena Jonsson) och maria [dot] katsarou_tagil [at] er [dot] lu [dot] se (Maria Katsarou Tägil)

Nätverk för alumnverksamheten

Syfte: En plattform för att diskutera alumnverksamheten på central nivå och på fakulteter, institutioner och program; dela information om evenemang och nyheter; dela ”best practice”; gemensam dialog om universitetets alumnaktiviteter.
För vem? Alumnansvariga representanter och intresserade från fakulteter, institutioner och program och från vissa studentkårer.
Kontakt: karen [dot] paulson [at] er [dot] lu [dot] se (Karen Paulson) & maria [dot] johansson [at] er [dot] lu [dot] se (Maria Johansson)

Karriärnätverket

Syfte: Samordning, kompetensutveckling samt informationsutbyte mellan fakulteterna och gemensam förvaltning kring arbetet med studenternas karriärvägar.
För vem? Karriärvägledare eller motsvarande funktion på fakultetsnivå eller institutionsnivå samt gemensam förvaltning.
Kontakt: susanne [dot] linne [at] er [dot] lu [dot] se (Susanne Linné), projektledare, arbetslivssamverkan.

Studieinfogruppen (SIG-gruppen)

Syfte: Samordning och informationsutbyte mellan gemensam förvaltning (nationell studentrekrytering) samt fakulteterna.
För vem? Kommunikatörer som jobbar med rekrytering på fakulteterna samt kommunikatör och studievägledare på sektionen Student och utbildning.
Kontakt: matilda [dot] roijer [at] er [dot] lu [dot] se (Matilda Roijer)

Masterhand

För vem? Programkoordinatorer och programdirektörer.
Kontakt: daniel [dot] gunnarsson [at] er [dot] lu [dot] se (Daniel Gunnarsson), maria [dot] lindblad [at] er [dot] lu [dot] se (Maria Lindblad)

Receptionsnätverket

Syfte: Erfarenhetsutbyte, uppdatering och samordning kring  frågor om säkerhet, information och system, för kunna ge bra service till studenter.
För vem? Alla som bemannar en reception eller motsvarande besöksfunktion och som arbetar med service för studenter samt övriga besökare och gäster.
Kontakt: ylva [dot] sorhede [at] er [dot] lu [dot] se (Ylva Sörhede)


Sektionen Forskning, samverkan och innovation

Nätverket för forskningsstöd

Syfte: Erfarenhetsutbyte, att dela "best practise", informationsutbyte och gemensam diskussion om frågor av relevans för oss som arbetar med forskningsstöd på Lunds universitet.
För vem? Personer på LU som ger stöd i forskning, tex forskningshandläggare/-koordinatorer, grant managers, forskningskommunikatörer och bibliotekarier.
Kontakt: sophie [dot] hyden_picasso [at] fs [dot] lu [dot] se (Sophie Hydén Picasso)


Sektionen HR

INLU (internationella nätverket inom LU)

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte.
För vem? Alla administratörer som arbetar med internationell personal.
För INLUs nyhetsbrev, kontakta: asa [dot] thormahlen [at] hr [dot] lu [dot] se (Åsa Thormählen)
Kontakt: asa [dot] thormahlen [at] hr [dot] lu [dot] se (Åsa Thormählen)

Nätverk för lokala administratörer i kompetensportalen

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte (Admin light).
För vem? De som aktivt administrerar utbildningar i Kompetensportalen.
Kontakt: johanna [dot] fridqvist [at] eken [dot] lu [dot] se (Johanna Fridqvist)

Nätverk för de som är lärare på interna utbildningar

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte. Kompetensutveckling.
För vem? De som undervisar vid interna utbildningar.
Kontakt: johanna [dot] fridqvist [at] eken [dot] lu [dot] se (Johanna Fridqvist)

Arbetsmiljösamordnarnätverk

Syfte: Nätverk för samordning av arbetsmiljörelaterade frågor vid LU.
För vem? Arbetsmiljösamordnare på fakultets/motsvarande nivå.
Kontakt: anna [dot] sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se (Anna Sjösten)

SAM-teamet

Syfte: Nätverk för de universitetsgemensamma stödfunktionerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
För vem? Representanter från Företagshälsovården, sektionen LU Byggnad, sektionen HR och sektionen Student och utbildning.
Läs mer om SAM-teamet
Kontakt: anna [dot] sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se (Anna Sjösten)

Löneförhandlarnätverk (LU-RALS)

Syfte: Nätverk för samordning av lönerevisionsarbetet vid LU.
För vem? Förhandlingsansvariga vid fakultet/motsvarande.
Kontakt: max [dot] bauer [at] pers [dot] lu [dot] se (Max Bauer)

LU-HR

Syfte: Forum för HR-frågor inom Lunds universitet. Leds av HR-direktören.
För vem? Personalchef/personalansvariga på fakultet/motsvarande.
Kontakt: ann [dot] silbersky_isaksson [at] hr [dot] lu [dot] se (Ann Silbersky Isaksson)

Rehabiliteringsnätverk

Syfte: Forum för rehabilteringsfrågor inom Lunds universitet.
För vem? Personalsamordnare/motsvarande som ger stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet.
Kontakt: anna [dot] sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se (Anna Sjösten)

Administrativa nätverket

Syfte: Forum för administrativa frågor, tips och erfarenheter samt information om aktuella ämnen och nya system. Möjlighet att nätverka med kollegor inom gemensamma förvaltningen.
För vem? Administratörer inom gemensamma förvaltningen, en administratör per sektion.
Kontakt: christina [dot] mccollum [at] hr [dot] lu [dot] se (Christina McCollum)

Lärarförslagsnämnd, administratörer

Syfte: Sprida kunskap, lyfta frågor.
För vem? Administratörer av lärarförslagsnämnder, sektionen HR.
Kontakt: lena [dot] lindell [at] hr [dot] lu [dot] se (Lena Lindell)

Fakultetsrepresentanter HR stöd SSC Primula

Syfte: Informationsutbyte, dialog kring förändringar, förbättringar och uppföljning av leveranser (SLA). Deltagarna är ansvariga för att förmedla information vidare på respektive fakultet.
För vem? Av fakulteterna utsedda personer som arbetar med personalärenden.
Kontakt: birgitta [dot] carlsson [at] hr [dot] lu [dot] se (Birgitta Carlsson)


Sektionen Juridik och dokumenthantering

Registratorsnätverket

Syfte: Erfarenhetsutbyte kring system och regler för registrering.
För vem? Fakultets- och sektionsregistratorer.
Kontakt: tina [dot] davidsson [at] legal [dot] lu [dot] se (Tina Davidsson)


Sektionen Kommunikation

SAMKOM

Syfte: Ett nätverk för erfarenmhetsutbyte, samordnarskap och informationsutbyte om kommunikation mellan universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå.
För vem? Alla fakulteters kommunikationschefer/ -ansvariga samt vissa sektionskommunikatörer.
Kontakt: caroline [dot] runeus [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Caroline Runéus)

Pressnätverk

Syfte: Ett nätverk för pressfrågor på universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå. Erfarenhetsutbyte och samordning.
För vem? Alla fakulteters pressansvariga och sektionen Kommunikations pressansvariga.
Kontakt: Ulrika Oredsson, ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

Webbsamordning – SamWebb

Syfte: Att skapa tydligare samverkan och gemensam målbild för webbverksamheten vid Lunds universitet.
För vem? Representanter från fakulteterna, sektionen Kommunikation, biblioteksverksamheten och universitetets särskilda verksamheter.
Kontakt: yens [dot] wahlgren [at] lth [dot] lu [dot] se (Yens Wahlgren)

Medarbetarwebbens samordningsgrupp

Syfte: Att gemensamt ansvara för innehållet på Medarbetarwebben och se till att innehållet är relevant  i  en enhetlig och gemensam struktur.
För vem? En sidansvarig med samordningsansvar från varje sektion.
Kontakt: anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Anna Mansfeld)


LDC

SamIT

För vem? Fakulteternas, UB,MaxIV, LDC, LU IT-ansvariga.

SamITs Operativa ArbetsGrupp

För vem? IT-cheferna på LTH,M,N,HT,J samt utsedda systemförvaltare för Klient och Infrastruktur.

NetInfo

För vem? Alla IT-tekniker eller IT-intresserade.

SamITs IT-möte Arbetsplats

För vem? Tekniker intresserade av särskilt område.

SamITs IT-möte Nätverk

För vem? Tekniker intresserade av särskilt område.

SamITs IT-möte AD

För vem? Tekniker intresserade av särskilt område.

SamITs IT-möte AV-stöd

För vem? Tekniker intresserade av särskilt område.

SamITs IT-möte Säkerhet

För vem? Tekniker intresserade av särskilt område.

SamITs IT-möte epost

För vem? Tekniker intresserade av särskilt område.


LU Byggnad

OSG – Passersystem

Kontakt: mikael [dot] persson [at] bygg [dot] lu [dot] se (Mikael Persson)

OSG – Säkerhet

Kontakt: hakan [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se (Håkan Jönsson)

Farligt avfallsgruppen

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte, referensgrupp vid upphandling.
För vem? Representanter från verksamheter som genererar farligt avfall.
Kontakt: claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se (Claes Nilen)


Sektionen Student och utbildning

Studievägledarnätverket

Syfte: Kontinuerlig fortbildning för studievägledare. Förankrings- eller referensgrupp för vissa projekt.
För vem? Studievägledare med flera.
Kontakt: cecilia [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se (Cecilia Johansson)

Referensgrupp för studieadministrativa system

Syfte: Gemensam referensgrupp för de olika studieadministrativa systemen.
För vem? Representanter för fakulteternas utbildningsadministration.
Kontakt:  daniel [dot] huledal [at] stu [dot] lu [dot] se (Daniel Huledal )

Kvalitetsamordnarnätverket

Syfte: En plattform för erfarenhetsutbyte inom kvalitetsarbetet.
För vem? Kvalitetssamordnare eller motsvarande på fakulteter samt LUS.
Kontakt: asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se (Åsa Ekberg)


Universitetsledningens staber/Utveckling

Systemförvaltarnätverk

Syfte: Underlätta arbetet med systemförvaltning och möjligheten att arbeta med stöd på tvärs i organisationen. Kvalitetssäkring.
För vem? Systemförvaltare, dels inom gemensamma förvaltningen, dels från de fakulteter som arbetar mer systematiskt med systemförvaltning.
Kontakt: anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se (Anna Åkesson) och karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se (Karl Ageberg)

Systemägarnätverk

Syfte: Agendapunkt på GFLG i enlighet med årshjulet.
För vem? Systemägare inom gemensamma förvaltningen.
Kontakt: karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se (Karl Ageberg) och
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se (Anna Åkesson)

Projektledarnätverk

Syfte: Erfarenhetsöverföring och kompetensutveckling för olika typer av projektledare inom Lunds universitet.
För vem? Intresserade projektledare inom hela universitetet.
Kontakt: karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se (Karl Ageberg)

Institutionsadministratörnätverk

Syfte: Erfarenhetsutbyte mellan institutionsadministratörer om administrativa processer och system, information om vad som är på gång inom Lunds universitet och kompetensutveckling.
För vem? Institutionsadministratörer,  t ex administrativa chefer, max en per institution.
Kontakt: moa [dot] lindell [at] rektor [dot] lu [dot] se (Moa Lindell)

Sidansvarig:

Kontakt

Anna Mansfeld, Sektionen Kommunikation.

Telefon: 046-222 31 58

anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

 

Saknar du ett nätverk?

Känner du till ett nätverk som inte är listat eller om har du frågor om listan?

Kontakta Anna Mansfeld på anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Vissa av nätverken har även nyhetsbrev, se lista över interna nyhetsbrev från Lunds universitetsgemensamma förvaltning här.

Definition

  • Att det är sektions-, verksamhetsövergripande inom Lunds universitet och att det finns en gemensam syn på att det är ett nätverk bland deltagarna samt en gemensam benämning.
  • Att nätverkets deltagare är tydliggjorda utifrån funktion eller expertis (t ex alla kommunikationsansvariga på fakultetsnivå).
  • Att nätverket har kontinuerliga aktiviteter i form av träffar (behöver inte vara ett specifikt antal möten).

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen