Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Interna nätverk

Hanterade av Lunds universitets gemensamma förvaltning

Här listas universitetsgemensamma interna nätverk som finns vid Lunds universitet och som utgår från den gemensamma förvaltningen. Listan är uppdelad efter sektion. Syftet är att skapa en samlad bild och underlätta t ex informationsspridning.


Sektionen Ekonomi

Inköpsrådet

Syfte: Att informera universitetsledningen om pågående och kommande aktiviteter, samt förmedla statistik över antal överprövningar, ny lagstiftning etc.
För vem: Representanter från institutions-, fakultets-och universitetsledning, ekonomidirektör och upphandlingschef
Kontakt: Mans [dot] Weimarck [at] eken [dot] lu [dot] se

Inköpsnätverket

Syfte: Att samla inköpssamordnare och övriga intresserade som prenumererar på Inköpsnytt för att presentera nya leverantörer, utbilda och informera om upphandling.
För vem: Inköpssamordnare och övriga som är intresserade av inköp och upphandlingsfrågor.
Kontakt: Mans [dot] Weimarck [at] eken [dot] lu [dot] se

Nätverk för fakultetsekonomer

Syfte: Förankring och information i ekonomi- och inköpsfrågor
För vem: Fakultetsekonomer/motsvarande
Kontakt: Anders [dot] Harlin [at] eken [dot] lu [dot] se

FEN (Förvaltningsekonomers nätverk)

Syfte: Utbyte samt uppdatering av ekonomiska regelverk mm
För vem: Ansvariga ekonomer inom LU:s förvaltning, Helsingborgs Campus samt UB
Kontakt: Pernilla [dot] Sommelius [at] eken [dot] lu [dot] se


Sektionen Externa relationer

Interhand

Syfte: Ett nätverk för informationsutbyte, diskussion och vidareutveckling av internationalisering av grundutbildningen vid Lunds universitet.
För vem: Internationella koordinatorer från varje fakultet samt representanter från ER och LADOK.
Kontakt: Petra [dot] Moser-Norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Karriärnätverket

Syfte: Samordning, kompetensutveckling samt informationsutbyte mellan fakulteterna och gemensam förvaltning kring arbetet med studenternas karriärvägar.
För vem: Karriärvägledare eller motsvarande funktion på fakultetsnivå eller institutionsnivå samt gemensam förvaltning.
Kontakt: Susanne [dot] Linne [at] er [dot] lu [dot] se, projektledare, arbetslivssamverkan.

Mobilitetsgruppen

Syfte: Forum för informationsutbyte, diskussion och samordning av praktiska frågor som rör studentmobilitet.
För vem: Internationella koordinatorer från varje fakultet samt representanter från ER, LADOK och LUAcc.
Kontakt: Ida [dot] Thelander [at] er [dot] lu [dot] se

Nätverk för alumnverksamheten

Syfte: En plattform för att diskutera alumnverksamheten på central nivå och på fakulteter, institutioner och program; dela information om evenemang och nyheter; dela ”best practice”; gemensam dialog om universitetets alumnaktiviteter.
För vem: Alumnansvariga representanter och intresserade från fakulteter, institutioner och program samt studentkårer.
Kontakt: Karen [dot] Paulson [at] er [dot] lu [dot] se & Maria [dot] Johansson [at] er [dot] lu [dot] se

Receptionsnätverket

Syfte: Erfarenhetsutbyte, uppdatering och samordning kring frågor om säkerhet, information och system, för att kunna ge bra service till studenter.
För vem: Alla som bemannar en reception eller motsvarande besöksfunktion och som arbetar med service för studenter samt övriga besökare och gäster.
Kontakt: maria [dot] yartseva [at] er [dot] lu [dot] se

Studieinfogruppen (SIG)

Syfte: Samordning och informationsutbyte mellan gemensam förvaltning (nationell studentrekrytering) samt fakulteterna.
För vem: Kommunikatörer som jobbar med rekrytering på fakulteterna samt kommunikatör och studievägledare på sektionen Student och utbildning.
Kontakt: Matilda [dot] Roijer [at] er [dot] lu [dot] se


Sektionen Forskning, samverkan och innovation

Nätverket för forskningsstöd

Syfte: Erfarenhetsutbyte, att dela "best practise", informationsutbyte och gemensam diskussion om frågor av relevans för oss som arbetar med forskningsstöd på Lunds universitet.
För vem: Personer på LU som ger stöd i forskning, till exempel forskningshandläggare/-koordinatorer, grant managers, forskningskommunikatörer och bibliotekarier.
Kontakt: anna-karin [dot] wihlborg [at] fs [dot] lu [dot] se


Sektionen HR

Arbetsmiljösamordnarnätverk

Syfte: Nätverk för samordning av arbetsmiljörelaterade frågor vid LU.
För vem: Arbetsmiljösamordnare på fakultets/motsvarande nivå.
Kontakt: Anna [dot] Sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se

Fakultetsrepresentanter HR-stöd SSC Primula

Syfte: Informationsutbyte, dialog kring förändringar, förbättringar och uppföljning av leveranser (SLA). Deltagarna är ansvariga för att förmedla information vidare på respektive fakultet.
För vem: Av fakulteterna utsedda personer som arbetar med personalärenden.
Kontakt: Katarina [dot] Magnusson [at] hr [dot] lu [dot] se

INLU (internationella nätverket inom LU)

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte.
För vem: Medarbetare vid LU som arbetar med rekrytering, mottagande och introduktion av internationell personal.
Kontakt: Karin [dot] Falth [at] hr [dot] lu [dot] se

LU-HR

Syfte: Forum för HR-frågor inom Lunds universitet. Leds av HR-direktören.
För vem: Personalchef/personalansvariga på fakultet/motsvarande.
Kontakt: Marie [dot] Harstedt [at] hr [dot] lu [dot] se

Löneförhandlarnätverk (LU-RALS)

Syfte: Nätverk för samordning av lönerevisionsarbetet vid LU.
För vem: Förhandlingsansvariga vid fakultet/motsvarande.
Kontakt: Dan [dot] Hyllberg [at] hr [dot] lu [dot] se

Nätverket för lärarförslagsnämndernas handläggare

Syfte: Sprida kunskap, lyfta frågor.
För vem: Administratörer av lärarförslagsnämnder, sektionen HR.
Kontakt: Lena [dot] Lindell [at] hr [dot] lu [dot] se

Nätverk för lokala administratörer i Kompetensportalen

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte (Admin light).
För vem: Personer som aktivt administrerar utbildningar i Kompetensportalen.
Kontakt: Johanna [dot] Fridqvist [at] eken [dot] lu [dot] se

Nätverk för de som är lärare på interna utbildningar

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte. Kompetensutveckling.
För vem: De som undervisar vid interna utbildningar.
Kontakt: Johanna [dot] Fridqvist [at] eken [dot] lu [dot] se

Omställningsnätverk

Syfte: Information, utbildning och dialog.
För vem: Kontaktpersoner för ärenden som rör omställning.
Kontakt: Rebecka [dot] Havelius [at] hr [dot] lu [dot] se

Rekryteringsnätverk

Syfte: Samordning, kompetensutveckling, information och erfarenhetsutbyte.
För vem: Personalsamordnare/likvärdigt som arbetar aktivt med rekrytering.
Kontakt: Julia [dot] Edgerton [at] hr [dot] lu [dot] se

SFAD-samordnarnätverk

Syfte: Nätverk för samordning av frågor om systematiskt förbyggande arbete mot diskriminering vid LU.
För vem: SFAD-samordnare på fakultets/motsvarande nivå.
Kontakt: sfad-teamet [at] hr [dot] lu [dot] se


Sektionen Juridik och dokumenthantering

Registratorsnätverket

Syfte: Erfarenhetsutbyte kring system och regler för registrering.
För vem: Fakultets- och sektionsregistratorer.
Kontakt: Tina [dot] Davidsson [at] legal [dot] lu [dot] se


Sektionen Kommunikation

Kommunikation på LU (KOM LU)

Syfte: Ett forum för diskussioner, förankring och samarbete kring universitetets strategiska kommunikationsarbete.
För vem: Kommunikationschefer/kommunikationsansvariga på fakulteterna, MaxIV, Campus Helsingborg samt inom gemensam förvaltning avdelningschefer/motsvarande som har huvudansvar för ett kommunikationsområde.
Kontakt:: Johanna [dot] Sandahl [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Pressnätverk

Syfte: Ett nätverk för pressfrågor på universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå. Erfarenhetsutbyte och samordning.
För vem: Alla fakulteters pressansvariga och sektionen Kommunikations pressansvariga.
Kontakt: Kristina [dot] Lindgarde [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Nätverk för internkommunikatörer

Syfte: Att samordna den interna organisationskommunikationen inom universitetet, lära av varandra och identifiera gemensamma utvecklingsbehov.
För vem: Kommunikatörer på fakultetsnivå och förvaltningsnivå med ansvar för internkommunikation.
Kontakt: Eva Johannesson, avdelningschef på Kommunikativt verksamhetsstöd, sektionen Kommunikation: Eva [dot] Johannesson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Nätverket för styleguide för webb

Syfte: Att informera om pågående styleguide-arbete och uppdateringar, samt att ta emot och diskutera förfrågningar om nya komponenter. Styleguide-arbetet är till för alla universitets webbplatser oavsett verktyg.
För vem: Representanter utsedda av sina respektive institutioner och fakulteter, främst kommunikatörer.
Kontakt: Laurent Mauvais, UX-utvecklare på webbavdelningen, sektion Kommunikation, laurent [dot] mauvais [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Nätverk för webbtillgänglighet

Syfte: Ett nätverk för att dela erfarenheter om tillgänglighetsarbetet med LU:s webbplatser.
För vem: Särskilt utsedda fakultetsrepresentanter med uttalat ansvar för frågor som rör webbtillgänglighet tillsammans med medarbetare inom den gemensamma förvaltningen, som i någon mån arbetar med webbtillgänglighet.
Kontakt: edina [dot] voloder [at] kommunikation [dot] lu [dot] se


LDC

SamIT-möten

För vem: IT-chefer eller motsvarande på: LTH-, Med-, Nat-, HT-, J, K-fakulteterna & UB samt utsedda systemförvaltare för Klient och Infrastruktur samt IT-arkitekt.
Kontakt: John [dot] Westerlund [at] ldc [dot] lu [dot] se

SamIT på Teams

För vem: Alla IT-tekniker eller IT-intresserade. Virtuella diskussions- och mötesrum kring allehanda IT-relaterade frågor.
Kontakt:
John [dot] Westerlund [at] ldc [dot] lu [dot] se

SamITs IT-möten inom olika tjänsteområden.

För vem: Tekniker intresserade av särskilt område.
Kontakt:
John [dot] Westerlund [at] ldc [dot] lu [dot] se

NetInfo-möten

För vem: Alla IT-tekniker eller IT-intresserade.
Mer information finns på IT vid LU:s webbplats


LU Byggnad

Farligt avfallsgruppen

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte, referensgrupp vid upphandling.
För vem: Representanter från verksamheter som genererar farligt avfall.
Kontakt: Claes [dot] Nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se

Miljöledningsnätverk

Syfte: Nätverk för information, erfarenhetsutbyte och samordning av miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor.
För vem: Utsedda kontaktpersoner för miljöledning på fakultets/motsvarande nivå.
Kontakt: claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se

Nätverket för lärandemiljöer

Syfte: Utveckla Lunds universitets fysiska kunskapsmiljöer genom att sprida kunskap mellan fakulteterna och utbyta erfarenheter avseende pedagogik och den fysiska kunskapsmiljön.
För vem: Medarbetare inom respektive fakultet som arbetar med utveckling av lärandemiljöer
Kontakt: madeleine [dot] stjarne [at] bygg [dot] lu [dot] se (Madeleine Stjärne Stark)

Nätverket för Schemaläggnings- och ResursbokningsSystem (SRS)

Syfte: Förvaltningsorganisation för processerna att schemalägga och boka resurser samt för de IT-system som används för att stödja dessa processer. SRS fungerar även som referensgrupp, diskussionsforum, kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte kring schema och resursbokning mellan fakulteterna på operativ nivå.

För vem: Fakultetsrepresentanter från alla fakulteter.
Kontakt: srs [at] bygg [dot] lu [dot] se; Anna Norlöv, Poul Gryciuk och Emma Grönberg.

Nationellt nätverk för systemförvaltare av TimeEdit

Syfte: Huvudsyftet är att gemensamt driva frågor om IT-systemet TimeEdit och dess olika moduler gentemot företaget TimeEdit AB. Nätverket fungerar även som kontaktyta mellan de lärosäten som använder TimeEdit.

För vem: Systemförvaltarna på de svenska lärosäten som använder TimeEdit
Kontakt: srs [at] bygg [dot] lu [dot] se; Anna Norlöv, Poul Gryciuk och Emma Grönberg


Sektionen Student och utbildning

Studievägledarnätverket

Syfte: Kontinuerlig fortbildning för studievägledare. Förankrings- eller referensgrupp för vissa projekt.
För vem: Studievägledare med flera.
Kontakt: Cecilia [dot] Johansson [at] stu [dot] lu [dot] se

Referensgrupp för studieadministrativa system

Syfte: Gemensam referensgrupp för de olika studieadministrativa systemen.
För vem: Representanter för fakulteternas utbildningsadministration.
Kontakt: Leopold [dot] Schmidt [at] stu [dot] lu [dot] se

Kvalitetssamordnarnätverket

Syfte: En plattform för erfarenhetsutbyte inom kvalitetsarbetet.
För vem: Kvalitetssamordnare eller motsvarande på fakulteter samt LUS.
Kontakt: Asa [dot] Ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se


Universitetsledningens staber/Utveckling

Systemförvaltarnätverk

Syfte: Underlätta arbetet med systemförvaltning och möjligheten att arbeta med stöd på tvärs i organisationen. Kvalitetssäkring.
För vem: Systemförvaltare, dels inom gemensamma förvaltningen, dels från de fakulteter som arbetar mer systematiskt med systemförvaltning.
Kontakt: Karl [dot] Ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Systemägarnätverk

Syfte: Agendapunkt på GFLG i enlighet med årshjulet.
För vem: Systemägare inom gemensamma förvaltningen.
Kontakt: Karl [dot] Ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Projektledarnätverk

Syfte: Erfarenhetsöverföring och kompetensutveckling för olika typer av projektledare inom Lunds universitet.
För vem? Intresserade projektledare inom hela universitetet.
Kontakt: projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se

Institutionsadministratörsnätverk

Syfte: Erfarenhetsutbyte mellan institutionsadministratörer om administrativa processer och system, information om vad som är på gång inom Lunds universitet och kompetensutveckling.
För vem? Institutionsadministratörer, till exempel administrativa chefer. Max en per institution.
Kontakt: Peter [dot] Ahlm [at] rektor [dot] lu [dot] se

Dataskyddssamordnare (GDPR)

Syfte: Stödja arbetet med dataskydd inom utbildning, forskning och administration via av fakulteterna utsedda dataskyddssamordnare.
För vem: Utsedda dataskyddssamordnare från de fakulteter och andra verksamheter som arbetar med dataskyddsfrågor.
Kontakt: Maria [dot] Hedberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Kontaktperson

Anna Mansfeld
Internkommunikatör
046 222 31 58
e-post: anna.mansfeld
@kommunikation.lu.se

Definition

  • Att det är sektions-, verksamhetsövergripande inom Lunds universitet och att det finns en gemensam syn på att det är ett nätverk bland deltagarna samt en gemensam benämning.
  • Att nätverkets deltagare är tydliggjorda utifrån funktion eller expertis (t ex alla kommunikationsansvariga på fakultetsnivå).
  • Att nätverket har kontinuerliga aktiviteter i form av träffar (behöver inte vara ett specifikt antal möten) eller annan form av dialog..

Saknar du ett nätverk?

Känner du till ett nätverk som inte är listat eller om har du frågor om listan?

Kontakta Anna Mansfeld på anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (anna[dot]mansfeld[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Vissa av nätverken har även nyhetsbrev, se en lista över universitetsgemensamma interna nyhetsbrev.