Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Interna nätverk

Hanterade av Lunds universitets gemensamma förvaltning

Här listas universitetsgemensamma interna nätverk som finns vid Lunds universitet och som utgår från den gemensamma förvaltningen. Listan är uppdelad efter sektion. Syftet är att ge en samlad bild av vad som finns och underlätta för dig som vill nå ut eller få information.


Sektionen Ekonomi

Inköpsrådet

Syfte: Att informera universitetsledningen om pågående och kommande aktiviteter, samt förmedla statistik över antal överprövningar, ny lagstiftning etc.
För vem: Representanter från institutions-, fakultets-och universitetsledning, ekonomidirektör och upphandlingschef
Kontakt: Mans [dot] Weimarck [at] eken [dot] lu [dot] se

INEK (inköpare och ekonomer)

Syfte: Ett nätverk för dig som arbetar som ekonom och/eller inköpssamordnare/inköpare vid Lunds universitet. Nätverket heter INEK. I nätverket kallar vi till träffar i aktuella ämnen och informerar om kommande större förändringar.
För vem: Du som arbetar som ekonom och/eller inköpssamordnare/inköpare vid universitetet.
Kontakt: infomaster [at] eken [dot] lu [dot] se (infomaster[at]eken[dot]lu[dot]se)

Inköpsnätverket

Syfte: Att samla inköpssamordnare och övriga intresserade som prenumererar på Inköpsnytt för att presentera nya leverantörer, utbilda och informera om upphandling.
För vem: Inköpssamordnare och övriga som är intresserade av inköp och upphandlingsfrågor.
Kontakt: Mans [dot] Weimarck [at] eken [dot] lu [dot] se

Nätverk för fakultetsekonomer

Syfte: Förankring och information i ekonomi- och inköpsfrågor
För vem: Fakultetsekonomer/motsvarande
Kontakt: Anders [dot] Harlin [at] eken [dot] lu [dot] se

FEN (Förvaltningsekonomers nätverk)

Syfte: Utbyte samt uppdatering av ekonomiska regelverk mm
För vem: Ansvariga ekonomer inom LU:s förvaltning, Helsingborgs Campus samt UB
Kontakt: Pernilla [dot] Sommelius [at] eken [dot] lu [dot] se


Sektionen Externa relationer

Interhand

Syfte: Ett nätverk för informationsutbyte, diskussion och vidareutveckling av internationalisering av grundutbildningen vid Lunds universitet.
För vem: Internationella koordinatorer från varje fakultet samt representanter från ER.
Kontakt: Petra [dot] Moser-Norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Karriärnätverket

Syfte: Samordning, kompetensutveckling samt informationsutbyte mellan fakulteterna och gemensam förvaltning kring arbetet med studenternas karriärvägar.
För vem: Karriärvägledare eller motsvarande funktion på fakultetsnivå eller institutionsnivå samt gemensam förvaltning.
Kontakt: Susanne [dot] Linne [at] er [dot] lu [dot] se, projektledare, arbetslivssamverkan.

Mobilitetsgruppen

Syfte: Forum för informationsutbyte, diskussion och samordning av praktiska frågor som rör studentmobilitet.
För vem: Internationella koordinatorer från varje fakultet samt representanter från ER, LADOK och LU Bostäder.
Kontakt: Ida [dot] Thelander [at] er [dot] lu [dot] se

Nätverk för alumnverksamheten

Syfte: En plattform för att diskutera alumnverksamheten på central nivå och på fakulteter, institutioner och program; dela information om evenemang och nyheter; dela ”best practice”; gemensam dialog om universitetets alumnaktiviteter.
För vem: Alumnansvariga representanter och intresserade från fakulteter, institutioner och program samt studentkårer.
Kontakt: Karen [dot] Paulson [at] er [dot] lu [dot] se (Karen[dot]Paulson[at]er[dot]lu[dot]se) 

Receptionsnätverket

Syfte: Erfarenhetsutbyte, uppdatering och samordning kring frågor om säkerhet, information och system, för att kunna ge bra service till studenter.
För vem: Alla som bemannar en reception eller motsvarande besöksfunktion och som arbetar med service för studenter samt övriga besökare och gäster.
Kontakt: Hanna [dot] Gustafzelius [at] er [dot] lu [dot] se

Studieinfogruppen (SIG)

Syfte: Samordning och informationsutbyte mellan gemensam förvaltning (nationell studentrekrytering) samt fakulteterna.
För vem: Kommunikatörer som jobbar med rekrytering på fakulteterna.
Kontakt: Matilda [dot] Roijer [at] er [dot] lu [dot] se

Studievägledarnätverket

Syfte: Kontinuerlig fortbildning för studievägledare. Förankrings- eller referensgrupp för vissa projekt.
För vem: Studievägledare med flera.
Kontakt: cecilia [dot] johansson [at] er [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]johansson[at]er[dot]lu[dot]se) 


Sektionen Forskning, samverkan och innovation

Nätverket för forskningsstöd

Syfte: Erfarenhetsutbyte, att dela "best practise", informationsutbyte och gemensam diskussion om frågor av relevans för oss som arbetar med forskningsstöd på Lunds universitet.
För vem: Personer på LU som ger stöd i forskning, till exempel forskningshandläggare/-koordinatorer, grant managers, forskningskommunikatörer och bibliotekarier.
Kontakt: anna-karin [dot] wihlborg [at] fs [dot] lu [dot] se


Sektionen HR

Sektionen HR samverkar med verksamheterna genom en universitetsövergripande HR-ledningsgrupp samt processgrupper med tillhörande arbets- och informationsgrupper och relaterat systemstöd.   

LU-HR

Syfte: Universitetsövergripande HR-ledningsgrupp med fokus på strategiska HR-frågor och HR-funktionens utveckling vid Lunds universitet. 
För vem: HR-chefer/HR-ansvariga på fakultet/motsvarande samt avdelningschefer på sektionen HR. Leds av HR-direktören.
Kontakt: Marie [dot] Harstedt [at] hr [dot] lu [dot] se (Marie[dot]Harstedt[at]hr[dot]lu[dot]se)

Processgrupp Avtal och anställning

Syfte: Utveckling och förvaltning av LU-gemensamma HR-processer och arbetssätt för arbetet med anställning, kollektivavtal och lön.
För vem: Av fakulteterna/motsvarande utsedda representanter samt HR-specialister på sektionen HR.
Kontakt: Cornelia [dot] Pamp [at] hr [dot] lu [dot] se (Cornelia[dot]Pamp[at]hr[dot]lu[dot]se)

Processgrupp Arbetsmiljö och hälsa

Syfte: Utveckling och förvaltning av LU-gemensamma HR-processer och arbetssätt inom områdena anpassning och rehabilitering, hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) samt organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
För vem: Av fakulteterna/motsvarande utsedda representanter samt HR-specialister på sektionen HR.
Kontakt: Anna [dot] Sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se (Anna[dot]Sjosten[at]hr[dot]lu[dot]se)

Processgrupp Kompetensförsörjning

Syfte: Utveckling och förvaltning av LU-gemensamma HR-processer och arbetssätt för arbetet med att attrahera, rekrytera, introducera, behålla och avveckla personal.
För vem: Av fakulteterna/motsvarande utsedda representanter samt HR-specialister på sektionen HR.
Kontakt: Anna [dot] Helmer [at] hr [dot] lu [dot] se (Anna[dot]Helmer[at]hr[dot]lu[dot]se)

Processgrupp Lika villkor

Syfte: Utveckling och förvaltning av LU-gemensamma HR-processer och arbetssätt inom områdena lika villkor, systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) samt organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
För vem: Av fakulteterna/motsvarande utsedda representanter samt HR-specialister på sektionen HR.
Kontakt: Ellen [dot] Karlsson [at] hr [dot] lu [dot] se (Ellen[dot]Karlsson[at]hr[dot]lu[dot]se) samt Lena [dot] Lindell [at] hr [dot] lu [dot] se (Lena[dot]Lindell[at]hr[dot]lu[dot]se)

Processgrupp Chef- och ledarskap

Syfte: Utveckling och förvaltning av LU-gemensamma HR-processer och arbetssätt för arbetet med Chefsplattform, utbildning och utbildningsinsatser.
För vem: Av fakulteterna/motsvarande utsedda representanter samt HR-specialister på sektionen HR.
Kontakt: Annica [dot] Ollerstam [at] hr [dot] lu [dot] se (Annica[dot]Ollerstam[at]hr[dot]lu[dot]se)

Informationsgrupp INLU

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör rekrytering, mottagande och introduktion av internationell personal.
För vem: Personer som arbetar med frågorna ovan. Prenumerera gärna på inlägg från INLU-bloggen för aktuell information inom området: INLU-bloggen
Kontakt: Karin [dot] Falth [at] hr [dot] lu [dot] se (Karin[dot]Falth[at]hr[dot]lu[dot]se)


Sektionen Juridik och dokumenthantering

Registratorsnätverket

Syfte: Erfarenhetsutbyte kring system och regler för registrering.
För vem: Fakultets- och sektionsregistratorer.
Kontakt: Tina [dot] Davidsson [at] legal [dot] lu [dot] se


Sektionen Kommunikation

Kommunikation på LU (KOM LU)

Syfte: Ett forum för diskussioner, förankring och samarbete kring universitetets strategiska kommunikationsarbete.
För vem: Kommunikationschefer/kommunikationsansvariga på fakulteterna, MaxIV, Campus Helsingborg samt inom gemensam förvaltning avdelningschefer/motsvarande som har huvudansvar för ett kommunikationsområde.
Kontakt: Johanna [dot] Sandahl [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Johanna[dot]Sandahl[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

LUs kommunikatörsnätverk

Syfte: Nätverk för information, delande och kompetensutveckling för kommunikatörer.
För vem: För alla som arbetar minst 50% med kommunikation och/eller arbetar på en kommunikationsavdelning/motsvarande
Kontakt: eva [dot] westerberg [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (eva[dot]westerberg[at]kommunikation[dot]lu[dot]se) 

Nätverk för internkommunikatörer

Syfte: Att samordna den interna organisationskommunikationen inom universitetet, lära av varandra och identifiera gemensamma utvecklingsbehov.
För vem: Kommunikatörer på fakultetsnivå och förvaltningsnivå med ansvar för internkommunikation.
Kontakt: Eva Johannesson, avdelningschef på Kommunikativt verksamhetsstöd, sektionen Kommunikation: Eva [dot] Johannesson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Eva[dot]Johannesson[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Nätverk för webbtillgänglighet

Syfte: Ett nätverk för att dela erfarenheter om tillgänglighetsarbetet med LU:s webbplatser.
För vem: Särskilt utsedda fakultetsrepresentanter med uttalat ansvar för frågor som rör webbtillgänglighet tillsammans med medarbetare inom den gemensamma förvaltningen, som i någon mån arbetar med webbtillgänglighet.
Kontakt: peter [dot] svensson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (peter[dot]svensson[at]kommunikation[dot]lu[dot]se) 

Nätverk för webbpublicister

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte. Enbart i Teams.
För vem: Öppet för alla webbpublicister
Kontakt: janni [dot] lundqvist_vedam [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (janni[dot]lundqvist_vedam[at]kommunikation[dot]lu[dot]se) 

Pressnätverk

Syfte: Ett nätverk för pressfrågor på universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå. Erfarenhetsutbyte och samordning.
För vem: Alla fakulteters pressansvariga och sektionen Kommunikations pressansvariga.
Kontakt: Kristina [dot] Lindgarde [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Kristina[dot]Lindgarde[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Klimatkommunikatörerna 

Syfte:  Att samordna press, event och annan extern kommunikation över institutions- och fakultetsgränser inom miljö- och klimatområdet. Samordnas inte av sektionen Kommunikation utan av Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Anna Maria Erling/Jenny Hansson
För vem: Öppet för kommunikatörer från alla avdelningar på LU som arbetar med miljö- och klimatrelaterade frågor.
Kontakt: anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se och jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se (jenny[dot]hansson[at]cec[dot]lu[dot]se) 


Sektionen IT

SamIT-möten

För vem: IT-chefer eller motsvarande på: LTH-, Med-, Nat-, HT-, J, K-fakulteterna & UB samt utsedda systemförvaltare för Klient och Infrastruktur samt IT-arkitekt.
Kontakt: John [dot] Westerlund [at] ldc [dot] lu [dot] se

SamIT på Teams

För vem: Alla IT-tekniker eller IT-intresserade. Virtuella diskussions- och mötesrum kring allehanda IT-relaterade frågor.
Kontakt: John [dot] Westerlund [at] ldc [dot] lu [dot] se

SamITs IT-möten inom olika tjänsteområden.

För vem: Tekniker intresserade av särskilt område.
Kontakt: John [dot] Westerlund [at] ldc [dot] lu [dot] se

NetInfo-möten

För vem: Alla IT-tekniker eller IT-intresserade.
Mer information finns på IT vid LU:s webbplats


LU Byggnad

Farligt avfallsgruppen

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte, referensgrupp vid upphandling.
För vem: Representanter från verksamheter som genererar farligt avfall.
Kontakt: Claes [dot] Nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se

Miljöledningsnätverk

Syfte: Nätverk för information, erfarenhetsutbyte och samordning av miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor.
För vem: Utsedda kontaktpersoner för miljöledning på fakultets/motsvarande nivå.
Kontakt: claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se

Nationellt nätverk för systemförvaltare av TimeEdit

Syfte: Huvudsyftet är att gemensamt driva frågor om IT-systemet TimeEdit och dess olika moduler gentemot företaget TimeEdit AB. Nätverket fungerar även som kontaktyta mellan de lärosäten som använder TimeEdit.
För vem: Systemförvaltarna på de svenska lärosäten som använder TimeEdit
Kontakt: srs [at] bygg [dot] lu [dot] se; Anna Norlöv, Poul Gryciuk och Emma Grönberg

Nätverket för lärandemiljöer

Syfte: Utveckla Lunds universitets fysiska kunskapsmiljöer genom att sprida kunskap mellan fakulteterna och utbyta erfarenheter avseende hur pedagogik stöds av-, och kan kopplas till den fysiska kunskapsmiljön.
För vem: Medarbetare inom respektive fakultet som arbetar med utveckling av lärandemiljöer
Kontakt: madeleine [dot] stjarne [at] bygg [dot] lu [dot] se (Madeleine Stjärne Starck)

Nätverket för Schemaläggnings- och resursbokningssystem (SRS)

Syfte: Förvaltningsorganisation för processerna att schemalägga och boka resurser samt för de IT-system som används för att stödja dessa processer. SRS fungerar även som referensgrupp, diskussionsforum, kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte kring schema och resursbokning mellan fakulteterna på operativ nivå.
För vem: Fakultetsrepresentanter från alla fakulteter.
Kontakt: srs [at] bygg [dot] lu [dot] se; Anna Norlöv, Poul Gryciuk och Emma Grönberg.

Nätverk för säkerhetsfrågor

Syfte: Nätverk för information, erfarenhetsutbyte och samordning av säkerhetsrelaterade frågor.
För vem: Utsedda kontaktpersoner för säkerhetsfrågor (inom ramen för avdelningen säkerhet och miljös expertområden) på fakultets/motsvarande nivå eller medarbetare som till vardags utför arbete inom något av avdelningens säkerhet och miljös expertområden.
Kontakt: Fredrik Bexell, Fredrik [dot] Bexell [at] bygg [dot] lu [dot] se.


Sektionen Student och utbildning

Referensgrupp för studieadministrativa system

Syfte: Gemensam referensgrupp för de olika studieadministrativa systemen.
För vem: Representanter för fakulteternas utbildningsadministration.
Kontakt: Leopold [dot] Schmidt [at] stu [dot] lu [dot] se

Kvalitetssamordnarnätverket

Syfte: En plattform för erfarenhetsutbyte inom kvalitetsarbetet.
För vem: Kvalitetssamordnare eller motsvarande på fakulteter samt LUS.
Kontakt: Asa [dot] Ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se (Asa[dot]Ekberg[at]stu[dot]lu[dot]se)

Nätverk för studentkommunikation

Syfte: Ett nätverk för att nå ut med övergripande information och kommunikationsmaterial till medarbetare som ansvarar för kanaler med målgruppen befintliga studenter. Med hjälp av nätverket nås verksamheten av aktuell studentinformation från sektionerna Student och utbildning och Externa relationer. 
För vem: Särskild redaktionsgrupp vid gemensam förvaltning samt medarbetare inom gemensam förvaltning, fakulteter och institutioner som arbetar med/ansvarar för kommunikationskanaler riktade till befintliga studenter. 
Kontakt: olga [dot] kaks_dufvenberg [at] stu [dot] lu [dot] se (olga[dot]kaks_dufvenberg[at]stu[dot]lu[dot]se)

Studieadministrativ samordningsgrupp

Syfte: Dialog och erfarenhetsutbyte om studieadministrativa processer, information om vad som är på gång inom utbildningsfältet inom universitetet.
För vem: Sektionschef och avdelningschefer vid sektion Student och utbildning samt studieadministrativa chefer eller motsvarande på fakulteterna.
Kontakt: carolina [dot] rytterkull [at] stu [dot] lu [dot] se


Universitetsledningens staber/Utveckling

Nätverk för sekreterare i nämnder och råd inom den universitetsgemensamma förvaltningen

Syfte: I nätverket lyfts aktuella ämnen, utbyts erfarenheter och diskuteras gemensamma frågeställningar.
För vem: sekreterare i nämnder och råd inom den universitetsgemensamma förvaltningen.
Kontakt: Eva-lotta [dot] kittel [at] rektor [dot] lu [dot] se

Systemförvaltarnätverk

Syfte: Underlätta arbetet med systemförvaltning och möjligheten att arbeta med stöd på tvärs i organisationen. Kvalitetssäkring.
För vem: Systemförvaltare, dels inom gemensamma förvaltningen, dels från de fakulteter som arbetar mer systematiskt med systemförvaltning.
Kontakt: systemforvaltning [at] rektor [dot] lu [dot] se

Systemägarnätverk

Syfte: Agendapunkt på GFLG i enlighet med årshjulet.
För vem: Systemägare inom gemensamma förvaltningen.
Kontakt: systemforvaltning [at] rektor [dot] lu [dot] se

Projektledarnätverk

Syfte: Erfarenhetsöverföring och kompetensutveckling för olika typer av projektledare inom Lunds universitet.
För vem? Intresserade projektledare inom hela universitetet.
Kontakt: projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se

Institutionsadministratörsnätverk 

Syfte: Erfarenhetsutbyte mellan institutioner samt mellan institutioner och gemensamma förvaltningen.
För vem? Administrativa chefer på institution.
Kontakt: Cecilia [dot] Billgren [at] rektor [dot] lu [dot] se

Verksamhetsnära dataskyddssamordnare (GDPR)

Syfte: Stödja arbetet med dataskydd inom utbildning, forskning och administration via av fakulteterna och sektionerna utsedda dataskyddssamordnare.
För vem: Utsedda verksamhetsnära dataskyddssamordnare från de fakulteter, sektioner och andra verksamheter som arbetar med dataskyddsfrågor.
Kontakt: Maria [dot] Hedberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

2c8 – användarnätverk

Syfte: Utbyta erfarenheter och öka kunskap och kvalitet i processkartläggningar.
För vem? Användare av processritningsverktyget 2C8.
Kontakt: asa [dot] bjornram_daniel [at] rektor [dot] lu [dot] se

Kontaktperson

Anna Mansfeld
Internkommunikatör
046 222 31 58
e-post: anna.mansfeld
@kommunikation.lu.se

Definition

  • Att det är sektions-, verksamhetsövergripande inom Lunds universitet och att det finns en gemensam syn på att det är ett nätverk bland deltagarna samt en gemensam benämning.
  • Att nätverkets deltagare är tydliggjorda utifrån funktion eller expertis (t ex alla kommunikationsansvariga på fakultetsnivå).
  • Att nätverket har kontinuerliga aktiviteter i form av träffar (behöver inte vara ett specifikt antal möten) eller annan form av dialog.

Saknar du ett nätverk?

Känner du till ett nätverk som inte är listat eller om har du frågor om listan?

Kontakta Anna Mansfeld på anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (anna[dot]mansfeld[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Vissa av nätverken har även nyhetsbrev, se en lista över universitetsgemensamma interna nyhetsbrev.