Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Interna nätverk

Hanterade av Lunds universitets gemensamma förvaltning

Här listas universitetsgemensamma interna nätverk som finns vid Lunds universitet och som utgår från den gemensamma förvaltningen. Listan är uppdelad efter sektion. Syftet är att skapa en samlad bild och underlätta t ex informationsspridning.


Sektionen Ekonomi

Inköpsrådet

Syfte: Att informera universitetsledningen om pågående och kommande aktiviteter, samt förmedla statistik över antal överprövningar, ny lagstiftning etc.
För vem: Förvaltningens ledning, samt fakultetsledning, inklusive representation från Sektionen ekonomi.
Kontakt: Mans [dot] Weimarck [at] eken [dot] lu [dot] se

Inköpsnätverket

Syfte: Att samla inköpssamordnare och övriga intresserade som prenumererar på Inköpsnytt för att presentera nya leverantörer, utbilda och informera om upphandling.
För vem: Inköpssamordnare och övriga som är intresserade av inköp och upphandlingsfrågor.
Kontakt: Mans [dot] Weimarck [at] eken [dot] lu [dot] se

Nätverk för fakultetsekonomer

Syfte: Förankring och information i ekonomi- och inköpsfrågor
För vem: Fakultetsekonomer/motsvarande
Kontakt: Anders [dot] Harlin [at] eken [dot] lu [dot] se

FEN (Förvaltningsekonomers nätverk)

Syfte: Utbyte samt uppdatering av ekonomiska regelverk mm
För vem: Ansvariga ekonomer inom LUs förvaltning, Helsingborgs Campus samt UB
Kontakt: Pernilla [dot] Sommelius [at] eken [dot] lu [dot] se


Sektionen Externa relationer

Bostadsreferensgruppen

Syfte: Samordning, uppdatering och erfarenhetsutbyte i frågor gällande bostäder för inresande utbytesstudenter.
För vem: Representanter från fakulteternas internationella kontor, LU Bostäder och Externa relationer.
Kontakt: Ylva [dot] Sorhede [at] er [dot] lu [dot] se

Interhand

Syfte: Ett nätverk för informationsutbyte, diskussion och vidareutveckling av internationalisering av grundutbildningen vid Lunds universitet.
För vem: Internationella koordinatorer från varje fakultet samt representanter från ER och LADOK.
Kontakt: Christina [dot] Grossmann [at] er [dot] lu [dot] se.

Karriärnätverket

Syfte: Samordning, kompetensutveckling samt informationsutbyte mellan fakulteterna och gemensam förvaltning kring arbetet med studenternas karriärvägar.
För vem: Karriärvägledare eller motsvarande funktion på fakultetsnivå eller institutionsnivå samt gemensam förvaltning.
Kontakt: Susanne [dot] Linne [at] er [dot] lu [dot] se, projektledare, arbetslivssamverkan.

Mobilitetsgruppen

Syfte: Forum för informationsutbyte, diskussion och samordning av praktiska frågor som rör studentmobilitet.
För vem: Internationella koordinatorer från varje fakultet samt representanter från ER, LADOK och LUAcc.
Kontakt: Ida [dot] Thelander [at] er [dot] lu [dot] se

Nätverk för alumnverksamheten

Syfte: En plattform för att diskutera alumnverksamheten på central nivå och på fakulteter, institutioner och program; dela information om evenemang och nyheter; dela ”best practice”; gemensam dialog om universitetets alumnaktiviteter.
För vem: Alumnansvariga representanter och intresserade från fakulteter, institutioner och program samt studentkårer.
Kontakt: Karen [dot] Paulson [at] er [dot] lu [dot] se & Maria [dot] Johansson [at] er [dot] lu [dot] se

Receptionsnätverket

Syfte: Erfarenhetsutbyte, uppdatering och samordning kring  frågor om säkerhet, information och system, för kunna ge bra service till studenter.
För vem: Alla som bemannar en reception eller motsvarande besöksfunktion och som arbetar med service för studenter samt övriga besökare och gäster.
Kontakt: Hilda [dot] Fhager [at] er [dot] lu [dot] se

Studieinfogruppen (SIG)

Syfte: Samordning och informationsutbyte mellan gemensam förvaltning (nationell studentrekrytering) samt fakulteterna.
För vem: Kommunikatörer som jobbar med rekrytering på fakulteterna samt kommunikatör och studievägledare på sektionen Student och utbildning.
Kontakt: Matilda [dot] Roijer [at] er [dot] lu [dot] se och Anna [dot] Sparrenblad [at] er [dot] lu [dot] se


Sektionen Forskning, samverkan och innovation

Nätverket för forskningsstöd

Syfte: Erfarenhetsutbyte, att dela "best practise", informationsutbyte och gemensam diskussion om frågor av relevans för oss som arbetar med forskningsstöd på Lunds universitet.
För vem: Personer på LU som ger stöd i forskning, till exempel forskningshandläggare/-koordinatorer, grant managers, forskningskommunikatörer och bibliotekarier.
Kontakt: Mia [dot] Granse [at] er [dot] lu [dot] se


Sektionen HR

Adatonätverk

Syfte: Utbildning i Kompetensportalen.
För vem: Chefer och personalsamordnare som använder sig av Adato.
Kontakt: Pernilla [dot] Hylen [at] hr [dot] lu [dot] se

Arbetsmiljösamordnarnätverk

Syfte: Nätverk för samordning av arbetsmiljörelaterade frågor vid LU.
För vem: Arbetsmiljösamordnare på fakultets/motsvarande nivå.
Kontakt: Anna [dot] Sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se

Fakultetsrepresentanter HR-stöd SSC Primula

Syfte: Informationsutbyte, dialog kring förändringar, förbättringar och uppföljning av leveranser (SLA). Deltagarna är ansvariga för att förmedla information vidare på respektive fakultet.
För vem: Av fakulteterna utsedda personer som arbetar med personalärenden.
Kontakt: Katarina [dot] Magnusson [at] hr [dot] lu [dot] se

Försäkringsnätverk

Syfte: Information och utbildning.
För vem: Kontaktpersoner för ärenden som rör försäkringar
Kontakt: Jenny [dot] Palmgren [at] hr [dot] lu [dot] se

INLU (internationella nätverket inom LU)

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte.
För vem: Alla administratörer som arbetar med internationell personal.
Kontakt: Asa [dot] Thormahlen [at] hr [dot] lu [dot] se

Lucatnätverk

Syfte: Information, utbildning och dialog.
För vem: Kontaktpersoner för katalogansvariga.
Kontakt: Pernilla [dot] Hylen [at] hr [dot] lu [dot] se

LU-HR

Syfte: Forum för HR-frågor inom Lunds universitet. Leds av HR-direktören.
För vem: Personalchef/personalansvariga på fakultet/motsvarande.
Kontakt: Marie [dot] Harstedt [at] hr [dot] lu [dot] se

LU-Indata  

Syfte: Forum för kvalitetssäkring av indata.
För vem: Personer som arbetar med HR-statistik och system, både på fakultetsövergripande nivå samt institutionsnivå. Granskare och källrapportörer.  
Kontakt: Marta [dot] Santander [at] hr [dot] lu [dot] se

LU-utdata

Syfte: Forum för statistik, analys och utlämnande av uppgifter.
För vem: Personalsamordnare som arbetar med analys av HR-statistik och system.
Kontakt: Stefan [dot] Bystedt [at] hr [dot] lu [dot] se

Löneförhandlarnätverk (LU-RALS)

Syfte: Nätverk för samordning av lönerevisionsarbetet vid LU.
För vem: Förhandlingsansvariga vid fakultet/motsvarande.
Kontakt: Dan [dot] Hyllberg [at] hr [dot] lu [dot] se

MBL-nätverk

Syfte: Information och utbildning.
För vem: Kontaktpersoner för ärenden som rör MBL.
Kontakt: Annika [dot] Soderstrom [at] hr [dot] lu [dot] se

Nätverk för bisyssla

Syfte: Information, uppföljning och utbildning.
För vem: Kontaktpersoner för ärenden som rör bisyssla, en utsedd kontaktperson från varje fakultet/motsvarande.
Kontakt: Viktoria [dot] Jarnegren [at] hr [dot] lu [dot] se (Viktoria.Jarnegren@hr.lu.se)

Nätverket för lärarförslagsnämndernas handläggare

Syfte: Sprida kunskap, lyfta frågor.
För vem: Administratörer av lärarförslagsnämnder, sektionen HR.
Kontakt: Lena [dot] Lindell [at] hr [dot] lu [dot] se

Nätverk för lokala administratörer i Kompetensportalen

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte (Admin light).
För vem: Personer som aktivt administrerar utbildningar i Kompetensportalen.
Kontakt: Johanna [dot] Fridqvist [at] eken [dot] lu [dot] se

Nätverk för de som är lärare på interna utbildningar

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte. Kompetensutveckling.
För vem: De som undervisar vid interna utbildningar.
Kontakt: Johanna [dot] Fridqvist [at] eken [dot] lu [dot] se

Omställningsnätverk

Syfte: Information, utbildning och dialog.
För vem: Kontaktpersoner för ärenden som rör omställning.
Kontakt: Rebecka [dot] Havelius [at] hr [dot] lu [dot] se

Rekryteringsnätverk

Syfte: Samordning, kompetensutveckling, information och erfarenhetsutbyte.
För vem: Personalsamordnare/likvärdigt som arbetar aktivt med rekrytering.
Kontakt: Julia [dot] Edgerton [at] hr [dot] lu [dot] se

SAM-teamet

Syfte: Nätverk för de universitetsgemensamma stödfunktionerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
För vem: Representanter från Företagshälsovården, sektionen LU Byggnad, sektionen HR och sektionen Student och utbildning. Läs mer om SAM-teamet
Kontakt: Anna [dot] Sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se

SFAD-samordnarnätverk

Syfte: Nätverk för samordning av frågor om systematiskt förbyggande arbete mot diskriminering vid LU.
För vem: SFAD-samordnare på fakultets/motsvarande nivå.
Kontakt: sfad-teamet [at] hr [dot] lu [dot] se

Varbinätverk

Syfte: Information, utbildning och dialog
För vem: Superanvändare.
Kontakt: Systemförvaltare: Ulrika [dot] Steidler [at] hr [dot] lu [dot] se


Sektionen Juridik och dokumenthantering

Registratorsnätverket

Syfte: Erfarenhetsutbyte kring system och regler för registrering.
För vem: Fakultets- och sektionsregistratorer.
Kontakt: Tina [dot] Davidsson [at] legal [dot] lu [dot] se


Sektionen Kommunikation

SAMKOM

Syfte: Ett nätverk för erfarenhetsutbyte, samordnarskap och informationsutbyte om kommunikation mellan universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå.
För vem: Alla fakulteters kommunikationschefer/ -ansvariga samt vissa sektionskommunikatörer.
Kontakt: Lars [dot] Uhlin [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Pressnätverk

Syfte: Ett nätverk för pressfrågor på universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå. Erfarenhetsutbyte och samordning.
För vem: Alla fakulteters pressansvariga och sektionen Kommunikations pressansvariga.
Kontakt: Kristina [dot] Lindgarde [at] lth [dot] lu [dot] se

Medarbetarwebbens samordningsgrupp

Syfte: Att gemensamt ansvara för innehållet på Medarbetarwebben och se till att innehållet är relevant  i  en enhetlig och gemensam struktur.
För vem: En sidansvarig med samordningsansvar från varje sektion.
Kontakt: medarbetarwebben [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Nätverk för internkommunikatörer

Syfte: Samordna den interna kommunikationen inom organisationen med bättre helhetstänk, skapa större enhetlighet och dela goda exempel.
För vem: Kommunikatörer på fakultetsnivå och förvaltningsnivå med ansvar för internkommunikation.
Kontakt: Eva Johannesson, avdelningschef på Kommunikativt verksamhetsstöd, sektionen Kommunikation: Eva [dot] Johannesson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se


LDC

SamIT-möten

För vem: IT-chefer eller motsvarande på: LTH-, Med-, Nat-, HT-, J, K-fakulteterna & UB samt utsedda systemförvaltare för Klient och Infrastruktur, IT-arkitekt, IT-säkerhetsarkitekt.
Kontakt: John [dot] Westerlund [at] ldc [dot] lu [dot] se

SamIT på Teams

För vem: Alla IT-tekniker eller IT-intresserade. Virtuella diskussions- och mötesrum kring allehanda IT-relaterade frågor.
Kontakt:
John [dot] Westerlund [at] ldc [dot] lu [dot] se

SamITs IT-möten inom olika tjänsteområden.

För vem: Tekniker intresserade av särskilt område.
Kontakt:
John [dot] Westerlund [at] ldc [dot] lu [dot] se

NetInfo-möten

För vem: Alla IT-tekniker eller IT-intresserade.
Mer information finns på LDC:s webbplats


LU Byggnad

OSG – Passersystem

Kontakt: Mikael [dot] Persson [at] bygg [dot] lu [dot] se

OSG – Säkerhet

Kontakt: Hakan [dot] Jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Farligt avfallsgruppen

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte, referensgrupp vid upphandling.
För vem: Representanter från verksamheter som genererar farligt avfall.
Kontakt: Claes [dot] Nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se


Sektionen Student och utbildning

Studievägledarnätverket

Syfte: Kontinuerlig fortbildning för studievägledare. Förankrings- eller referensgrupp för vissa projekt.
För vem: Studievägledare med flera.
Kontakt: Cecilia [dot] Johansson [at] stu [dot] lu [dot] se

Referensgrupp för studieadministrativa system

Syfte: Gemensam referensgrupp för de olika studieadministrativa systemen.
För vem: Representanter för fakulteternas utbildningsadministration.
Kontakt: Leopold [dot] Schmidt [at] stu [dot] lu [dot] se

Kvalitetsamordnarnätverket

Syfte: En plattform för erfarenhetsutbyte inom kvalitetsarbetet.
För vem: Kvalitetssamordnare eller motsvarande på fakulteter samt LUS.
Kontakt: Asa [dot] Ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se


Universitetsledningens staber/Utveckling

Systemförvaltarnätverk

Syfte: Underlätta arbetet med systemförvaltning och möjligheten att arbeta med stöd på tvärs i organisationen. Kvalitetssäkring.
För vem: Systemförvaltare, dels inom gemensamma förvaltningen, dels från de fakulteter som arbetar mer systematiskt med systemförvaltning.
Kontakt: Karl [dot] Ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Systemägarnätverk

Syfte: Agendapunkt på GFLG i enlighet med årshjulet.
För vem: Systemägare inom gemensamma förvaltningen.
Kontakt: Karl [dot] Ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Projektledarnätverk

Syfte: Erfarenhetsöverföring och kompetensutveckling för olika typer av projektledare inom Lunds universitet.
För vem? Intresserade projektledare inom hela universitetet.
Kontakt: Karl [dot] Ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Institutionsadministratörnätverk

Syfte: Erfarenhetsutbyte mellan institutionsadministratörer om administrativa processer och system, information om vad som är på gång inom Lunds universitet och kompetensutveckling.
För vem? Institutionsadministratörer,  t ex administrativa chefer, max en per institution.
Kontakt: Peter [dot] Ahlm [at] rektor [dot] lu [dot] se

Informationssäkerhet - CISO

SamIT Informationssäkerhet

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte med fokus på IT vid LU.
För vem: Utvalda IT-chefer/motsvarande vid fakulteterna, UB, Max IV, LDC och expertfunktioner inom gemensam förvaltning.
Kontakt: Ingegerd [dot] Wirehed [at] rektor [dot] lu [dot] se

Kontaktperson

Anna Mansfeld
Internkommunikatör
046 222 31 58
e-post: anna.mansfeld
@kommunikation.lu.se

Definition

  • Att det är sektions-, verksamhetsövergripande inom Lunds universitet och att det finns en gemensam syn på att det är ett nätverk bland deltagarna samt en gemensam benämning.
  • Att nätverkets deltagare är tydliggjorda utifrån funktion eller expertis (t ex alla kommunikationsansvariga på fakultetsnivå).
  • Att nätverket har kontinuerliga aktiviteter i form av träffar (behöver inte vara ett specifikt antal möten) eller annan form av dialog..

Saknar du ett nätverk?

Känner du till ett nätverk som inte är listat eller om har du frågor om listan?

Kontakta Anna Mansfeld på anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Vissa av nätverken har även nyhetsbrev, se en lista över universitetsgemensamma interna nyhetsbrev.