Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Interna nätverk

hanterade av Lunds universitets gemensamma förvaltning

Här listas universitetsgemensamma interna nätverk som finns vid Lunds universitet och som utgår från den gemensamma förvaltningen. Listan är uppdelad efter sektion. Syftet är att skapa en samlad bild och underlätta t ex informationsspridning.


Sektionen Ekonomi

Inköpsrådet

Syfte: Att informera universitetsledningen om pågående och kommande aktiviteter, samt förmedla statistik över antal överprövningar, ny lagstiftning etc.
För vem: Förvaltningens ledning, samt fakultetsledning, inklusive representation från Sektionen ekonomi.
Kontakt: eva [dot] dilton [at] eken [dot] lu [dot] se (Eva Dilton)

Inköpsnätverket

Syfte: Att samla inköpssamordnare och övriga intresserade som prenumererar på Inköpsnytt för att presentera nya leverantörer, utbilda och informera om upphandling.
För vem: Inköpssamordnare och övriga som är intresserade av inköp och upphandlingsfrågor.
Kontakt: eva [dot] dilton [at] eken [dot] lu [dot] se (Eva Dilton)

Nätverk för fakultetsekonomer

Syfte: Förankring och information i ekonomi- och inköpsfrågor
För vem: Fakultetsekonomer/motsvarande
Kontakt: Anders [dot] Harlin [at] eken [dot] lu [dot] se (Anders Harlin)

FEN (Förvaltningsekonomers nätverk)

Syfte: Utbyte samt uppdatering av ekonomiska regelverk mm
För vem: Ansvariga ekonomer inom LUs förvaltning, Helsingborgs Campus samt UB
Kontakt: Pernilla [dot] Sommelius [at] eken [dot] lu [dot] se (Pernilla Sommelius)


Sektionen - Externa relationer

Interhand

Syfte: Ett nätverk för informationsutbyte, diskussion och vidareutveckling av internationalisering av grundutbildningen vid Lunds universitet.
För vem: Internationella koordinatorer från varje fakultet samt representanter från ER och LADOK.
Kontakt: christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se (Christina Grossmann).

Karriärnätverket

Syfte: Samordning, kompetensutveckling samt informationsutbyte mellan fakulteterna och gemensam förvaltning kring arbetet med studenternas karriärvägar.
För vem: Karriärvägledare eller motsvarande funktion på fakultetsnivå eller institutionsnivå samt gemensam förvaltning.
Kontakt: susanne [dot] linne [at] er [dot] lu [dot] se (Susanne Linné), projektledare, arbetslivssamverkan.

Mobilitetsgruppen LU

Syfte: Forum för informationsutbyte, diskussion och samordning av praktiska frågor som rör studentmobilitet.
För vem: Internationella koordinatorer från varje fakultet samt representanter från ER, LADOK och LUAcc.
Kontakt: ida [dot] thelander [at] er [dot] lu [dot] se (Ida Thelander )

Nätverk för alumnverksamheten

Syfte: En plattform för att diskutera alumnverksamheten på central nivå och på fakulteter, institutioner och program; dela information om evenemang och nyheter; dela ”best practice”; gemensam dialog om universitetets alumnaktiviteter.
För vem: Alumnansvariga representanter och intresserade från fakulteter, institutioner och program och från vissa studentkårer.
Kontakt: karen [dot] paulson [at] er [dot] lu [dot] se (Karen Paulson) & maria [dot] johansson [at] er [dot] lu [dot] se (Maria Johansson)

Receptionsnätverket

Syfte: Erfarenhetsutbyte, uppdatering och samordning kring  frågor om säkerhet, information och system, för kunna ge bra service till studenter.
För vem: Alla som bemannar en reception eller motsvarande besöksfunktion och som arbetar med service för studenter samt övriga besökare och gäster.
Kontakt: ylva [dot] sorhede [at] er [dot] lu [dot] se (Ylva Sörhede)

Studieinfogruppen (SIG)

Syfte: Samordning och informationsutbyte mellan gemensam förvaltning (nationell studentrekrytering) samt fakulteterna.
För vem: Kommunikatörer som jobbar med rekrytering på fakulteterna samt kommunikatör och studievägledare på sektionen Student och utbildning.
Kontakt: matilda [dot] roijer [at] er [dot] lu [dot] se (Matilda Roijer) och Anna [dot] Sparrenblad [at] er [dot] lu [dot] se (Anna.Sparrenblad)


Sektionen Forskning, samverkan och innovation

Nätverket för forskningsstöd

Syfte: Erfarenhetsutbyte, att dela "best practise", informationsutbyte och gemensam diskussion om frågor av relevans för oss som arbetar med forskningsstöd på Lunds universitet.
För vem: Personer på LU som ger stöd i forskning, till exempel forskningshandläggare/-koordinatorer, grant managers, forskningskommunikatörer och bibliotekarier.
Kontakt: mia [dot] granse [at] fs [dot] lu [dot] se (Mia Gränse)


Sektionen HR

Adatonätverk

Syfte: Utbildning i Kompetensportalen.
För vem: Chefer och personalsamordnare som använder sig av Adato.
Kontakt: Pernilla [dot] Hylen [at] hr [dot] lu [dot] se (Pernilla Hylén)

Arbetsmiljösamordnarnätverk

Syfte: Nätverk för samordning av arbetsmiljörelaterade frågor vid LU.
För vem: Arbetsmiljösamordnare på fakultets/motsvarande nivå.
Kontakt: anna [dot] sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se (Anna Sjösten)

Fakultetsrepresentanter HR-stöd SSC Primula

Syfte: Informationsutbyte, dialog kring förändringar, förbättringar och uppföljning av leveranser (SLA). Deltagarna är ansvariga för att förmedla information vidare på respektive fakultet.
För vem: Av fakulteterna utsedda personer som arbetar med personalärenden.
Kontakt: katarina [dot] magnusson [at] hr [dot] lu [dot] se (Katarina Magnusson)

Försäkringsnätverk

Syfte: Information och utbildning.
För vem: Kontaktpersoner för ärenden som rör försäkringar
Kontakt: Jenny [dot] Palmgren [at] hr [dot] lu [dot] se (Jenny Palmgren )

INLU (internationella nätverket inom LU)

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte.
För vem: Alla administratörer som arbetar med internationell personal.
Kontakt: asa [dot] thormahlen [at] hr [dot] lu [dot] se (Åsa Thormählen)

Lucatnätverk

Syfte: Information, utbildning och dialog.
För vem: Kontaktpersoner för katalogansvariga.
Kontakt: Pernilla [dot] Hylen [at] hr [dot] lu [dot] se (Pernilla Hylén)

LU-HR

Syfte: Forum för HR-frågor inom Lunds universitet. Leds av HR-direktören.
För vem: Personalchef/personalansvariga på fakultet/motsvarande.
Kontakt: mona [dot] hansson [at] hr [dot] lu [dot] se (Mona Hansson)

LU-Indata  

Syfte: Forum för kvalitetssäkring av indata.
För vem: Personer som arbetar med HR-statistik och system, både på fakultetsövergripande nivå samt institutionsnivå. Granskare och källrapportörer.  
Kontakt: marta [dot] santander [at] hr [dot] lu [dot] se (Marta Santander)

LU-utdata

Syfte: Forum för statistik, analys och utlämnande av uppgifter.
För vem: Personalsamordnare som arbetar med analys av HR-statistik och system.
Kontakt: Stefan [dot] Bystedt [at] hr [dot] lu [dot] se (Stefan Bystedt)

Löneförhandlarnätverk (LU-RALS)

Syfte: Nätverk för samordning av lönerevisionsarbetet vid LU.
För vem: Förhandlingsansvariga vid fakultet/motsvarande.
Kontakt: henriette [dot] karling [at] hr [dot] lu [dot] se (Henriette Karling)

MBL-nätverk

Syfte: Information och utbildning.
För vem: Kontaktpersoner för ärenden som rör MBL.
Kontakt: jenny [dot] palmgren [at] hr [dot] lu [dot] se (Jenny Palmgren )

Nätverk för bisyssla

Syfte: Information, uppföljning och utbildning.
För vem: Kontaktpersoner för ärenden som rör bisyssla.
Kontakt: viktoria [dot] jarnegren [at] hr [dot] lu [dot] se (Viktoria Järnegren)  

Nätverket för lärarförslagsnämndernas handläggare

Syfte: Sprida kunskap, lyfta frågor.
För vem: Administratörer av lärarförslagsnämnder, sektionen HR.
Kontakt: lena [dot] lindell [at] hr [dot] lu [dot] se (Lena Lindell)

Nätverk för lokala administratörer i Kompetensportalen

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte (Admin light).
För vem: Personer som aktivt administrerar utbildningar i Kompetensportalen.
Kontakt: johanna [dot] fridqvist [at] eken [dot] lu [dot] se (Johanna Fridqvist)

Nätverk för de som är lärare på interna utbildningar

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte. Kompetensutveckling.
För vem: De som undervisar vid interna utbildningar.
Kontakt: johanna [dot] fridqvist [at] eken [dot] lu [dot] se (Johanna Fridqvist)

Omställningsnätverk

Syfte: Information, utbildning och dialog.
För vem: Kontaktpersoner för ärenden som rör omställning.
Kontakt: Rebecka [dot] Havelius [at] hr [dot] lu [dot] se (Rebecka Havelius )

Rekryteringsnätverk

Syfte: Samordning, kompetensutveckling, information och erfarenhetsutbyte.
För vem: Personalsamordnare/likvärdigt som arbetar aktivt med rekrytering.
Kontakt: Julia [dot] Edgerton [at] hr [dot] lu [dot] se (Julia Edgerton )

SAM-teamet

Syfte: Nätverk för de universitetsgemensamma stödfunktionerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
För vem: Representanter från Företagshälsovården, sektionen LU Byggnad, sektionen HR och sektionen Student och utbildning. Läs mer om SAM-teamet
Kontakt: anna [dot] sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se (Anna Sjösten)

Varbinätverk

Syfte: Information, utbildning och dialog
För vem: Superanvändare.
Kontakt: Systemförvaltare ola [dot] stjarnhagen [at] stu [dot] lu [dot] se (Ola Stjärnhagen)


Sektionen Juridik och dokumenthantering

Registratorsnätverket

Syfte: Erfarenhetsutbyte kring system och regler för registrering.
För vem: Fakultets- och sektionsregistratorer.
Kontakt: tina [dot] davidsson [at] legal [dot] lu [dot] se (Tina Davidsson)


Sektionen Kommunikation

SAMKOM

Syfte: Ett nätverk för erfarenhetsutbyte, samordnarskap och informationsutbyte om kommunikation mellan universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå.
För vem: Alla fakulteters kommunikationschefer/ -ansvariga samt vissa sektionskommunikatörer.
Kontakt: caroline [dot] runeus [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Caroline Runéus)

Pressnätverk

Syfte: Ett nätverk för pressfrågor på universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå. Erfarenhetsutbyte och samordning.
För vem: Alla fakulteters pressansvariga och sektionen Kommunikations pressansvariga.
Kontakt: kristina [dot] lindgarde [at] lth [dot] lu [dot] se (Kristina Lindgärde)

Medarbetarwebbens samordningsgrupp

Syfte: Att gemensamt ansvara för innehållet på Medarbetarwebben och se till att innehållet är relevant  i  en enhetlig och gemensam struktur.
För vem: En sidansvarig med samordningsansvar från varje sektion.
Kontakt: Stefan [dot] Danielson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se


LDC

SamIT-möten

För vem: IT-chefer eller motsvarande på: LTH-, Med-, Nat-, HT-, J, K-fakulteterna & UB samt utsedda systemförvaltare för Klient och Infrastruktur, IT-arkitekt, IT-säkerhetsarkitekt.
Kontakt: john [dot] westerlund [at] ldc [dot] lu [dot] se (John Westerlund)

SamITs Informationssäkerhet

För vem: Utsedda representanter för fakulteterna, UB, Max IV och expertfunktioner inom gemensam förvaltning.
Kontakt:ingegerd [dot] wirehed [at] rektor [dot] lu [dot] se ( )
ingegerd [dot] wirehed [at] rektor [dot] lu [dot] se (Ingegerd Wirehed)

SamIT på Teams

För vem: Alla IT-tekniker eller IT-intresserade. Virtuella diskussions- och mötesrum kring allehanda IT-relaterade frågor.
Kontakt:
john [dot] westerlund [at] ldc [dot] lu [dot] se (John Westerlund)

SamITs IT-möten inom olika tjänsteområden.

För vem: Tekniker intresserade av särskilt område.
Kontakt:
john [dot] westerlund [at] ldc [dot] lu [dot] se (John Westerlund)

NetInfo-möten

För vem: Alla IT-tekniker eller IT-intresserade.
Mer information finns på LDC:s webbplats


LU Byggnad

OSG – Passersystem

Kontakt: mikael [dot] persson [at] bygg [dot] lu [dot] se (Mikael Persson)

OSG – Säkerhet

Kontakt: hakan [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se (Håkan Jönsson)

Farligt avfallsgruppen

Syfte: Information och erfarenhetsutbyte, referensgrupp vid upphandling.
För vem: Representanter från verksamheter som genererar farligt avfall.
Kontakt: claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se (Claes Nilén)


Sektionen Student och utbildning

Studievägledarnätverket

Syfte: Kontinuerlig fortbildning för studievägledare. Förankrings- eller referensgrupp för vissa projekt.
För vem: Studievägledare med flera.
Kontakt: cecilia [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se (Cecilia Johansson)

Referensgrupp för studieadministrativa system

Syfte: Gemensam referensgrupp för de olika studieadministrativa systemen.
För vem: Representanter för fakulteternas utbildningsadministration.
Kontakt: Leopold [dot] Schmidt [at] stu [dot] lu [dot] se (Leopold Schmidt)

Kvalitetsamordnarnätverket

Syfte: En plattform för erfarenhetsutbyte inom kvalitetsarbetet.
För vem: Kvalitetssamordnare eller motsvarande på fakulteter samt LUS.
Kontakt: asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se (Åsa Ekberg)


Universitetsledningens staber/Utveckling

Systemförvaltarnätverk

Syfte: Underlätta arbetet med systemförvaltning och möjligheten att arbeta med stöd på tvärs i organisationen. Kvalitetssäkring.
För vem: Systemförvaltare, dels inom gemensamma förvaltningen, dels från de fakulteter som arbetar mer systematiskt med systemförvaltning.
Kontakt: karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se (Karl Ageberg)

Systemägarnätverk

Syfte: Agendapunkt på GFLG i enlighet med årshjulet.
För vem: Systemägare inom gemensamma förvaltningen.
Kontakt: karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se (Karl Ageberg)

Projektledarnätverk

Syfte: Erfarenhetsöverföring och kompetensutveckling för olika typer av projektledare inom Lunds universitet.
För vem? Intresserade projektledare inom hela universitetet.
Kontakt: karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se (Karl Ageberg)

Institutionsadministratörnätverk

Syfte: Erfarenhetsutbyte mellan institutionsadministratörer om administrativa processer och system, information om vad som är på gång inom Lunds universitet och kompetensutveckling.
För vem? Institutionsadministratörer,  t ex administrativa chefer, max en per institution.
Kontakt: peter [dot] ahlm [at] rektor [dot] lu [dot] se (Peter Ahlm )

Kontaktperson

Anna Mansfeld
Internkommunikatör
046 222 31 58
e-post: anna.mansfeld
@kommunikation.lu.se

Definition

  • Att det är sektions-, verksamhetsövergripande inom Lunds universitet och att det finns en gemensam syn på att det är ett nätverk bland deltagarna samt en gemensam benämning.
  • Att nätverkets deltagare är tydliggjorda utifrån funktion eller expertis (t ex alla kommunikationsansvariga på fakultetsnivå).
  • Att nätverket har kontinuerliga aktiviteter i form av träffar (behöver inte vara ett specifikt antal möten) eller annan form av dialog..

Saknar du ett nätverk?

Känner du till ett nätverk som inte är listat eller om har du frågor om listan?

Kontakta Anna Mansfeld på anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Vissa av nätverken har även nyhetsbrev, se en lista över universitetsgemensamma interna nyhetsbrev.