Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentbarometern och andra undersökningar

Lunds universitet genomför olika utvärderingar, undersökningar och studier som bidrar med empiriska underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Underlagen leder ofta till åtgärder som beslutas av exempelvis utbildningsnämnden eller av fakulteterna.

De universitetsgemensamma undersökningarna utförs och samordnas av Avdelningen Utbildningsstrategiskt stöd i samarbete med fakulteterna och studentkårerna. Vid fakulteterna görs också undersökningar som riktar sig specifikt till deras respektive studenter.

Om fakulteternas kvalitetsarbete

Vill du läsa en rapport som inte finns tillgänglig på webben, är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna nedan.

Nybörjarundersökningar

De universitetsgemensamma nybörjarundersökningarna genomförs genom regelbundna webbenkäter och riktar sig till nya studenter vid samtliga fakulteter. Studenterna får svara på ett antal gemensamma frågor och ett antal frågor som är fakultetsspecifika. Resultatet presenteras på universitetsgemensam nivå samt på fakultetsnivå.

De senaste nybörjarundersökningarna redovisas i rapporten:

Lunds universitets nybörjarstudie: En jämförelse mellan 2015 och 2018 års nybörjare (PDF, 730 kB, ny flik)

Kontakt: Amanda Bjernestedt

Studentbarometern

Studentbarometerns syfte är att fånga studenters erfarenheter av Lunds universitet i olika perspektiv. Den senaste studentbarometern genomfördes 2017–2018.

Studentbarometern 2017 (PDF, 850 kB, ny flik)

Lunds universitet deltar i International Student Barometer (ISB), vilken genomförs regelbundet i ett samarbete med över 200 lärosäten i världen. ISB fokuserar på internationella studenters erfarenheter från ansökan till examen. Den senaste sammanställningen av resultat gjordes 2016.

Kontakt: Mattias Renehed och Hanna Björklund

Undersökningar om doktorander och forskarutbildning

Sedan hösten 2019 skickas en enkät ut till alla doktorander i samband med att de disputerar. I enkäten får doktoranderna möjlighet att svara på frågor om sina erfarenheter av forskarutbildning vid Lunds universitet. Resultatet från enkäten redovisas årligen till forskarutbildningsnämnden. Den första redovisningen hittar du i rapporten nedan.

Lunds universitets examensenkät för forskarutbildning (PDF, 267 kB, ny flik)

Kontakt: Amanda Bjernestedt

Alumn- och arbetslivsundersökningar

Alumnundersökningarna vid Lunds universitet syftar både till att ge en bild av hur tidigare studenter upplever arbetslivets krav i förhållande till sin utbildning och deras erfarenheter av sina studier. Den senaste alumnenkäten genomfördes 2016 med hjälp av en webbenkät. Utvalda delar av resultatet hittar du i Kuben (Under Utbildning – Övrigt).

Om uppföljningsverktyget Kuben

Kontakt: Mattias Renehed

Kontakt

Avdelningen Utbildningsstrategiskt stöd

Besöksadress:
Sandgatan 3, Lund

Fax: +46 46 222 44 36

Hämtställe 31

Åsa Ekberg
Avdelningschef
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Amanda Bjernestedt
+46 46 222 70 62
amanda [dot] bjernestedt [at] stu [dot] lu [dot] se

Hanna Björklund
+46 46 222 70 45
hanna [dot] bjorklund [at] stu [dot] lu [dot] se

Mattias Renehed
+46 46 222 79 04
mattias [dot] renehed [at] stu [dot] lu [dot] se