Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentbarometern och andra undersökningar

Lunds universitet genomför olika utvärderingar, undersökningar och studier som bidrar med empiriska underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Underlagen leder ofta till åtgärder som beslutas av exempelvis utbildningsnämnden eller av fakulteterna.

De universitetsgemensamma undersökningarna utförs och samordnas av avdelningen Utbildningsstrategiskt stöd i samarbete med fakulteterna och studentkårerna. Vid fakulteterna görs också undersökningar som riktar sig specifikt till deras respektive studenter.

Fakulteternas kvalitetsarbete

Vill du ta del en rapport är du välkommen att kontakta Amanda Bjernestedt.

Nybörjarundersökningar

De universitetsgemensamma nybörjarundersökningarna genomförs genom regelbundna webbenkäter och riktar sig till nya studenter vid samtliga fakulteter. Studenterna får svara på ett antal gemensamma frågor och ett antal frågor som är fakultetsspecifika. Resultatet presenteras både på universitetsgemensam nivå samt på fakultetsnivå.

Den senaste nybörjarundersökningen genomfördes 2021. En rapport med resultat från undersökningarna 2015–2021 finns tillgänglig genom kontaktpersonen ovan.

Studentbarometern

Studentbarometerns syfte är att fånga studenters erfarenheter av Lunds universitet i olika perspektiv. Den senaste studentbarometern genomfördes 2017–2018.

Lunds universitet deltar i International Student Barometer (ISB), vilken genomförs regelbundet i ett samarbete med över 200 lärosäten i världen. ISB fokuserar på internationella studenters erfarenheter från ansökan till examen.

Undersökningar om doktorander och forskarutbildning

Sedan hösten 2019 skickas en enkät ut till alla doktorander i samband med att de disputerar. I enkäten får doktoranderna möjlighet att svara på frågor om sina erfarenheter av forskarutbildning vid Lunds universitet. Resultatet från enkäten redovisas årligen till forskarutbildningsnämnden.

Alumn- och arbetslivsundersökningar

Alumnundersökningarna vid Lunds universitet syftar både till att ge en bild av hur tidigare studenter upplever arbetslivets krav i förhållande till sin utbildning och deras erfarenheter av sina studier. Den senaste alumnenkäten genomfördes 2016 med hjälp av en webbenkät.

Kontakt

Åsa Ekberg
Avdelningschef
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se (asa[dot]ekberg[at]stu[dot]lu[dot]se)

Amanda Bjernestedt
Utredare
+46 46 222 70 62
amanda [dot] bjernestedt [at] stu [dot] lu [dot] se

Utbildningsstrategiskt stöd
Besöksadress: Sandgatan 3, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Hämtställe: 31