Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grafiska element

Sigill, byggnader och Harlekinmönster

Med grafiska element menas de dekorativa komponenterna i Lunds universitets grafiska profil, som du kan använda tillsammans med logotyp, typografi, färger och bilder för att skapa en mer levande layout och ett särskiljande uttryck. Elementen består av grafiska bilder på byggnader, sigillet från logotypen samt ett Harlekinmönster.

Illustrationer

Som en del av universitetets grafiska profil finns även ett manér för illustrationer, infografik och animationer. 

Illustrationsmanér

Sigill

Sigillet är en stark identitetsskapare och ska användas som en garantistämpel. Till skillnad från grafiska byggnadsbilder och Harlekinmönstret som är helt frivilliga att använda, är sigillet ett element som i många format är obligatoriskt. 

I universitetets dokument- och layoutmallar medföljer sigillet i rätt storlek och med rätt beskärning. Behöver du använda sigillet i andra sammanhang så laddar du ner huvudlogotypen i sin helhet och beskär sigillet enligt riktlinjerna nedan.

Sigillet ska alltid:

 • Användas i brons. Svart sigill används endast vid tryck i svart/vitt och ett vitt sigill förekommer mycket sparsamt.
 • Beskäras enligt någon av de åtta godkända varianterna som finns presenterade nedan.
 • Placeras ovanpå en bild, en färgplatta eller ett annat grafiskt element.
 • Användas i rätt storlek, vilket regleras av stödlinjerna i layoutmallarna.

Sigillet ska aldrig:

 • Placeras ovanpå text.
 • Användas i någon annan färg än brons, svart eller vitt.

Godkända sigillbeskärningar

Rekommenderad beskärning:

Bild på den version av sigillet som alltid ska användas i första hand.
Denna variant ska alltid användas i första hand.

Sigillet kan också beskäras enligt någon av dessa sju godkända varianter:

Bild på ytterligare sju godkända beskärningarna av sigillet.
Godkända beskärningar av sigillet.

I undantagsfall, så som i ceremoniella dokument och utbildningsbevis, får sigillet användas i sin helhet. Kontakta Sektionen Kommunikation via grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se om du har frågor kring detta.

Grafiska bilder av byggnader

Grafiska bilder av byggnader kan användas som ett komplement till fotografier eller som ett ensamt grafiskt element.

Tänk på att:

 • Du ska inte fotografera och bearbeta denna typ av grafiska bilder av byggnader själv.
 • Ladda ner färdiga svartvita byggnadsbilder från Bild- och mediebanken.
 • Läsa instruktionerna intill bilden i Bild- och mediebanken eller i den grafiska manualen, som beskriver hur du lägger till den pastellfärgade bakgrunden och sparar i rätt format.
 • De behandlade svartvita bilderna får inte förekomma utan färgad bakgrund!

Saknar du någon byggnad? Kontakta sektionen Kommunikation via grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se så får du hjälp.

Byggnaderna får inte förekomma utan färgad bakgrund: 

Bild som visar en grafisk byggnadsbild med och utan bakgrundsfärg.

Byggnaderna används som komplement till fotografier eller som ensamt grafiskt element:

Exempel på användning av de grafiska byggnadsbilderna på olika trycksaker.

Gå till Bild- och mediebanken för att ladda ner grafiska byggnadsbilder

Harlekinmönster

Mönstret finns i sex olika färgställningar som kan laddas ner från bildbanken.

Tänk på att:

 • Harlekinmönstret ska användas sparsamt och får inte förekomma på fram- och baksidor.
 • Exempel på ställen där mönstret kan användas är inbjudningar och insidan av omslag på trycksaker.
 • Du inte ska producera mönstret själv. Samtliga sex färger finns att ladda ner från Bild- och mediebanken.
 • Alla Harlekinmönster finns i fyra olika format (stående/liggande A4 och A5). Ska du använda mönstret i andra format så skala proportionellt och/eller beskär.

Sammanlagt finns sex färgställningar. Exempel på Harlekinmönster:

Exempel på Harlekinmönster i olika färgställningar.
Harlekinmönstret finns att ladda ner i Bild- och mediebanken.

Harlekinmönstret i samtliga färgställningar i Bild- och mediebanken

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21