Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Grafiska element

Sigill, byggnader och Harlekinmönster
Med grafiska element menas de dekorativa komponenterna i Lunds universitets grafiska profil, som du kan använda tillsammans med logotyp, typografi, färger och bilder för att skapa en mer levande layout och ett särskiljande uttryck. Vi har grafiska bilder på byggnader, sigillet från logotypen samt ett Harlekinmönster. Använd dessa för att komplettera din layout och skapa en visuell mix anpassad för din målgrupp.

Sigill

Sigillet är en stark identitetsskapare och ska användas som en garantistämpel. Till skillnad från våra grafiska byggnader och Harlekinmönstret som är helt frivilliga att använda, är sigillet ett element som i de flesta format är obligatoriskt. 

I universitetets dokument- och layoutmallar (gridmallar) för Indesign, Word och Powerpoint medföljer sigillet i rätt storlek och med rätt beskärning. Behöver du använda sigillet i andra sammanhang så laddar du ner grundlogotypen i sin helhet och beskär sigillet enligt riktlinjerna nedan.

Sigillet ska alltid:

 • Användas i brons. Svart sigill används endast vid tryck i svart/vitt och ett vitt sigill förekommer mycket sparsamt.
 • Beskäras enligt någon av de åtta godkända varianterna som finns presenterade nedan.
 • Placeras ovanpå en bild, en färgplatta eller ett annat grafiskt element.
 • Användas i rätt storlek, vilket regleras av stödlinjerna i gridmallarna.

Sigillet ska aldrig:

 • Placeras ovanpå text.
 • Användas i någon annan färg än brons, svart eller vitt.

Godkända sigillbeskärningar

Rekommenderad beskärning. Denna variant ska alltid användas i första hand:

Rekommenderad sigillbeskärning.

Sigillet kan också beskäras enligt någon av dessa sju godkända varianter:

Godkända beskärningar av sigill.

I undantagsfall, så som i ceremoniella dokument och utbildningsbevis, får sigillet användas i sin helhet. Kontakta Sektionen Kommunikation via grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se om du har frågor kring detta.

Grafiska bilder av byggnader

Grafiska bilder av byggnader kan användas som ett komplement till fotografier eller som ett ensamt grafiskt element.

Tänk på att:

 • Du ska inte fotografera och bearbeta denna typ av grafiska bilder av byggnader själv.
 • Ladda ner färdiga svartvita bilder i bildbanken.
 • Läsa instruktionerna intill bilden i bildbanken eller i den grafiska manualen, med beskrivning om hur du lägger till den pastellfärgade bakgrunden och sparar i rätt format.
 • De behandlade svartvita bilderna får inte förekomma utan färgad bakgrund!

Saknar du någon byggnad? Kontakta sektionen Kommunikation via grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se så får du hjälp.

Byggnaderna får inte förekomma utan färgad bakgrund: 

Grafisk byggnadsbild

Byggnaderna används som komplement till fotografier eller som ensamt grafiskt element:

Omslag med grafiska byggnadsbilder.

Gå till Bild- och mediebanken för att ladda ner grafiska byggnadsbilder

Harlekinmönster

Genom att använda en variant av Harlekinmönstret får vi en koppling till humortraditionen som finns i Lund. Mönstret finns i sex olika färgställningar som kan laddas ner från bildbanken.

Tänk på att:

 • Harlekinmönstret ska användas sparsamt och får inte förekomma på fram- och baksidor.
 • Exempel på ställen där mönstret kan användas är inbjudningar, broschyrinlagor och rollups.
 • Du inte ska producera mönstret själv. Samtliga sex färger finns att ladda ner i bildbanken.
 • Alla Harlekinmönster finns i fyra olika format (stående/liggande A4 och A5). Ska du använda mönstret i andra format så skala proportionellt och/eller beskär.

Sammanlagt finns sex färgställningar. Exempel på Harlekinmönster:

Exempel Harlekinmönstret.

Gå till Bild- och mediebanken för att ladda ner Harlekinmönstret i samtliga färgställningar

Illustrationer

Lunds universitets grafiska profil innehåller flera visuellt starka delar, och illustrationer i dekorativt syfte ska därför i största möjliga mån undvikas då det leder till att vi blir mindre enhetliga. Undantag från denna regel får göras då saker ska förklaras, exempelvis med vetenskapliga illustrationer, diagram och tabeller. Ytterligare information och ett par exempel finns i den grafiska manualen. 

Funderar du på att ta fram någon form av infografik (infographics), för att visualisera svårförklarade budskap – så som statistik och fakta? 
Läs mer på sidan Infografik

Sidansvarig:

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen