Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projekthantering Horizon 2020 och Horizon Europe

Rapportering

Som deltagare i ett projekt inom EU:s ramprogram, Horizon Europe (HEU) och Horizon 2020 (H2020), ska du återrapportera både ekonomiskt och vetenskapligt till EU. All rapportering görs elektroniskt i EU:s portal Funding & tender opportunities

Du är varmt välkommen att höra av dig med frågor kring projekthantering till oss på Forskningsservice. För dig som vill leta svar själv finns alla regler för respektive projekt i kontrakten, Grant Agreement. Guide med tolkningar av regler i Grant Agreement och exempel finns i HEU Annotated Grant Agreement eller H2020 Annotated Model Grant Agreement.

Det finns skillnader i projekthanteringen inom HEU jämfört med H2020. Se sammanställning i dokumentet Skillnaderna i projekthanteringen av projekt inom Horizon Europe (HEU) jämfört med Horizon 2020 (H2020) (PDF 149 kB; öppnas i ny flik).

Tidrapportering

Bara kostnader för lön för faktiskt arbetad tid som har lagts på projektet kan rapporteras. Tidrapporter behövs för dokumentation av arbetad tid och utgör även underlag för uträkning av godkända lönekostnader. Rapporterad arbetad tid får inte sammanfalla med semester eller annan frånvaro registrerad i Primula.

Tidrapporter ska signeras månadsvis av personen som rapporten gäller och närmaste arbetsledare/projektledare. Läs mer i dokumentet Tidrapportering H2020 och HEU (PDF 157 kB; öppnas i nytt fönster).

Mallar för rapportering av timmar

Mallar per år finns i två versioner. En version för person som arbetar i ett H2020/HEU-projekt, och en ”Multi”-version som är anpassad för personer som arbetar i flera H2020/HEU-projekt. Mallarna kan räkna om timmar till dagar.

Intyg om att en person arbetar uteslutande på ett projekt under längre sammanhängande period kan användas inom H2020:

Mall för rapportering av dagar

Inom HEU-projekt kan en förenklad mall för registrering av arbetade dagar per månad användas: 

Beräkning av godkända lönekostnader

Beräkning av godkända lönekostnader i H2020 beräknas på timlön gånger arbetade timmar per projekt. Beräkning av godkända löner inom HEU beräknas med dagslön gånger arbetade dagar i aktuellt projekt. Läs mer under respektive länk om beräkning av godkända lönekostnader.

Mallar beräkning av godkända lönekostnader

För att underlätta beräkning och dokumentation av godkända rapporterade löner har Forskningsservice tagit fram mallar. Mallen för H2020 är testad och godkänd av extern revisor. Mallarna har två olika flikar eftersom personalkostnader rapporteras kopplat till antal personmånader på två olika sätt. Projekt av typen RIA, IA, CSA: Antal personmånader per Work Package. Projekt inom ERC: Antal personmånader per personalkategori (PI, Postdoc, Students (incl. PhD), Other). 

Ekonomisk rapportering övriga kostnader 

I Kuben finns en särskilt anpassad rapport Projekt EU för att underlätta rapportering av övriga kostnader i EU-portalen.

Projekthantering MSCA

Revision

Revisionsintyg – Certificate on the Financial Statements

Ett revisionsintyg ska upprättas i samband med slutrapporteringen om begärt bidrag är sammanlagt 325 000 euro (eller mer) som ersättning för faktiska kostnader.

Revisionsintyget, Terms of reference och granskningsrapporten, ska laddas upp elektroniskt i samband med den slutliga finansiella rapporten i EU-portalen. Signerat original behålls på institutionen. OBS! Endast ett dokument går att ladda upp i Final Financial Statement. Gör Terms of reference och granskningsrapporten till en PDF innan uppladdning.

Revision av kommissionen – audit

Kommissionen får – när som helst och upp till 2 år efter slutbetalning – genomföra en revision på faktiska kostnader. Projekt väljs slumpmässigt ut av kommissionen.

Ernst & Young

Ernst & Young är upphandlad revisionsfirma för revision av olika projekt inom EU:s ramprogram för forskning i syfta att lämna revisionsintyg i enlighet med anslagsgivarens direktiv. Ernst & Young kan även kontaktas för revision av andra projekt vars finansiärer har krav på revision.

Blankett att skicka med vid beställning av granskning från EY

Kontakt för bokning av revision via funktionsadress:

lu [dot] projektrevision [at] se [dot] ey [dot] com (lu[dot]projektrevision[at]se[dot]ey[dot]com)

Eric Mårtensson 
Ernst & Young AB
Telefon: +46 46 10 26 49
Mobil: +46 708 45 96 34

Ernst & Young AB
Ideon Science Park
Scheelevägen 17
Beta 6, 223 70 Lund

Avtalet gäller till 2024-06-30.

Participant Identification Code (PIC)

Legal name: Lunds universitet
PIC: 999901318

Eurokurs

Aktuell eurokurs (www.ecb.europa.eu)
Historiska kurser (sdw.ecb.europa.eu)

Kontakt

Handläggning och ansökan

Anneli Wiklander
Forskningshandläggare
+46 46 222 77 71
anneli [dot] wiklander [at] fs [dot] lu [dot] se

John Phillips
Forskningshandläggare
+46 73 067 01 04
john [dot] phillips [at] fs [dot] lu [dot] se

Anna-Karin Wihlborg
Forskningshandläggare
+46 46 222 62 61
anna-karin [dot] wihlborg [at] fs [dot] lu [dot] se

Kerstin Gidlöf
Forskningshandläggare 
+46 46 222 30 95
kerstin [dot] gidlof [at] fs [dot] lu [dot] se

Rickard Eksten
Forskningshandläggare 
+46 46 222 77 65
rickard [dot] eksten [at] fs [dot] lu [dot] se

Budget, redovisning och revision

Carl Lagerqvist
Controller
+46 46 222 93 99
carl [dot] lagerqvist [at] fs [dot] lu [dot] se

Karin Langborger
Forskningshandläggare
+46 46 222 31 03
karin [dot] langborger [at] fs [dot] lu [dot] se

Kontakt

Forskningsservice

Besöksadress
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 63 LUND

Postadress
Forskningsservice
Lunds Universitet
Box 117
221 00 LUND

Kontaktuppgifter på Forskningsservice blogg