Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Granskning av forskningsoutput

med rätt att validera forskningsoutput

Du med rollen "Editor of Research Output" har en viktig del i att skapa och upprätthålla en god kvalitet av metadata i LUCRIS. Till din hjälp har du supporten, manualer och en ständigt förbättrad och förfinad praxis.

LUCRIS är ett forskningsinformationssystem som bygger på att skapa relationer mellan olika former av forskningsoutput, aktiviteter och projekt. Som bibliotekarie och granskare kan du i LUCRIS arbeta med att:

Publicera​

- genomföra granskning av metadata och validering för kvalitetssäkring. Till din hjälp i granskningen finns en gemensamma praxis för biblioteken vid Lunds universitet.

Stödja

- underlätta och stödja forskare vid inmatning av data i LUCRIS. Som granskare och support för frågor kring registrering av forskningsoutput har du en viktig uppgift att kommunicera med de forskare vars data du validerar. Till din hjälp har du inte bara den LUB gemensamma praxisen kring granskning av poster utan även den supportorganisation som LUCRIS systemförvaltning tillsammans med alla som har olika former av supportroller i systemet bygger upp gemensamt. Frågor och svar kring systemet och praxis för registrering kan hämtas från och läggas till supportens gemensamma kunskapsbank. 

Gemensam praxis för granskning av metadata i LUCRIS

Införandet av LUCRIS, men även förändrade yttre krav exempelvis från SwePub, innebär en förändring i arbetsflöden för såväl forskare som granskare av forskningsoutput. Systembytet i kombination med anpassningen till SwePubs nationella krav har resulterat i att LUB har valt att utforma en gemensam praxis för beläggning och granskning av forskningsoutput i LUCRIS. Praxisen syftar till att underlätta valet av korrekt materialkategori samt hur man i ett granskningsskede ska kunna belägga information för att få så bra metadata i LUCRIS och så bra exporter som möjligt till externa källor. Den gemensamma praxisen beslutades av LUB:s ledningsråd den 19 januari 2016.

Praxisen uppdateras kontinuerligt, kontakta gärna servicedesk [at] lu [dot] se (subject: servicedesk%40lu.se) (LUCRIS-supporten) eller någon i i arbetsgruppen för praxisen (AGROL) om du har förslag på förändringar eller förtydliganden:

 

Du hittar praxisen under relaterade filer och supportsidorna.

Kommer du inte åt en forskningsoutput du vill granska?

Vid tvärvetenskapliga samarbeten hamnar granskningsrättigheten endast på en av dessa enheter, för att komma åt en publikation är det lättast att inifrån systemet hovra över listan i vilken publikationen syns, i slutet av raden finns ett kugghjul. Klicka på kugghjulet och "Claim this content/ Mitt - gör anspråk på innehållet". Du får upp en fritextruta och kan bara skriva "vill granska" - så ger den central förvaltningen tillgång.

Saknar du administrativ roll i LUCRIS?

För att kunna granska forskningsoutput i LUCRIS så måste du ha en administrativ roll i systemet, ansök via supporten. Uppge vad du vill ha tillgång till och vid vilken organisatorisk enhet du vill ha rättigheten.

Manualer, praxis och lathundar

Manualer, praxis och lathundar för dig som har rollen "Editor of Research Output" i LUCRIS

Riktlinjer

Lathundar

Skrivelser

FAQ kring granskning i LUCRIS

När man lägger in en publikation som publicerats utanför eller innan man tillträtt en tjänst på LU så ska External Affiliation alltid användas. Extern organisation skall alltid anges på sin toppnod, exempelvis Copenhagen University (inga underavdelningar). Nuvarande affiliering ska inte anges.

Om författaren angett både en affiliering vid LU samt en extern organisation i forsknings outputen så ska både LU-affilieringen och External Affiliation till för författaren läggas till.

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se