Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Granskare av forskningsoutput

Den här sidan riktar sig till dig som är granskare av Forskningsoutput. På den här sidan hittar du information om hur ditt arbete i LUCRIS är en viktigt del.

Ditt arbete med forskningsoutput är viktigt

Som granskare är det du som ser till att metadata på alla publikationer och annan forskningsoutput är korrekt i LUCRIS. Eftersom du granskar och ser till att informationen är korrekt och följer vår gemensamma praxis blir den tillgänglig och underlättar återanvändning. Du ser till att informationen är utförlig så att användare kan hitta den, att den är användbar som underlag till rapporter för analyser vid Lunds universitet, och kan exporteras exempelvis till SwePub (den nationella söktjänsten för forskningsoutput).

Arbetet med granskning

Du behöver den administrativa rollen ”Redaktör för forskningsoutput” (Editor of research output) för att kunna granska. Universitetsbiblioteket erbjuder kurser i granskning varje termin. Kontakta supporten för att gå en sådan kurs.

Dina uppgifter som granskare är att

  • Utföra granskning och kvalitetssäkring av metadata i enlighet med praxis och riktlinjer.
  • Underlätta och stödja forskare vid inmatning av data i LUCRIS. Som granskare och support för frågor kring registrering av forskningsoutput har du en viktig uppgift att kommunicera med de forskare vars data du validerar.

Stöd och gemensam praxis för granskning

Det finns två praxisdokument som hjälp i granskningsarbetet. Den gemensamma praxisen beslutades av LUB:s ledningsråd den 19 januari 2016.

Det finns möjlighet att få hjälp via den gemensamma supportorganisationen som består av LUCRIS systemförvaltning samt alla som ger LUCRIS-support på fakulteterna. Det finns även tillgång till en LU box med manualer och tips för dig som granskar. Kontakta LUCRIS supporten om du vill ha tillgång.

Revideringar

Praxisen uppdateras kontinuerligt. Kontakta gärna LUCRIS-supporten eller någon i arbetsgruppen för praxisen (AGROL) om du har förslag på förändringar eller förtydliganden.


Manualer, praxis och lathundar

Manualer, praxis och lathundar för dig som har rollen "Granskare av forsknings output" (Editor of Research Output) i LUCRIS

Praxis

Lathundar

Skrivelse

LUCRIS är Lunds universitets forskningsinformationssystem och används för att samla och beskriva Lunds universitets forskningsrelaterade verksamhet. Forskningsportalen, det publika gränssnitt som visar en stor del av den information som registreras i LUCRIS, syftar till att ge en gemensam och samlad presentation av den forskning som bedrivs på Lunds universitet.

Med anledning av LUCRIS avgränsade tillämpningsområde ska således endast sådant som bedrivs som en del av forskningsgärningen registreras i LUCRIS. En anställd har möjlighet att beskriva sin pedagogiska gärning i generella termer i till exempel den personliga profiltexten under rubriken ”Teaching/Undervisning” samt med hjälp av vissa aktivitetstyper i Aktivitetsmodulen, exempelvis uppdragsutbildningar. Det finns inga typer av forskningsoutput för registrering av undervisningsmaterial.

Övrig information kring kurser, läraruppdrag och annat pedagogiskt material, exempelvis föreläsningsanteckningar eller opublicerade kompendier för studenter, bör alltså inte registreras i LUCRIS.

Beslutat i LUCRIS fakultetsövergripande arbetsgrupp LÖAG (180604). Lund 180612 Hanna Voog Biträdande systemförvaltare för LUCRIS

Frågor och svar om granskning i LUCRIS 

När man lägger in eller validerar en publikation som publicerats utanför eller innan man tillträtt en tjänst på LU ska den affiliering som anges i orginal publikationen även anges i registreringen, genom External Affiliation. Den externa organisationen ska alltid anges på sin toppnod, exempelvis Copenhagen University (inga underavdelningar). Nuvarande affiliering ska inte anges.

Följ det som anges i orginalpublikationen. Om både intern och extern affiliering anges i publikationen, ska även dessa vara med i registreringen.

 

Vid tvärvetenskapliga samarbeten hamnar granskningsrättigheten endast på en av dessa enheter. För att komma åt en publikation är det lättast att inifrån systemet hovra över listan där publikationen syns, i slutet av raden finns ett kugghjul. Klicka på kugghjulet och "Claim this content" / "Mitt - gör anspråk på innehållet". Du får upp en fritextruta och kan bara skriva "vill granska" - så ger den central förvaltningen dig tillgång.

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se