Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Granskare av forskningsoutput

Den här sidan riktar sig till dig som är granskare av Forskningsoutput. På den här sidan hittar du information om hur ditt arbete i LUCRIS är en viktigt del.

Ditt arbete med forskningsoutput är viktigt

Som granskare är det du som ser till att metadata på publikationer och annan forskningsoutput är korrekt i LUCRIS. Eftersom du granskar och ser till att informationen är korrekt och följer vår gemensamma praxis blir den tillgänglig och underlättar återanvändning. Du ser till att informationen är utförlig så att användare kan hitta den, att den är användbar som underlag till rapporter för analyser vid Lunds universitet, och kan exporteras exempelvis till SwePub (den nationella söktjänsten för forskningsoutput).

Arbetet med granskning

Du behöver den administrativa rollen ”Redaktör för forskningsoutput” (Editor of research output) för att kunna granska. Universitetsbiblioteket erbjuder kurser i granskning varje termin. Kontakta supporten för att gå en sådan kurs.

Dina uppgifter som granskare är att

  • Utföra granskning och kvalitetssäkring av metadata i enlighet med praxis och riktlinjer.
  • Underlätta och stödja forskare vid inmatning av data i LUCRIS. Som granskare och support för frågor kring registrering av forskningsoutput har du en viktig uppgift att kommunicera med de forskare vars data du validerar.

Stöd och gemensam praxis för granskning

Det finns två praxisdokument som hjälp i granskningsarbetet. Den gemensamma praxisen beslutades av LUB:s ledningsråd den 19 januari 2016.

Det finns möjlighet att få hjälp via den gemensamma supporten som består av LUCRIS systemförvaltning samt alla som ger LUCRIS-support på fakulteterna. Det finns även tillgång till en LU box med manualer och tips för dig som granskar. Kontakta LUCRIS supporten om du vill ha tillgång.

Revideringar

Praxisen uppdateras kontinuerligt. Kontakta gärna LUCRIS-supporten eller någon i arbetsgruppen för praxisen (AGROL) om du har förslag på förändringar eller förtydliganden.


Manualer, praxis och lathundar

Manualer, praxis och lathundar för dig som har rollen "Granskare av forsknings output" (Editor of Research Output) i LUCRIS

Praxis

Lathundar

Skrivelse

LUCRIS är Lunds universitets forskningsinformationssystem och används för att samla och beskriva Lunds universitets forskningsrelaterade verksamhet. Forskningsportalen, det publika gränssnitt som visar en stor del av den information som registreras i LUCRIS, syftar till att ge en gemensam och samlad presentation av den forskning som bedrivs på Lunds universitet.

Med anledning av LUCRIS avgränsade tillämpningsområde ska således endast sådant som bedrivs som en del av forskningsgärningen registreras i LUCRIS. En anställd har möjlighet att beskriva sin pedagogiska gärning i generella termer i till exempel den personliga profiltexten under rubriken ”Teaching/Undervisning” samt med hjälp av vissa aktivitetstyper i Aktivitetsmodulen, exempelvis uppdragsutbildningar. Det finns inga typer av forskningsoutput för registrering av undervisningsmaterial.

Övrig information kring kurser, läraruppdrag och annat pedagogiskt material, exempelvis föreläsningsanteckningar eller opublicerade kompendier för studenter, bör alltså inte registreras i LUCRIS.

Beslutat i LUCRIS fakultetsövergripande arbetsgrupp LÖAG (180604).
Lund 12e juni 2018

Hanna Voog
Biträdande systemförvaltare för LUCRIS

Frågor och svar om granskning i LUCRIS 

När man lägger in eller validerar en publikation som publicerats utanför eller innan man tillträtt en tjänst på Lunds universitet ska den affiliering som anges i original publikationen även anges i registreringen, genom External Affiliation. Den externa organisationen ska alltid anges på sin toppnod, exempelvis Copenhagen University (inga underavdelningar). Nuvarande affiliering ska inte anges.

Följ det som anges i originalpublikationen. Om både intern och extern affiliering anges i publikationen, ska även dessa vara med i registreringen.

 

Vid tvärvetenskapliga samarbeten hamnar granskningsrättigheten endast på en av dessa enheter. För att komma åt en publikation är det lättast att inifrån systemet hovra över listan där publikationen syns, i slutet av raden finns ett kugghjul. Klicka på kugghjulet och "Mitt - gör anspråk på innehållet" (Claim this content). Du får upp en fritextruta och kan bara skriva "vill granska" - så ger den central förvaltningen dig tillgång.

Bakgrund

FN:s Globala Mål (SDG) kommer bli synliga nyckelord i LUCRIS och Forskningsportalen under hösten 2023. SDG läggs till automatiskt natten efter det att publikationen laddats upp i LUCRIS. Det finns inga krav på att granskare ska engagera sig i SDG, men vissa granskare hjälper till att kontrollera SDG i samband med granskningen.

Genom att göra en kontroll av automatiskt tillagda SDG på forskningsoutput kan du som granskare hjälpa forskarna att få rätt uppmärkning på sin forskning.

Hur du kontrollerar en SDG

Ett bra sätt att bekräfta om en SDG är rätt är genom att läsa undermålen till SDG:n. En bra översikt hittar du på globalamalen.se.

På fn.se finns bra allmänna beskrivningar på svenska och även mer detaljerad information om varje mål i Sverige. Klicka på målet och läs beskrivningen av målet i Sverige.

Hur du tar bort eller lägger till en SDG

Du lägger till en SDG genom gå in på forskningsoutputen, skrolla ner till Globala målen under titeln Nyckelord och klicka på knappen "Lägg till Globala målen (SDG)".

För att ta bort en SDG klicka du på minustecknet till höger om målet.

Var du klickar för att lägga till eller ta bort en SDG (skärmdump)

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se