Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Patent, upphovsrätt, publicering och kopiering

Vilka regler gäller kring immateriella rättigheter såsom patent och upphovsrätt och vad ska du tänka på vid publicering och kopiering? På denna sida hittar du svaren.

Patent

Den som gjort en uppfinning kan efter ansökan beviljas patent och få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Detta gäller enligt Patentlagen (1967:837), som du hittar på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se (öppnas i samma fönster).

När man som anställd har gjort en patenterbar uppfinning i tjänsten så har arbetsgivaren i vissa situationer rätt att överta eller använda uppfinningen. Detta gäller inte lärare vid universitet och högskolor. Detta gäller enligt Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinning, som du hittar på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se (öppnas i samma fönster).

Vid Lunds universitet har rektor fattat beslut om Vägledning för hantering av immateriella rättigheter (PDF 171 kB, öppnas i nytt fönster). Häri tydliggörs bland annat universitetets rätt att använda patenterbara uppfinningar som anställda gjort i tjänsten.

I korthet säger beslutet följande. (Ta del av hela beslutet för en fullständig bild.)

  • Lärare har ensam rätt till patenterbara uppfinningar som de gjort i tjänsten. Detta kallas för ”lärarundantaget” och betyder att läraren själv bestämmer hur uppfinningen ska användas. Vid Lunds universitet tillämpas lärarundantaget även för andra anställda som har forskning som sin huvudsakliga arbetsuppgift, eller som bidrar till uppkomsten av uppfinningar som meduppfinnare. Det kan vara forskare, doktorander eller andra.
  • Men, om man som anställd väljer att använda sin uppfinning inom tjänsten vid universitetet, så innebär det samtidigt en rätt för universitetet att använda uppfinningen för de ändamål och behov som verksamheten har. Någon annan ersättning än ordinarie lön lämnas inte.
  • Universitetet har på samma sätt rätt att använda en uppfinning som en anställd gjort inom ramen för en särskilt ålagd uppgift eller efter särskilda instruktioner, eller som gjorts för användning i universitetets egen verksamhet.
  • När anställda som inte omfattas av lärarundantaget gjort en uppfinning i tjänsten, ska han eller hon kontakta sin närmaste chef som avgör hur uppfinningen ska hanteras. Detta gäller enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinning.

Kontakta avdelningen Juridik om du har frågor.

Upphovsrätt

Om du skriver till exempel en bok eller en artikel är du upphovsman till detta litterära verk. Det är du som har upphovsrätten till verket. Upphovsrätten tillkommer från början alltid en fysisk person, en upphovsman. Upphovsrätten innebär som utgångspunkt att upphovsmannen har ensamrätt att bestämma över användningen av verket. Läs mer i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, som du hittar på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se (öppnas i samma fönster).

Upphovsmannen måste dock acceptera vissa inskränkningar i sin ensamrätt. Det gäller till exempel rätten för andra att citera eller referera en text. För anställda vid Lunds universitet gäller rektors beslut Allmänna råd om Lunds universitets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material. Häri tydliggörs universitetets rätt att använda ett verk som skapats inom anställningen. Användningen måste respektera de beskrivna begränsningarna och ta hänsyn till upphovsmannen.
Allmänna råd om Lunds universitets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material (PDF, 49 kb, öppnas i nytt fönster).

Universitetets övergång till distansundervisning har ställt stora krav på verksamheten. Detta inte minst genom behovet av att anpassa och ta fram undervisningsmaterial för användning på lärplattformar och andra digitala verktyg. I denna situation gäller fortfarande detsamma som vad ovan sagts om universitetets rätt att använda upphovsrättsligt skyddat verk. Se också den kortare PM:n Vem har rätt till undervisningsmaterial vid distansundervisning?. 
Vem har rätt till undervisningsmaterial vid distansundervisning? (PDF, 120 kB, öppnas i nytt fönster). 

Upphovsrätt kan också överlåtas till någon annan, även juridiska personer, det vill säga bolag, stiftelser och föreningar.

En kort översikt över upphovsrätt och avtal om upphovsrätt (PDF 33 kB, öppnas i nytt fönster)

Frågor och svar om upphovsrätt (PDF, 197 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontakta avdelningen Juridik om du har frågor.

Rätt att kopiera

Fri kopiering

Författningar, beslut av myndighet, yttrande av svenska myndigheter och officiella översättningar av nämnda verk omfattas inte av upphovsrätt. Dessa kan du därför fritt kopiera.

För undervisning

Huvudregeln är att du inte får använda ett verk utan upphovsmannens tillstånd. Detta förutom när det gäller kopiering för privat bruk eller andra särskilt lagreglerade fall. Därmed får du inte heller kopiera böcker eller andra verk för att använda på din arbetsplats. Detta gäller också på universitetet.

Just undervisningsområdet har ett stort behov av att kopiera. Därför finns ett särskilt avtal (kopieringsavtalet) mellan universitetet och organisationen Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia). Det nya avtalet började gälla 1 januari 2014 och innehåller en rad nyheter. Bland annat omfattar det nya avtalet såväl studenter som lärare. Avtalet ger även utökade möjligheter till att kopiera och dela material digitalt för undervisning.

Lärare och studenter får kopiera och dela från såväl svenska som utländska offentliggjorda verk. Avtalet ger däremot inte rätt att kopiera (ladda ner, spela in, et cetera.) rörlig bild och inspelade verk.

Om universitetet behöver kopiera eller dela upphovsrättsligt skyddat material utöver vad som tillåts enligt avtalet får tillstånd sökas hos den som har upphovsrätt till materialet.

För mer ingående information om avtalet och dess villkor, se Bonus Copyright Access webbplats, bonuscopyright.se (öppnas i samma fönster). Där hittar du följande relevanta dokument:

  • Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande inom högskoleområdet fr.o.m. 2014
  • Kopieringsguide för universitet och högskolor
  • Lathund till högskoleavtalet 2014

Kontakt

Vid frågor om patent, upphovsrätt, publicering och kopiering, kontakta:

Sara Lindgren (M - IKVM, IKVL, hälsovetenskaper; Max IV)
Jurist
sara [dot] lindgren [at] legal [dot] lu [dot] se (sara[dot]lindgren[at]legal[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 76 52

Carl Petersson (M - EMV, ITM, ILM; LTH - Bygg- och miljöteknologi, Kemiska och Fysiska och ER)
Jurist
carl [dot] petersson [at] legal [dot] lu [dot] se (carl[dot]petersson[at]legal[dot]lu[dot]se)  
+46 46 222 76 41

Hanna Stam (LTH - utom Bygg- och miljöteknologi, Kemiska och Fysiska)
Jurist
hanna [dot] stam [at] legal [dot] lu [dot] se (hanna[dot]stam[at]legal[dot]lu[dot]se)  
+46 46 222 71 41

Sanna Weber (N - utom Kemiska och Fysiska, EHL, S, J, K, HT, USV, LUCE)
Jurist
sanna [dot] weber [at] legal [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 08 10

Nils Renström (gemensam förvaltning)
Jurist
nils [dot] renstrom [at] legal [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 04 26