Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Försäkringar för stipendiater

På denna sida finns information om försäkringar för stipendiater.

Innehåll på sidan:


Speciella försäkringsregler för stipendiater

Stipendiater är inte anställda vid Lunds universitet och omfattas därför av speciella försäkringsregler.

Inför vistelsen i Sverige

Om du räknar med att tillbringa 365 dagar eller mer i Sverige måste du ansöka hos Skatteverket om att bli folkbokförd. För att bli folkbokförd krävs en stadigvarande adress i Sverige. Vid folkbokföringen får du ett svenskt personnummer.

Medborgare från ett EU- eller ESS-land

Som medborgare från ett EU- eller ESS-land kan du bara få personnummer om du kan visa att du har tillräckligt med egna pengar för att kunna leva och försörja dig i Sverige. Du måste dessutom ha en heltäckande sjukförsäkring, som du tar med dig från ditt EU- eller ESS-land (ta med en så kallad S1-blankett).

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Stipendiater som inte kommer att bli, eller väntar på att bli, folkbokförda 

Innan en stipendiat blivit folkbokförd och fått ett svenskt personnummer:

Medborgare i EU/EES-länder och Schweiz måste ha med sig ett EU-kort, European Health Insurance Card (EHIC), för att få ta del av subventionerad hälsovård, det vill säga enbart betala patientavgiften. För personer som saknar ett giltigt EU-kort gäller Försäkring för utländska besökare för akutsjukvård för personen och dennas familj.

Läs försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets webbplats

Försäkringen innebär att du och din familj under perioden du är här eller väntar på att bli folkbokförd får gratis akutsjukvård i Sverige. Vid besöket hos läkare eller tandläkare ska du antingen betala kostnaden eller be om en faktura som är utställd på dig. Du bifogar sedan kvittot/fakturan till din skadeanmälan (som ska vara undertecknad av din prefekt) som du skickar till Kammarkollegiet.

Blankett skadeanmälan för Försäkring för utländska besökare, på Kammarkollegiets webbplats

Observera att Försäkring för utländska besökare inte täcker planerad vård, vaccinationer eller mödravård.

Försäkring för utländska besökare gäller även vid resor inom Schengenområdet om du har ett giltigt Schengenvisum (90 dagar).

Det är lämpligt att komplettera försäkringsskyddet med en privat försäkring, t ex hemförsäkring, se nedan.

För stipendiater som blivit folkbokförda

En stipendiat som blivit folkbokförd i Sverige kan få tillgång till fullt subventionerad hälsovård och bara behöva betala patientavgifter. Men eftersom du inte betalar skatt i Sverige kan du stöta på problem i kontakten med hälsovården. I sådana fall gäller Försäkring för utländska besökare.

Resor i tjänsten

När du gör en tjänsteresa på uppdrag av universitetet omfattas du av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Det finns möjlighet att teckna en särskild reseförsäkring för medföljande familjemedlemmar.

Om din resa inte är godkänd eller finansierad av universitetet bör institutionen ombesörja en enskild reseförsäkring för dig.

Läs mer om reseförsäkringsvillkoren på Kammarkollegiets webbplats

Privat försäkringsskydd

Tänk på att även skaffa privat försäkringsskydd som t ex hemförsäkring och reseförsäkring för privatresor.  

Sjukfrånvaro och föräldraledighet för stipendiefinansierade doktorander

Institutionen finansierar en särskild försäkring för stipendiefinansierade doktorander hos Kammarkollegiet. Hur du anmäler sjukdom, föräldraledighet och tillfällig föräldraledighet samt fullständiga försäkringsvillkor finns på Kammarkollegiets webbplats:

Försäkringsvillkor

Frågor som rör försäkring för stipendiefinansierade doktorander ställs till erland [dot] torngren [at] kammarkollegiet [dot] se (erland[dot]torngren[at]kammarkollegiet[dot]se)

Kontakt

Om du inte hittar det du söker på denna webbsida så kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.