Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personalarbete

Inom personalarbete hanteras både medarbetares och icke anställdas personuppgifter. Det kan till exempel handla om rekrytering, lönerevision eller rehabiliteringsärenden.

När du hanterar personuppgifter inom personalområdet måste du säkerställa att du både följer dataskyddslagstiftningen men även andra tillämpningsbara lagar och regler (till exempel arkivlagen eller offentlighets- och sekretesslagen).

Exempel på icke-anställda vars personuppgifter hanteras inom personalarbete:

  • Sökande till tjänster vid Lunds universitet
  • Icke anställda som får ersättning för arbete, till exempel gästföreläsare och sakkunniga vid lärarrekrytering.
  • Icke anställda som får ersättning för resor och utlägg
  • Försökspersoner
  • Före detta anställda som får ersättningsutbetalningar
  • Studentrepresentanter i styrelser, nämnder och råd

Rättslig grund

Du behöver rättslig grund för att hantera personuppgifter. Den vanligaste rättsliga grunden inom personalarbete är rättslig förpliktelse, det vill säga något som universitetet måste göra för att uppfylla lag, förordning, annan författning eller kollektivavtal. Vid dessa tillfällen får du lov att behandla de personuppgifter som är nödvändiga.

I arbetet med att rekrytera personal genom att utannonsera anställningar och hantera ansökningarna gäller en annan rättslig grund, nämligen samtycke. Deras samtycken hanteras i IT-systemet Varbi, men om du får in ansökningar utanför IT-systemet så måste du informera och be om samtycke. 

Läs mer om samtycke på sidan Samtycke som du når genom att klicka här (öppnas i samma fönster).

Vad behöver du informera registrerade om?

Nyanställda och befintliga medarbetare får standardiserad information av arbetsgivaren om att Lunds universitet hanterar deras personuppgifter. Detta innebär att du inte behöver informera anställda varje gång du hanterar deras personuppgifter.

De som söker anställning via IT-systemet Varbi får information i systemet.

Det finns tillfällen då du måste informera den person vars personuppgifter du behandlar. Det gäller till exempel icke anställda som får någon form av ersättning av universitetet. Läs mer om vad du behöver informera om på sidan Information till registrerade som du når genom att klicka på länken nedan.

Läs mer här om Information till registrerade (öppnas i samma fönster).

Kontakt

Lunds universitet har ett externt dataskyddsombud; Secure State Cyber AB. Kontaktperson är Sanja Hebib. Har du frågor om dataskydd - kontakta:

dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)