Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbar upphandling

Lagen om offentlig upphandling anger att hållbarhetskrav bör ställas i samtliga upphandlingar. Syftet är att statliga myndigheter, regioner och kommuner ska vara pådrivande i samhällsutvecklingen. Hållbar upphandling innefattar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

I samtliga upphandlingar bör hållbarhetskrav ställas. Hållbar upphandling innefattar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Bestämmelser om detta finns i Lagen om offentlig upphandling. Syftet är att statliga myndigheter, regioner och kommuner ska vara pådrivande i samhällsutvecklingen.

Universitetets interna policy

Lunds universitet har slagit fast inriktning och åtgärdsplaner i dessa styrdokument:

  • Policy för hållbar utveckling
  • Strategi för hållbar utveckling
  • Hållbarhetsplan

Det som är relevant för upphandling hittas framför allt i Hållbarhetsplanens kapitel 4.2.  Universitetets kompetenscentrum för arbetet är avdelningen Säkerhet och miljö vid sektionen LU Byggnad.

Hållbarhet, klimat och miljö

Krav som bör ställas

Upphandlingsmyndigheten erbjuder ett kriteriebibliotek med förslag på krav inom olika områden som kan användas i upphandlingar. Kraven finns i tre nivåer:

  • Bas
  • Avancerad
  • Spjutspets

Ju högre nivå som ställs, desto mer pådrivande för samhällsutvecklingen. Universitetets målsättning är att i alla upphandlingar, där det är relevant och möjligt, ställa hållbarhetskrav på minst basnivå. Du som är uppdragsgivare för en upphandling ansvarar för beslut om avvägning mellan de hållbarhetskrav som ställs och den budget som ska finansiera köpen från avtalet.

Hållbar offentlig upphandling (Upphandlingsmyndigheten.se)

Kontakt

För information om policy, strategi, plan

Miljöchef Claes Nilén
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se (claes[dot]nilen[at]bygg[dot]lu[dot]se)


Om tillämpning i en specifik upphandling

Avdelningen Inköp och upphandling

Sandgatan 5
223 50 Lund
Hämtställe: 31

Kontakta oss via vårt supportformulär