Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lönepåverkande faktorer

Här kan du ta del av universitetets lönepåverkande faktorer.


Vid Lunds universitet använder vi oss av lönepåverkande faktorer istället för lönekriterier. De lönepåverkande faktorerna är fastställda i universitetets lönepolitiska program.

Lönesättningen ska vara resultatinriktad, vilket innebär att den påverkas av dina resultat och dess betydelse för universitetet. Lönesättningen ska dessutom vara individorienterad – det ska löna sig att göra en bättre prestation och utvecklas i arbetet.

Övergripande lönepåverkande faktorer

 • Befattningens svårighetsgrad och ansvar.
 • Den enskildes personliga skicklighet.
 • Den enskildes betydelse för verksamhetens resultat.
 • Marknadskänslighet.

Särskilda lönepåverkande faktorer för lärare

Vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet

Graden av vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

 • Egna aktuella forskningsaktiviteter.
 • Förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Egna, nationellt och internationellt publicerade arbeten och uppdrag.
 • Förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig mognad.
 • Uppdrag som sakkunnig och fakultetsopponent.
 • Deltagande i flervetenskaplig verksamhet.
 • Förmåga att upprätthålla och utveckla ämneskunskaper genom kontakt med aktuell forskning.
 • Medverkan i nationellt och internationellt forskningssamarbete.
 • Gästforskning och undervisning vid andra lärosäten inom och utom landet.
 • Ledamotskap av nationella och internationella forskningsorgan.

Pedagogisk skicklighet

Graden av pedagogisk skicklighet i fråga om:

 • Förmåga att genomföra, utveckla och leda utbildningar av hög kvalitet.
 • Förmåga att förmedla engagemang och intresse för ämnet.
 • Förmåga att aktivera studenterna till egen inlärning.
 • Förmåga till helhetssyn och förnyelse genom olika undervisnings- och utvärderingsformer.
 • Utarbetande av läromedel.
 • Förmåga som akademisk ledare samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ledningsförmåga

Ledning av verksamhet och personal:

 • Organisering och ledning av forskningsprojekt och forskningsgrupper.
 • Ledningsuppdrag eller uppdrag i organ inom högskolan.
 • Aktivt deltagande i kvalitetsarbete.
 • Medverkan i institutionsgemensamt utvecklingsarbete.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Förmåga att tillföra verksamheten externa forskningsanslag eller uppdragsutbildning.

Särskilda lönepåverkande faktorer för teknisk och administrativ personal

Yrkesskicklighet

 • Breda och aktuella kunskaper inom det egna yrkesområdet.
 • Specialistkunskaper inom det egna yrkesområdet.

Ansvarstagande

Ansvarstagande, för till exempel verksamhetsresultat och personlig utveckling:

 • Engagemang i svårare och komplexare arbetsuppgifter.
 • Kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet.

Ledningsförmåga

Ledning av verksamhet och personal:

 • Ledningsuppdrag eller uppdrag i organ inom universitetet.
 • Utveckling av kvalitetsarbete såsom IT-tillämpning, internationaliseringsarbete och jämställdhetsarbete.
 • Medverkan i institutionsgemensamt utvecklingsområde.

Initiativkraft och innovativ förmåga

Denna faktor är inte närmare beskriven i universitetets lönepolitiska program.

Samarbetsförmåga

Denna faktor är inte närmare beskriven i universitetets lönepolitiska program.

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller HR-funktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.