Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Producera trycksaker 

Universitetets mallar i Indesign är framtagna för att underlätta produktionen av trycksaker där Lunds universitet står som avsändare. På denna sida hittar du information som hjälper dig genom hela produktionsprocessen, tekniska råd samt länkar till material och goda exempel på trycksaker.

Vill du få hjälp med layout och originalproduktion kan du vända dig till universitetets upphandlade byråer:

Upphandlade kommunikationsbyråer

Universitetets interntryckeri, Media-Tryck, har också en layoutavdelning som kan hjälpa dig med både layout och original till konkurrenskraftiga priser.

Media-Trycks webbplats

Planering

För att få ett bra resultat och undvika onödiga kostnader när du ska producera en trycksak är det bra att börja från slutet. När du har en klar idé om vilken typ av trycksak och vilken upplaga du behöver bör du alltså kontakta ett tryckeri för att stämma av kostnad, leveranstid och materialkrav.

Många tryckerier accepterar endast tryckfärdig PDF som material, vilket innebär att alla bilder ska vara färdigbehandlade och anpassade för just det aktuella trycktillfället, medan en del tryckerier accepterar andra typer av material. Stäm alltid av med tryckeriet kring hur de vill ha materialet.

För tryck hos Media-Tryck bör du lämna material i Pantone (PMS) med bilder i RGB. Detta för att Media-Trycks färghanteringssystem konverterar all färg efter vilken printer och vilket papper som ska användas. 

Kontakta tryckerier

Produktionsfasen

I Lunds universitets Bild- och mediebank hittar du det mesta du behöver för att producera trycksaksoriginal: layoutmallar, logotyper, bilder och typsnitt.

Layoutmallarna innehåller typografimallar, färger och ett stödlinjeraster (grid) som hjälper dig att formge din trycksak. I mallarna medföljer den version av logotypen som passar bäst för respektive format och sigillet är inlagt i rätt proportioner. Stödlinjerastret fungerar som hjälp när du placerar dina textblock och bilder. 

Med layoutmallarna följer också exempel på hur en färdig produkt kan se ut. 

Bild- och mediebanken

Om layoutmallar

Påbörja ditt originaldokument 

Ditt originaldokument ska i de allra flesta fall skapas i slutlig storlek. Kontakta Varumärkesavdelningen för vägledning om du vill producera en trycksak i ett format som det inte finns en layoutmall för. Det kan också vara bra att stämma av med tryckeriet redan i planeringsfasen för att undvika onödigt omarbete, hög tryckkostnad eller lång leveranstid.

Formge din trycksak

Stor variation är möjlig inom ramen för vår grafiska profil. Genom att variera bild- och färgval kan du hitta ett uttryck som passar din verksamhet och målgrupp.

Du bör utgå ifrån, och låta dig inspireras av, malldokumenten och de goda exempel som finns och sedan anpassa din layout efter innehåll och målgrupp.

Exempel på tvåviksfolder:

Exempel på tvåviksfolder.
Exempel på tvåviksfolder.

Universitetets profilfärger ska användas som ett komplement i din layout tillsammans med typografi och bilder. De är avsedda för att skapa variation och dynamik, men är inte tänkta att ta över i din layout.

Goda exempel på layout för tryck

Profilfärger

Obligatoriska komponenter

På alla former av trycksaker, där Lunds universitet står som huvudavsändare, är vissa komponenter i vår grafiska profil obligatoriska:

Logotyp

Lunds universitets logotyp ska finnas med på alla former av trycksaker.
Logotyp

Sigill

Vårt sigill är obligatoriskt på bland annat broschyr- och folderframsidor.
Grafiska element

Typsnitt

Typografimallar för rubriker, brödtext, ingress och så vidare finns fördefinierade i layoutmallarna.
Typsnitt

Färger

Endast våra profilfärger ska användas. Dessa ligger färdiga i layoutmallarna.
Färger

Bilder, bildkvalitet och upplösning

Bilder är en viktig del av vår kommunikation. Bildernas budskap påverkar hur universitetet uppfattas av omvärlden och därför är det viktigt att alltid utgå från bildmanéret när du väljer bilder till en trycksak. I universitetets Bild- och mediebank finns flera tusen bilder som kan användas i informations- och marknadsföringsmaterial där Lunds universitet är avsändare. 

Lunds universitetets bildmanér

Gå till Bild- och mediebanken för att ladda ner bilder till din trycksak

Som grundregel gäller att det inte finns någon standardupplösning som fungerar för alla ändamål. För optimalt resultat i tryck måste varje bild behandlas för sig.

Om bildkvalitet och upplösning

Tänk på att bilder som du hämtar på internet oftast är skyddade genom Upphovsrättslagen, och inte får användas utan tillstånd.

Om bilder och bildrättigheter

Färghantering för tryck

 • CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow och Key-colour (svart) och är de vanligaste tryckfärgerna.
 • Pantone (Pantone Matching System, ofta kallat PMS) är dekorfärger som används vid till exempel exklusivare tryck.

Om tryckeriet har begärt tryckfärdigt material i CMYK, måste du konvertera dina bilder till CMYK med den ICC-profil som gäller för det aktuella tillfället. Det ger dina bilder bästa möjliga förutsättningar att bli bra i tryck. I en del fall vill tryckeriet att man använder någon av de fördefinierade färginställningar som finns i till exempel Photoshop och de ska då förse dig med precisa uppgifter om vilka inställningar som gäller.

För tryck hos Media-Tryck bör du lämna material i Pantone (PMS) med bilder i RGB. Detta för att Media-Trycks färghanteringssystem konverterar all färg efter vilken printer och vilket papper som ska användas. 

Obs! Har du fått bildmaterial i CMYK, som tidigare är använt i trycksaksproduktion, är det inte säkert att bilderna fungerar för din aktuella tryckning. Du bör då konvertera bilderna till RGB och, efter eventuella justeringar, konvertera dem till CMYK igen, med aktuell färgprofil.

Färghantering och de olika färgsystemen

Profilfärger

Originalleverans

Färdigställ bilder

Innan leverans till tryck ska du färdigställa dina bilder. Detta innebär, förutom normal bildhantering så som att ställa svart-/vitpunkt, nyanser, kontrast etcetera, att:

 • Bildernas storlek ska ändras (normalt minskas) så att de har rätt effektiv upplösning.
 • När bilderna har rätt storlek och upplösning kan de eventuellt också skärpas.
 • Bilderna bör konverteras till CMYK (separeras) för det aktuella trycktillfället, om tryckeriet har begärt detta.

Bildkvalitet och upplösning

Dokumentexport

När ditt dokument är klart för tryck är det, i de flesta fall, dags att exportera som PDF. För detta ska du ha fått en joboption (inställningsfil) från ditt tryckeri, eller uppgift om lämplig standardinställning. Vill eller kan tryckeriet ta andra typer av material bör du få all nödvändig information från dem.

Ska du leverera Indesign-dokument tillsammans med bild- och grafikfiler och typsnitt så har Indesign en funktion (Menyn Arkiv > Packa), som kopierar alla filer som behövs till en och samma mapp som du sedan kan komprimera och skicka in.

Skicka filer

Trycksaksoriginal är oftast alltför tunga att skicka via e-post. Normalt har tryckerierna en uppladdningssida på webben eller en ftp-server för inlämning av material.

Checklista inför tryck

 • Stäm alltid av med det aktuella tryckeriet om de vill ha alla färger som RGB, CMYK eller dekorfärg (dekorfärg innebär normalt Pantone-skalan) och färdigställ därefter ditt dokument efter det. Fråga också om de vill ha en högupplöst PDF eller om de kan ta emot layoutprogrammets originalformat (så som Indesign), med tillhörande typsnitt och bild-/grafikfiler.

 • Kom ihåg utfall om du själv har lagt in sigillet, eller annan grafik, som ska ligga ända ut i kanten på sidan. Notera att normalt ska endast sigillet på trycksakens förstasida vara utfallande. Vid magasinlayout är dock utfall tillåtet även för bilder och annan grafik. 
  Om utfall i Ordlistan

 • Om du ska leverera en tryckfärdig PDF, be tryckaren om aktuella färgprofiler (ICC/ICM) och joboptions (för export från Indesign eller Acrobat Distiller) för att kunna exportera en korrekt PDF.

 • Kontrollera att bilder som används håller tillräcklig upplösning i slutlig storlek.
  Bildkvalitet och upplösning

 • Var ute i god tid. Räkna med att tryck tar cirka 1 till 4 veckor, bland annat beroende på tryckteknik, trycksakens omfång och upplaga.

 • Begär alltid provtryck av tryckeriet.

 • Beställ gärna en pappersdummy från tryckeriet om du vill känna på pappret och kontrollera vikten på den färdiga trycksaken.

 • Om din broschyr är lite tjockare, be tryckaren kontrollera så att inte den vita 5 mm-marginalen krymper på de mittersta sidorna (så kallad krypning).

Tryckerier

För beställning av tryckeritjänster ska du i första hand vända dig till något av universitetets interna tryckerier. Behöver du ta hjälp av externa tryckerier följer universitetet statliga ramavtal, vilket innebär att du ska skicka ut en offertförfrågan till samtliga tryckerier på den lista som finns på avropa.se

Tryckerier 

Beroende på produkt och upplaga kan trycktiden variera mellan någon dag och flera veckor. Det är alltså en god idé att kontakta ett tryckeri redan när du börjar planera din trycksak.

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21