Kompetens- och karriärutveckling

Här får du veta mer om möjligheterna till kompetensutveckling inom Lunds universitet.

På Lunds universitet arbetar vi med kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Dagens snabba förändringstakt innebär att vi aktivt behöver stödja både verksamhetens och medarbetarnas utveckling för att vara ett universitet i världsklass och en attraktiv arbetsplats.

Som medarbetare behöver vi fundera kring vår egen utveckling, våra styrkor, kompetenser, mål, nätverk med mera i relation till vår arbetssituation och verksamhetens mål. Det är viktigt både för universitetets verksamhet och den egna utvecklingen i arbetet.

Vilken kompetensutveckling som är aktuell för dig avgör du och din chef tillsammans utifrån aktuella och framtida kompetensbehov i din verksamhet.

Interna utbildningar

Vill du utveckla din kompetens? Lunds universitet har ett stort utbud av internutbildningar.

Läs mer om Lunds universitets interna utbildningar

Chef- och ledarutveckling

Du som är chef eller ledare vid Lunds universitet erbjuds kompetensutveckling och stöd i form av ett flertal olika kurser och program.

Läs mer om chef- och ledarutveckling

Karriär- och kompetensutveckling inom akademin

För dig inom akademin erbjuds karriär- och kompetensutveckling i form av seminarier, nätverk och mentorsprogram.

Läs mer om karriär- och kompetensutveckling inom akademin

Inspiration och tips på kompetensutveckling

Du som anställd kan utveckla din kompetens på många olika sätt.

Läs mer och få inspiration och tips på olika former av kompetensutveckling