Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Egen uppsägning

På denna sida hittar du information kring frågor som kan finnas i samband med att du säger upp din anställning.

Genvägar:


När du själv säger upp dig ska du använda formuläret under Min sida/Anställning/avslut i Primula. Här fyller du även i datum då du önskar avsluta din anställning. 

Logga in i Primula

Uppsägningen räknas från den dag då Lunds universitet tar emot din uppsägning eller från den dag som din chef/behörig efterträdare öppnar ditt ärende i Primula, beroende på vilket som inträffar först. Chef/attestant beslutar om vilket datum som blir din sista arbetsdag och bekräftar din uppsägning i Primula. 

Under uppsägningstiden har du arbetsskyldighet som vanligt om du inte kommit överens om annat med din chef.

Huvudregeln är att du under uppsägningstiden har samma lön och arbetsförmåner som innan du sa upp dig. 

Uppsägningstid

Om du har varit anställd i upp till ett års tid har du en månads uppsägningstid när du säger upp dig själv. Om du har varit anställd mer än ett år har du två månaders uppsägningstid.

Med anställningstid räknas en eller flera statliga anställningar som du har haft i följd. Om din chef medger det kan du ges rätt att sluta efter kortare uppsägningstid.

Om du har fyllt 68 år (69 år från 2023) har du, oavsett hur länge du varit anställd, en månads uppsägningstid.

Om du är tjänstledig gäller samma uppsägningstid som om du skulle vara i tjänst.

För dig som är fullmaktsanställd gäller särskilda uppsägningstider. Då har du en uppsägningstid på sex månader och vid 69 år från och med 2023 gäller en uppsägningstid på tre månader.

Det gäller även professorer som anställts efter 1 oktober 2001.

Visstidsanställd – tidsbegränsad anställning

Det är vanligast att tidsbegränsade anställningar är så kallade "längstanställningar", det vill säga tillsvidare men längst till och med en viss tidpunkt. Då gäller samma uppsägningstider som för tillsvidareanställning. 

Semester och flextid 

Vid egen uppsägning tjänar du in semesterförmåner till och med sista dagen av din anställning. Din semesterersättning betalas ut i pengar om du inte redan har tagit ut ledigheten under anställningen. Semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter att din anställning upphört.

Om din semester redan är beviljad har du rätt att ta ut din semesterledighet under uppsägningstiden. 

Om din semester inte är beviljad på förhand måste din chef normalt sett gå med på det för att du ska få ta ut semester. Det finns dock en skyddsregel i semesterlagen som ger rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti. Om din uppsägningstid omfattar hela den perioden har du rätt att vara ledig minst fyra veckor i följd.

Du har ingen skyldighet att ta ut semester under uppsägningstiden, ens om den är överenskommen i förväg. Det enda undantaget är ifall du har en uppsägningstid som är längre än 6 månader. Du kan däremot vara skyldig att ta ut överenskommen flexledighet.

Intyg och betyg

Tjänstgöringsintyg

Du får ett intyg om din tjänstgöring vid universitetet i det fall du begär det. Intyget innehåller uppgifter om den eller de anställningar du haft vid universitetet, var du varit placerad och de tider du innehaft anställningarna. Betrakta intyget som en originalhandling och lämna endast en vidimerad kopia i samband med att du till exempel söker nytt arbete.

För att beställa ett tjänstgöringsintyg loggar du in i SSC Portalen och skapar ett ärende under Ställ en fråga. Ange att du behöver ett tjänstgöringsintyg.

Länk till SSC Portalen

Tjänstgöringsbetyg

Om du vill ha ett tjänstgöringsbetyg när du lämnar din anställning ska du kontakta din närmaste chef. Ett tjänstgöringsbetyg brukar bestå av en kortfattad redogörelse om de arbetsuppgifter du haft och ett omdöme om hur du fullgjort dessa. 

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg används av a-kassorna som underlag för beräkning av arbetslöshetsersättning. Det är ett intyg på utfört arbete som utfärdas av Statens Servicecenter (SSC).

För att beställa ett arbetsgivarintyg loggar du in i SSC Portalen och skapar ett ärende. Där finns ett färdigt formulär för att beställa detta intyg.

Länk till SSC Portalen

När ditt intyg är klart får du ett meddelande via SSC Portalen. Därefter loggar du in på din a-kassas webbplats för att ta del av uppgifterna och godkänna intyget. För dig som inte är ansluten till någon a-kassa finns uppgifterna tillgängliga på www.arbetsgivarintyg.nu

Om din anställning vid universitetet är avslutad kan du inte längre logga in via SSC Portalen. Du får då kontakta SSC via telefon för att beställa intyget.

Telefonnummer till SSC: + 46 46 222 90 00, knappval 3. 

A-kassa

Kontakta din a-kassa för mer information om vad som gäller för just dig.

Arbetsgivarens egendom

Var noga med att återlämna arbetsredskap och annat material du fått tillgång till under anställningen till din arbetsgivare när du slutar.

Läs mer om vad som gäller för upphovsrätt och publicering

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning etc). 

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3

Logga in i Primula


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats