Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Delegera vid semester och frånvaro

Vid semester och annan varaktig frånvaro bör du delegera din attesträtt. Här hittar du information om hur du går tillväga.

Inför semester, tjänsteresa och liknande

Lupin

Vid längre frånvaro bör du utföra en delegering i Lupin så att fakturor och beställningar inte stoppas upp i onödan. Delegering i Lupin får göras till reserv enligt godkänd attestplan eller om du är prefekt även till ställföreträdande prefekt.

Instruktion - Delegera rättigheter (PDF 58 kB, ny flik)

Logga in i Lupin/Proceedo

Primula

Den eller de personer som enligt gällande attestplan är utsedda som reserver för de ärenden som hanteras i Primula måste ansöka om behörigheten ”attestant vikarie” via Lucat. När behörigheten är godkänd i Lucat kommer de att vara valbara som vikarier. Inför frånvaro går du sedan in i Primula, väljer Mina sidor/Personliga inställningar och tillsätter vikarien.

Behörigheten är begränsad, vikarien får inte tillgång till arvodisters ärenden. Ordinarie attestant får hantera dessa ärenden löpande, alternativt före eller efter sin ledighet.

Logga in i Lucat

Logga in i SSC Primula

Delegation av attesträtt

Delegation av attesträtt ska anges i en attestplan.

Attestplan - mall och instruktion (XLS 30 kB, ny flik)

Attestplan - instruktion för revidering (PDF 75 kB, ny flik)

Du som är prefekt får delegera attesträtt till någon av följande personer:

  • biträdande prefekt
  • verksamhetsledare som har ett övergripande ansvar och budgetansvar
  • anställd med för ändamålet lämplig kompetens och ansvarsställning

Delegationer kräver godkännande av kanslichefen. Se avsnitt 1.2 i Attestordningen:

Lunds universitets attestordning - föreskrifter om behörighet att förfoga över myndighetens medel, 2020 (PDF 298 kB, ny flik)

Delegation från prefekt får inte delegeras vidare.

Lämplig ansvarsställning

Funktioner som i sig innefattar ett eget ansvarsområde. Delegationer får inte lämnas till administrativ stödpersonal såsom sekreterare oavsett reell kompetens.