Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd för att skriva kursplaner och utbildningsplaner

Alla kurser som ges vid Lunds universitet ska ha en kursplan och alla utbildningsprogram ska ha en utbildningsplan. Här kan du läsa mer om planernas syfte och ta del av universitetets handböcker för att skriva kurs- och utbildningsplaner.

Kursplaner och utbildningsplaner

Kursplaner och utbildningsplaner hjälper studenten att planera sina studier och bidrar till studentens rättssäkerhet. Samtidigt är kurs- och utbildningsplanen ett stöd för läraren som håller i utbildningen. Att skriva en kurs- eller utbildningsplan kräver ofta mycket arbete för att foga samman alla olika delar till en helhet.

Handböcker för att skriva kurs- och utbildningsplaner

Lunds universitet har tagit fram en handbok för att skriva kursplaner och en handbok för att skriva utbildningsplaner. De följer samma struktur som Tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner för grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet och Tillämpningsföreskrifter gällande utbildningsplaner för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. 

Handböckerna är ett stöd för dig som arbetar med att skriva, granska och besluta om kurs- och utbildningsplaner. De ger bland annat goda exempel, tips på formuleringar och för resonemang kring planernas olika delar. Handböckerna kommenterar också regelverksbakgrund, men är inte regelverk i sig.

Det är inte nödvändigt att läsa handböckerna från början till slut, utan det går bra att läsa avsnitten fristående från varandra.

Notera: Handböckerna uppdateras regelbundet och vid behov. För att vara säker på att det är den senaste versionen bör handböckerna inte skrivas ut eller laddas ner, utan hämtas direkt vid användning.

Kontaktinformation

Om du har synpunkter:
Synpunkter på innehållet i handböckerna kan skickas till e-postadressen: synpunkt [dot] handbok [at] stu [dot] lu [dot] se

Om du har frågor:
Frågor om innehållet i handböckerna ska skickas direkt till ansvarig avdelning. Frågor besvaras inte via ovanstående funktionsadress.