Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete i utbildning handlar om all verksamhet som bedrivs inom universitetet för att utveckla och förbättra utbildningarnas kvalitet på alla nivåer. Kvalitetsarbetet vid Lunds universitet baseras på universitetets strategiska plan och policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Rektor har det övergripande ansvaret för kvaliteten av utbildningar vid universitetet. Enligt arbetsordningen vid Lunds universitet har fakultetsstyrelsen det samlade ansvaret för kvalitets- och utvecklingsarbetet inom sin verksamhet. Detta ansvar förtydligas i Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet.

Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden har ett övergripande ansvar för strategiska utbildningsfrågor vid Lunds universitet, däribland kvalitetsfrågor. Utbildningsnämnden har fastslagit en verksamhetsplan för åren 2017-2018 som reglerar det övergripande kvalitetsarbetet.

Utbildningsnämnden

Kvalitetsfrågor som rör forskarutbildningen hanteras av forskarutbildningsnämnden.

Forskarutbildningsnämnden

Avdelningen Kvalitet och utvärdering inom sektion Student och utbildning ger råd och stöd i frågor rörande kvalitetssäkring och kvalitetetsarbete i utbildning och utvecklar metoder och verktyg inom området. Avdelningen ansvarar även för kvalitetsnätverket vid Lunds universitet som består av de olika fakulteternas kvalitetssamordnare.

Högskolepedagogisk utbildning och utvecklingsarbete bedrivs på flera håll inom Lunds universitet. Ansvaret ligger på fakulteterna och ett antal fakulteter har egna enheter för högskolepedagogisk verksamhet. Vid universitetet finns även Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU), som erbjuder universitetsgemensamma högskolepedagogiska kurser.

Läs mer om högskolepedagogiska kurser på AHUs webbplats.

Sidansvarig:

Kontakter

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Kvalitet och utvärdering
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Anders Sonesson
Avdelningschef
Avdelningen för högskolepedagogiskt utveckling
46 46 222 19 95
anders [dot] sonesson [at] ahu [dot] lu [dot] se

Dokument

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen