Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring

På den här sidan hittar du information om koncentrerad tjänstgöring.

Innehåll på sidan:


Koncentrerad tjänstgöring

Koncentrerad tjänstgöring innebär att du arbetar färre än fem dagar i genomsnitt per vecka.

Några exempel på koncentrerad tjänstgöring:

 • Anna arbetar 60 procent av heltid, fördelat på 3 dagar i veckan.
 • Kurt har delpension och arbetar 80 procent av heltid fördelat på 4 dagar i veckan.
 • Martin är föräldraledig 25 procent och arbetar 4 dagar i veckan.
 • Åsa är halvt sjukskriven och arbetar heltid varannan vecka enligt läkares rekommendation.

För att lön och ersättningar ska bli rätt vid koncentrerad tjänstgöring är det viktigt att det finns ett uppdaterat schema i Primula där det framgår vilka dagar du arbetar och när du är ledig. Då görs korrekta beräkningar automatiskt när du har semester, vårdar barn och så vidare.

När du kommit överens med din chef om vilken eller vilka dagar du ska vara ledig, ska din chef eller närmaste personalfunktion meddela Statens servicecenter (SSC) vilka dagar du ska arbeta via deras kundportal. SSC lägger då in detta i ett schema som du sedan kan se under ”Mina sidor” i Primula. SSC behöver också information ifall du kommer överens med din chef om att ändra dina arbetstider eller om du slutar arbeta koncentrerad tjänstgöring. Detta anmäler du själv till SSC via kundportalen.

Normtid

Normtidsmåttet enligt flextidsavtalet är åtta timmar per dag helgfri måndag–fredag vid heltidsarbete. För vissa dagar i anslutning till helger är normtidsmåttet två eller fyra timmar kortare. Midsommarafton, julafton och nyårsafton samt så kallade klämdagar (helgfria måndagar–fredagar mellan två arbetsfria dagar) är fridagar och normtidsmåttet är noll timmar för dessa dagar.

Universitetet tar varje år fram en normtidstabell för hela året som innehåller beräkningar av normtiden per dag för hel- respektive deltidsarbetande. Tabellen bygger dock på tjänstgöring fem dagar i veckan och kan därför inte användas av dig som arbetar koncentrerad tjänstgöring.

Normtid vid koncentrerad tjänstgöring

Eftersom ett schema för koncentrerad tjänstgöring kan utformas på många olika sätt varierar normtidsmåttet per dag. När du arbetar med koncentrerad tjänstgöring måste du därför själv räkna ut normtiden för varje månad, utifrån hur planeringen av just din arbetstid ser ut (vilket också ska framgå av ditt schema i Primula). Antalet timmar som du ska arbeta per månad kan även variera beroende på när ett månadsskifte ligger i förhållande till hur din arbetstid är planerad.

Arbetsfria och förkortade arbetsdagar

Normtidsmåttet minskas om du har arbetstid förlagd till en arbetsfri dag. Nedan ser du exempel på hur många timmar en deltidsarbetande som arbetar onsdag–fredag (tre hela dagar) ska arbeta under en vecka där en arbetsfri dag infaller

 • på måndag eller tisdag: Du arbetar som vanligt (det vill säga 3 dagar a 8 timmar = 24 timmar).
 • på onsdag eller fredag: Du arbetar två av tre dagar (det vill säga 2 dagar a 8 timmar = 16 timmar).
 • på torsdag: Du arbetar endast en dag a 8 timmar, eftersom fredagen också blir arbetsfri (så kallad klämdag).

Om en arbetsfri eller förkortad dag sammanfaller med dag då du enligt schema har en ledig dag så påverkas inte din arbetsvecka (arbetsskyldighet).

När en förkortad arbetsdag infaller på en dag som du arbetar ska arbetstiden minskas med lika stor andel jämfört med heltidsarbetande. Grunden för hur många timmar du ska minska normtidsmåttet/arbetstiden med bygger på hur många timmar du skulle ha arbetat enligt schema den aktuella dagen. Normtidsmåttet kan dock endast minskas om arbete är förlagt till den aktuella dagen.

Några exempel: 

 • Om du enligt schema skulle arbeta 6 timmar en dag då arbetstidsförkortningen för heltidsarbetande är 4 timmar (halvdag, det vill säga 50 procent av heltid), ska du minska din normtid/arbetstid på motsvarande sätt. Det betyder att din normtid/arbetstid för dagen minskas med 3 timmar (50 procent av 6 timmar) och att även du arbetar en halv dag.
 • Om du enligt schema skulle arbeta 8 timmar en dag då arbetstidsförkortningen är 4 timmar för heltidsarbetande, ska du reducera din normtid/arbetstid med 4 timmar för den aktuella dagen.
 • Om du som arbetar deltid har ledig dag då den förkortade arbetsdagen infaller påverkas inte din arbetsvecka (arbetsskyldighet).

Registrering av flextid när du arbetar koncentrerad tjänstgöring

Om du arbetar koncentrerad tjänstgöring ska du använda den enkla flextidsblanketten för att registrera din arbetstid. I den enkla flextidsblanketten uppstår inte problem med felaktiga saldon eftersom den kan anpassas manuellt utifrån vilka dagar du tjänstgör.

Varje månad behöver du räkna ut normtiden för den aktuella månaden och fylla i ”Arbetstidsmått för månaden” i blanketten.

Tänk på det här när du använder den enkla flextidsblanketten:

 • Om du enligt schema skulle ha arbetat när en arbetsfri dag infaller enligt definitionen i flextidsavtalet (lördagar, söndagar, allmänna helgdagar, midsommar-, jul- och nyårsaftnarna, samt så kallade klämdagar), behöver du reducera din normtid för aktuell månad med motsvarande tid. Ingen tid ska registreras en sådan dag, men ange i fältet ”Anmärkning” att det är en arbetsfri dag.
 • Semester, sjukdom eller annan frånvaro reducerar inte normtidsmåttet. Vid frånvaro på dagar då du skulle ha arbetat enligt schema ska du registrera antal frånvarotimmar i kolumnen ”Ändring +/-” motsvarande din ordinarie arbetstid den dagen. Ange även frånvaroorsaken under ”Anmärkning”. Frånvaron ska naturligtvis också registreras i Primula. Om du till exempel är sjuk en dag då du skulle ha arbetat 6 timmar, registrerar du 6 timmar under ”Ändring +/-” och skriver ”Sjuk” under ”Anmärkning”.

Ladda ner den enkla flextidsblanketten på sidan Personalblanketter och mallar

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3. Om du vill få svar på personliga uppgifter över telefon behöver du, av säkerhetsskäl, identifiera dig med BankId. Om du inte identifierar dig kommer du att få skriftligt svar i ett ärende i SSC-portalen.


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats