Fakulteternas kvalitetsarbete

Lunds universitets stora bredd av utbildningar gör att det övergripande kvalitetssäkringssystemet behöver vara flexibelt och tillåta en mångfald av tillvägagångssätt. Därför ansvarar varje fakultet för att kvalitetsarbetet sker på ett ändamålsenligt sätt.

Kontaktinformation

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Kvalitet och utvärdering
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se 

Kvalitet och utvärdering
Besöksadress: Sandgatan 3, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund