Arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur

Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av den universitetsgemensamma forskningsnämnden.

Forskningen vid Lunds universitet behöver stödjas av ändamålsenlig och tillgänglig infrastruktur. Processerna rörande inventering, prioritering och stöd till forskningsinfrastruktur har ökat både i tyngd och omfattning vid Lunds universitet och på nationell nivå. Det finns därför ett behov av en arbetsgrupp för bevakning, analys och beredning av frågor relaterade till forskningsinfrastruktur kopplad till den universitetsgemensamma forskningsnämnden.

Forskningsnämnden beslutade därför den 12 februari 2018 att inrätta en arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur.

Arbetsgruppens huvudsakliga uppgifter är följande:

  • Att bereda och följa upp universitetets årliga gemensamma satsning på stöd till lokal forskningsinfrastruktur.
  • Att regelbundet inventera tillgång till och behov av lokal och nationell forskningsinfrastruktur inom universitetets fakulteter och andra verksamheter.
  • Att lämna förslag på medfinansiering av nationell forskningsinfrastruktur.
  • Att bevaka, samt vid behov inventera tillgång till, bedöma och prioritera internationell forskningsinfrastruktur.
  • Att för Forskningsnämndens räkning bedriva systematisk omvärldsbevakning inom områden som är relevanta för och som påverkar forskningsinfrastruktur. Exempel på sådana områden är finansiering, regelverk och internationella trender.

 

Gruppen består av följande medlemmar:

Christian Balkenius, HT-fakulteterna

Martin Dribe, EHL

Martin L Olsson, Medicinska fakulteten

Erik Swietlicki, LTH

Jan Teorell, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Anders Tunlid, Naturvetenskapliga fakulteten (ordförande)

Magnus Edblad, Forskningsservice

Johanna Mellgren, Forskningsservice (sekreterare)


Representanter för de studerande
Representanter utses läsårsvis av Lunds universitets studentkårer (LUS).

Kontakt

Ordförande 
Anders Tunlid 
Prodekan Naturvetenskapliga fakulteten
+46 46 222 37 57 
+46 70 3140067
anders [dot] tunlid [at] biol [dot] lu [dot] se

Sekreterare 
Johanna Mellgren
Forskningsservice
+46 (0)730 683 698
johanna [dot] mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se