Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur

Processerna rörande inventering, prioritering och stöd till forskningsinfrastruktur har ökat i tyngd och omfattning både vid Lunds universitet och på nationell nivå. Det finns därför ett behov av en arbetsgrupp för bevakning, analys och beredning av frågor relaterade till forskningsinfrastruktur.

Arbetsgruppens huvudsakliga uppgifter är följande:

 • Att bereda och följa upp universitetets årliga gemensamma satsning på stöd till lokal forskningsinfrastruktur.
 • Att regelbundet inventera tillgång till och behov av lokal och nationell forskningsinfrastruktur inom universitetets fakulteter och andra verksamheter.
 • Att lämna förslag på medfinansiering av nationell forskningsinfrastruktur.
 • Att bevaka, samt vid behov inventera tillgång till, bedöma och prioritera internationell forskningsinfrastruktur.
 • Att för Forskningsnämndens räkning bedriva systematisk omvärldsbevakning inom områden som är relevanta för och som påverkar forskningsinfrastruktur. Exempel på sådana områden är finansiering, regelverk och internationella trender.

Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av den universitetsgemensamma forskningsnämnden.

Gruppens medlemmar

 • Håkan Carlsson, överbibliotekarie, Universitetsbiblioteket
 • Maria Messing, universitetslektor, LTH
 • Therese Nilsson, professor, Ekonomihögskolan
 • Kajsa M. Paulsson, professor, Medicinska fakulteten
 • Tobias Uller, professor, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Torbjörn Ahlström, professor, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Viktor Öwall, vicerektor, Lund universitet (ordförande) 
 • Studentrepresentanter som utses läsårsvis av Lunds universitets studentkårer (LUS)

Administrativt stöd

 • Magnus Edblad, Forskningsservice
 • Johanna Mellgren, Forskningsservice (sekreterare)

 

Kontakt

Johanna Mellgren
Sekreterare 
Forskningsservice
+46 (0)730 683 698
johanna [dot] mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se