Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kursvärderingar och kursutvärderingar

Kursvärderingar och kursutvärderingar utgör en viktig del i utvecklingen av kurserna, men också studentinflytandet, vid Lunds universitet. Det är genom kursvärderingarna som studenternas erfarenheter av de enskilda kurserna fångas upp. I kursutvärderingarna identifierar lärare och studenter sedan vad som ska göras för att förbättra utbildningen.
  • Kursvärdering innebär att studenterna på en kurs framför sina synpunkter på och erfarenheter av kursen. Detta sker ofta genom en enkät.
  • Kursutvärdering innebär att både studenternas och lärarnas synpunkter sammanställs och dokumenteras. Här kan även andra underlag ingå, t ex examinationsresultat. 

Obligatoriskt för alla kurser

Högskoleförordningen föreskriver i 1 kap 14 § att alla studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av kursen och ge synpunkter på den. Att uttrycka sig i en kursvärdering är således en rättighet, men inte en skyldighet för studenterna.

Universitetet har ansvaret för att kursvärdering anordnas

Högskoleförordningen föreskriver att universitetet har ansvar för att kursvärdering anordnas, men det hindrar inte att studenter och studentorganisationer kan och bör spela en aktiv roll i genomförandet. Hit hör att de frågor som studenterna finner mest angelägna tas upp i kursvärderingarna. Enligt Rättighetslistan för Lunds universitets studenter ska tid för genomförande av kursvärdering finnas avsatt i kursens schema.

Resultaten av kursvärderingar ska sammanställas

Högskoleförordningen anger att det ska finnas resultatsammanställningar. Dessa ska vara tillgängliga för studenterna. Det är universitetets ansvar att informera om resultaten och beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.

Att göra en kursutvärdering innebär att både studenternas och lärarnas erfarenheter av kursen ställs samman. Examinationsresultaten och deras förändring över terminerna kan också bidra till en samlad kursutvärdering.

Kursvärderingar ska ske anonymt

Enligt Rättighetslistan ska deltagande i kursvärderingar ske anonymt i förhållande till läraren/examinatorn. Kursvärderingar måste därför ofta ske skriftligt. Inom vissa utbildningar har man fört samman kursvärderingarna av terminens kurser till ett tillfälle. Därmed undviks att studenterna behöver svara på alltför många enkäter under en begränsad tidsperiod.

Kursvärdering online

Vid Lunds universitet finns möjlighet att kostnadsfritt använda det digitala enkätverktyget Sunet Survey för kursvärdering. Programmet kan hantera olika faser i arbetet med kursvärderingar och kursutvärderingar. Användningen underlättar och effektiviserar konstruktion av enkätformulär, insamlandet av svar, återkopplingen av resultat till studenterna samt möjliggör uppföljning av resultat över tid.

Läs mer om enkätverktyget Sunet Survey.

Sidansvarig:

Kontakt

Vänd dig i första hand till din institution.

För övergripande frågor, kontakta Åsa Ekberg

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Kvalitet och utvärdering
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen