Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationella satsningar

Som ett led i arbetet med Globalt dynamiskt engagemang (GDE) genomför Lunds universitet internationella satsningar för att stimulera och stödja aktiviteter som stärker vårt internationella genomslag inom forskning, utbildning, innovation och samverkan.

Genom utlysningar av stimulansmedel kan du som anställd inom Lunds universitet ansöka om finansiering för att utveckla internationella samarbeten och delta i aktiviteter som är i linje med prioriteringarna i GDE. Information om finansieringstyp, målgrupp och vilka partneruniversitet utlysningen omfattar återfinns under respektive utlysning.

Under 2024 och 2025 har du som doktorand utökade möjligheter att få Erasmusstipendium för vistelse vid ett partneruniversitet utanför EU/EES-området. Du kan exempelvis delta i kompetensutveckling eller samla material till din avhandling. Du kan också undervisa vid ett partnerlärosäte.

Du ansvarar själv för att hitta en värd för din vistelse på ett av följande utvalda partnerlärosäten

 • Botswana – University of ...
 • Ghana – University of ...
 • Sydafrika
 • Japan
 • Sydkorea
 • Singapore
 • Taiwan
 • Storbritannien
 • Schweiz
 • Chile
 • USA
 • Kanada
 • Australien
 • Nya Zeeland

Vistelsen måste avslutas senast den 31 juli 2025.

Processen sker i två steg

 1. Intresseanmälan genom särskilt formulär. Sista ansökningsdag är den 21 augusti 2024. 
 2. Efter bekräftelse på att du fått en plats söker du om Erasmusstipendium enligt särskilda instruktioner. 

Mer information om Erasmus+ doktorandmobilitet på Medarbetarwebben

Under 2024 och 2025 har du som lärare och forskare utökade möjligheter att få Erasmusstipendium för vistelse vid ett partneruniversitet utanför EU/EES-området. Du kan exempelvis föreläsa, ge handledning och delta i aktiviteter som ger kompetensutveckling eller lärdomar som kan användas för verksamhetsutveckling.

Du ansvarar själv för att hitta en värd för din vistelse på ett av följande utvalda partnerlärosäten

 • Botswana – University of ...
 • Ghana – University of ...
 • Sydafrika
 • Japan
 • Sydkorea
 • Singapore
 • Taiwan
 • Storbritannien
 • Schweiz
 • Chile
 • USA
 • Kanada
 • Australien
 • Nya Zeeland

Vistelsen måste avslutas senast den 31 juli 2025.

Processen sker i två steg 

 1. Intresseanmälan genom särskilt formulär. Sista ansökningsdag är den 21 augusti 2024. 
 2. Efter bekräftelse på att du fått en plats söker du om Erasmusstipendium enligt särskilda instruktioner. 

Mer information om Erasmus+ lärarmobilitet på Medarbetarwebben

Mer information om Erasmus+ kompetensutveckling på Medarbetarwebben

Stimulansmedlen riktar sig till dig som är disputerad forskare och anställd vid Lunds universitet och till samarbetspartner vid utvalda partnerlärosäten i länder som nyligen eller snart kommer att associeras till Horisont Europa-programmet.

Medlen om maximalt 50 000 kr (25 000 inom Europa) syftar till att utveckla samarbeten som har potential att leda till externt finansierade forskningsprojekt och gemensamma publikationer. 

Utlysningen är öppen för ansökningar inom alla akademiska fält och för samarbeten med följande länder och lärosäten 

 • Kanada – McGill University, McMaster University, Université de Montréal, University of British Columbia och University of Toronto
 • Nya Zeeland – University of Auckland, University of Canterbury och University of Otago
 • Schweiz – ETH Zürich, University of Zürich och Université de Genève
 • Storbritannien – Imperial College London, The University of Edinburgh, University College London, University of Cambridge, University of Glasgow och University of Oxford
 • Sydkorea – Korea University, POSTECH och Seoul National University
 • Ukraina – Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ansökan sker genom särskilt ansökningsformulär och ska inkludera syftet med samarbetet, beskrivning av aktiviteter och bekräftelse på intresse från forskaren vid partneruniversitetet. 

Aktiviteterna måste äga rum senast den 31 juli 2025.

Kontakt

Richard Stenelo
Internationell chef
+46 46 222 14 66
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se

GDE – en del av Plattform för strategiarbete

GDE Faktablad

Syftet, processen och färdplanen

PDF, 257 kB, ny flik