Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationella satsningar

Som ett led i arbetet med Globalt dynamiskt engagemang (GDE) genomför Lunds universitet internationella satsningar för att stimulera och stödja aktiviteter som stärker vårt internationella genomslag inom forskning, utbildning, innovation och samverkan.

Nu kan du som anställd vid Lund universitet ansöka om stimulansmedel för att utveckla internationella samarbeten och delta i aktiviteter som är i linje med prioriteringarna i GDE. Information om finansieringstyp, målgrupp och vilka partneruniversitet utlysningen omfattar återfinns under respektive utlysning.

Aktuella utlysningar

Under 2024 och 2025 har du som doktorand möjlighet att söka finansiering genom Erasmus+ för vistelse vid ett partneruniversitet utanför EU/EES-området. Du kan exempelvis samla material till din avhandling, undervisa eller delta i kompetensutveckling.

Vistelsen måste avslutas senast den 31 juli 2025.

Du ansvarar själv för att hitta en värd för din vistelse på ett av följande utvalda partnerlärosäten

 • Botswana: University of Botswana
 • Ghana: University of Ghana*
 • Sydafrika: University of Cape Town, Stellenbosch University
 • Sydkorea: Korea University, POSTECH, Seoul National University
 • Singapore: Nanyang Technological University, National University of Singapore
 • Storbritannien: Imperial College London*, University College London*, University of Oxford*, University of Cambridge*, The University of Edinburgh, University of Glasgow*
 • Schweiz: ETH Zürich, University of Zürich*, Université de Genève
 • Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad de Concepción
 • USA: Rockefeller University*
 • Kanada: University of Toronto, McMaster University, University of British Columbia
 • Australien: University of Melbourne, UNSW Sydney, University of Sydney, University of Queensland, University of Adelaide
 • Nya Zeeland: University of Auckland

Särskilda villkor

Särskilda villkor och processer kan förekomma vid vissa partnerlärosäten, t ex mindre avgifter (bench fees).

*Erasmus+ avtal är en förutsättning för att bevilja Erasmus+ finansiering. Avtal med detta lärosäte kommer att diskuteras först efter deadline den 21 augusti.

Processen sker i två steg

 1. Intresseanmälan – inklusive inbjudningsbrev/mejl – genom särskilt formulär. Sista ansökningsdag är den 21 augusti 2024. 
 2. Efter att du fått bekräftelse på att du fått en plats kommer du att få instruktioner om hur du ansöker om Erasmusstipendiet. 

Länk till särskilt ansökningsformulär

Information om Erasmus+ doktorandmobilitet på Medarbetarwebben

Under 2024 och 2025 har du som lärare och forskare möjlighet att söka finansiering genom Erasmus+ för vistelse vid ett partneruniversitet utanför EU/EES-området. Du kan exempelvis föreläsa, ge handledning och delta i aktiviteter som ger kompetensutveckling eller lärdomar som kan användas för verksamhetsutveckling.

Vistelsen måste avslutas senast den 31 juli 2025.

Du ansvarar själv för att hitta en värd för din vistelse på ett av följande utvalda partnerlärosäten

 • Botswana: University of Botswana
 • Ghana: University of Ghana*
 • Sydafrika: University of Cape Town, Stellenbosch University
 • Sydkorea: Korea University, POSTECH, Seoul National University
 • Singapore: Nanyang Technological University, National University of Singapore
 • Storbritannien: Imperial College London*, University College London*, University of Oxford*, University of Cambridge*, The University of Edinburgh, University of Glasgow*
 • Schweiz: ETH Zürich, University of Zürich*, Université de Genève
 • Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad de Concepción
 • USA: Rockefeller University*
 • Kanada: University of Toronto, McMaster University, University of British Columbia
 • Australien: University of Melbourne, UNSW Sydney, University of Sydney, University of Queensland, University of Adelaide
 • Nya Zeeland: University of Auckland

Särskilda villkor

Särskilda villkor och processer kan förekomma vid vissa partnerlärosäten, t ex mindre avgifter (bench fees).

*Erasmus+ avtal är en förutsättning för att bevilja Erasmus+ finansiering. Avtal med detta lärosäte kommer att diskuteras först efter deadline den 21 augusti.

Processen sker i två steg 

 1. Intresseanmälan – inklusive inbjudningsbrev/mejl – genom särskilt formulär. Sista ansökningsdag är den 21 augusti 2024. 
 2. Efter att du fått bekräftelse på att du fått en plats kommer du att få instruktioner om hur du ansöker om Erasmusstipendiet. 

Länk till särskilt ansökningsformulär

Information om Erasmus+ lärarmobilitet på Medarbetarwebben

Information om Erasmus+ kompetensutveckling på Medarbetarwebben

Stimulansmedlen riktar sig till dig som är disputerad forskare och anställd vid Lunds universitet och till samarbetspartner vid utvalda partnerlärosäten i länder som nyligen associerats eller snart kommer att associeras till Horisont Europa-programmet.

Medlen om maximalt 60 000 kr per bidrag (25 000 kr inom Europa) syftar till att utveckla samarbeten som har potential att leda till externt finansierade forskningsprojekt och gemensamma publikationer. 

Aktiviteterna påbörjas tidigast efter beviljat bidrag och måste äga rum senast den 31 juli 2025.

Utlysningen är öppen för ansökningar inom alla akademiska fält och för samarbeten med följande länder och lärosäten 

 • Kanada – McGill University, McMaster University, Université de Montréal, University of British Columbia och University of Toronto
 • Nya Zeeland – University of Auckland, University of Canterbury och University of Otago
 • Schweiz – ETH Zürich, Université de Genève och University of Zürich
 • Storbritannien – Imperial College London, University of Cambridge, University College London, University of Edinburgh, University of Glasgow och University of Oxford
 • Sydkorea – Korea University, POSTECH och Seoul National University
 • Ukraina – Taras Shevchenko National University of Kyiv

Aktiviteter för vilka bidraget kan användas

 • Workshop-/möteskostnader, till exempel lokaler, mat, teknisk support
 • Resor, boende och andra omkostnader i samband med besök för deltagarna från LU och partnerlärosäte

Bidraget kan inte användas för lönekostnader, förbrukningsvaror och stipendier för studenter.

Ansökan

Ansökan sker genom särskilt ansökningsformulär och ska inkludera syftet med samarbetet, beskrivning av aktiviteter och bekräftelse på intresse från forskaren vid partneruniversitetet. 

Sista ansökningsdag: 21 augusti 2024.

Länk till särskilt ansökningsformulär

Kontakt

Richard Stenelo
Internationell chef
+46 46 222 14 66
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se

GDE – en del av Plattform för strategiarbete

GDE Faktablad

Syftet, processen och färdplanen

PDF, 257 kB, ny flik