Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digital undervisning för studenter med funktionsnedsättning

Du som är kursansvarig eller examinator kan behöva göra justeringar för att undervisningen och examinationen fortfarande ska vara tillgänglig för de studenter som har en funktionsnedsättning.

Pedagogiskt studentstöd har möjlighet att justera studentens beslut för att passa digital undervisning. Men eftersom situationen är pressad både för studenter och personal blir viss flexibilitet nödvändig.

Kontakta gärna samordnaren för respektive fakultet om du vill få råd och stöd om anpassningar och tillgänglighet vid digital undervisning. Kontaktuppgifterna hittar du under Kontakt Pedagogiskt studentstöd.

När salstentamen blir hemtentamen

Den som har rekommendation om förlängd tid på salstentamen kan också behöva det vid hemtentamen.

Pedagogiskt studentstöd kan bevilja nya rekommendationer med kort varsel. Men vi ber dig som är ansvarig att under rådande omständigheter tillåta förlängd tid även under hemtentamen, trots att det för tillfället inte står i studentens besked om stöd.

Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket tid som behövs i varje enskilt fall. Pedagogiskt studentstöd rekommenderar att du som är ansvarig talar med studenten eller att det bestäms ett standardiserat antal dagar. På många fakulteter är det redan vanligt förekommande att erbjuda 1–2 dagar extra för planerad hemtentamen. Men detta beror givetvis på hur lång tentan är.

När salstentamen skrivs hemma

En del studenter kan ha svårare att koncentrera sig när de ska skriva hemma, då det kan finns betydligt fler distraktioner än vid salstentamen.

I de fall där salstentamen skrivs hemma, på samma tid, kan kursansvarig behöva lägga på ytterligare en timme utöver ordinarie tid. Detta med tanke på eventuella koncentrations- och fokuseringssvårigheter för en del studenter.

Allmänna råd vid digital undervisning

Studenter som har svårt att planera och strukturera sina studier vid digital undervisning kan vara hjälpta av

  • extra tydliga instruktioner om vad som ska göras. Gärna både muntligt och skriftligt
  • att dela upp en större uppgift i flera mindre moment
  • att det tydligt framgår hur kursens upplägg förändrats och vilka områden i kurslitteraturen som är centrala. Alla studenter har inte samma möjligheter att sålla information och hitta vad som är mer och mindre viktigt. Detta blir ännu svårare i en mer isolerad studiesituation.
  • att i de fall där examinationen förändras avsevärt i förhållande till förväntningarna få digitala genomgångar och möjlighet till frågor både före och under examination
  • att det finns kontaktuppgifter i lärplattformarna
  • att det finns tillgång till inspelade föreläsningar istället för bara live-streamade. Då kan studenterna gå tillbaka och titta på föreläsningen flera gånger.

Värdet av personlig kontakt

Behovet av återkoppling från läraren ökar vid digital undervisning. Det är viktigt att hålla kontakt för att undvika isolering och studentavhopp. Studenter som har en funktionsnedsättning kan uppleva extra oro i dessa tider, och en del av dem tillhör riskgruppen.

Ha gärna regelbunden kontakt med alla studenter och i synnerhet med studenter som berättat att de har en funktionsnedsättning. De befinner sig i en extra sårbar situation.

Uppmuntra gärna studenterna att skapa egna digitala möten för att hålla kontakten och hålla studiemotivationen uppe.

Kontaktinformation

Pedagogiskt studentstöd

Kontaktuppgifter till oss på Pedagogiskt studentstöd

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund
Karta på google.se

Internpost:
Hämtställe 13