Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om färghantering och färgsystem

För bästa resultat i tryck eller digital användning

När du arbetar med färger i layout och bilder, är det viktigt att du använder rätt färgsystem. Detta för att slutresultatet i tryck eller för digital användning ska bli så nära dina intentioner som möjligt. Här hittar du övergripande information om de olika färgsystemen samt när och hur du ska använda dem. 

De olika färgsystemen

RGB

RGB är färg i form av adderat ljus och står för Red, Green, Blue. RGB-färger upplever du på alla slags skärmar och är därför standard i program för skärmpresentation som till exempel Powerpoint. Ska du skapa en banner eller liknande för webben, så är det alltid RGB du ska använda. RGB-färg kan inte tryckas eller skrivas ut, utan konverteras då alltid till CMYK. Detta gör att färgblandningar och bilders utseende kan komma att skilja sig avsevärt från hur du upplevt dem på din skärm.

CMYK

CMYK är de vanligaste tryckfärgerna och står för Cyan, Magenta, Yellow och Key-colour (svart). All färg som skrivs ut med färgskrivare eller trycks i tryckpress återges med CMYK (förutom då man valt att trycka dekorfärg). När du ska trycka digitala bilder bör du konvertera dessa till CMYK. För bästa resultat gör du konverteringen i Photoshop via en färgprofil (ICC- eller ICM-profil) som är specifik för aktuell tryckmetod och papper. Sker denna konvertering på fel sätt blir bildernas färgåtergivning fel i tryck. Tryckeri eller prepressavdelning kan vanligtvis utföra konverteringen mot extra avgift. Begär alltid att få ett kostnadsförslag, speciellt om det handlar om många bilder.

Pantone

Pantone Matching System, ofta kallat PMS, är det vanligaste dekorfärgssystemet för tryck. Pantone-färger används framför allt vid en- eller tvåfärgstryck när exakt färghållning önskas, vid till exempel kontorstryck, och ger möjlighet att trycka färger som är omöjliga att få fram med CMYK, som exempelvis neonliknande färger och metallicfärger. Vid digitaltryck konverteras alltid dekorfärger till CMYK. Har du planerat att trycka en neon- eller metallicfärg måste du alltså trycka offset.

NCS 

Natural Colour System anger korrekta färgvärden till bland annat skyltar, måleriarbeten och vissa profilprodukter. NCS används normalt inte vid trycksaksproduktion, och aldrig vid digital användning.

Färghantering

Skärmkalibrering

Den skärm du arbetar vid måste vara korrekt inställd för att du ska kunna justera bilder på rätt sätt. För normalanvändaren räcker oftast datorns inbyggda verktyg för visuell justering av skärmens färg- och ljusvärden. I Windowsmiljö hittar du inställningarna under skärminställningar i kontrollpanelen och på en Mac-dator under skärminställningar i systeminställningar. För professionellt arbete med bilder används ett mätinstrument för att mäta skärmens ljusvärden.

Du riskerar konsekvent felbehandlade bilder om du arbetar vid en skärm som är felaktigt inställd. Om du till exempel arbetar vid en skärm som är för mörkt inställd så blir den naturliga konsekvensen att du justerar dina bilder för att kompensera detta, och bilderna blir då genomgående för ljusa.

Färghantering för tryck

Om tryckeriet har begärt tryckfärdigt material i CMYK, måste du konvertera dina bilder till CMYK med den färgprofil som gäller för det aktuella tillfället. Det ger dina bilder bästa möjliga förutsättningar att bli bra i tryck. Du ska alltid kunna få en färgprofil för aktuellt tryck från ditt tryckeri. I en del fall vill tryckeriet att du använder någon av de fördefinierade färginställningar som finns i till exempel Photoshop och de ska då förse dig med precisa uppgifter om vilka inställningar som gäller.

Tryck hos Media-Tryck

För tryck hos Media-Tryck bör du lämna material i Pantone (PMS) med bilder i RGB. Detta för att Media-trycks färghanteringssystem konverterar all färg efter vilken printer och vilket papper som ska användas. De grafiska mallarna är anpassade för PMS-tryck, med instruktioner för hur du enkelt ändrar till CMYK vid behov.

Annonsering i dagspress

För annonser i dagspress gäller alltid att materialet ska levereras i CMYK, enligt den färgprofil som gäller för den tidning du ska annonsera i. Många dagstidningar i Sverige använder sig av branschorganisationen Tidningsutgivarnas standard, medan en del tidningar har andra förutsättningar. 

Har du fått bildmaterial i CMYK, som tidigare är använt i trycksaksproduktion, är det inte säkert att bilderna fungerar för din aktuella tryckning. Du bör då göra enligt följande:

  • Konvertera bilderna till RGB i Photoshop
  • Efter eventuella justeringar, konvertera bilderna till CMYK igen, med den färgprofil som gäller för aktuellt tryck.

Tryck i dagspress är extra känsligt eftersom dagstidningarnas papper inte tål högre färgmängd än 240%. En bild separerad för tryck på bestruket papper kan ha en färgmängd på över 300%, vilket ger smetning och felaktig färgåtergivning vid tryck i dagspress. 

Färghantering för digital användning

För skärmbilder (för till exempel webben eller bildspel via projektor) är hanteringen något enklare. Utgår du ifrån en bild i CMYK behöver den ofta justeras något inför skärmvisning, då CMYK-färgerna har en sämre färgåtergivning än RGB. Gör då enligt följande:

  • Börja med att konvertera bilden till RGB i Photoshop och justera sedan så att den ser bra ut på skärmen.
  • Använd därefter kommandot Exportera som eller Spara för webben under menyn Arkiv > Exportera, med alternativet Konvertera till sRGB markerat.
  • För fotografiska bilder fungerar normalt formatet JPG bäst och för logotyper bör du spara som PNG.

sRGB

sRGB är en standardiserad RGB-färgrymd, framtagen för att representera en genomsnittlig datorskärm. sRBG används för att uppnå en godtagbar, genomsnittlig färgvisning på webben, eller i andra digitala lägen när du behöver producera bilder som ska visas på enheter du inte själv kontrollerar.

Färger och tillgänglighet

Enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får inte färg vara det enda sättet för betraktaren att urskilja information på webben. Lagen gäller både webbsidor och publicerade dokument, såsom PDF:er. 

Färg och kontrast

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21