Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakturahantering

En faktura är en räkning som ska betalas av universitetet. Du ansvarar själv för att betala fakturor i verktyget Lupin (Proceedo).

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Det är lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura. Kravet utgör ett led i ett arbete att effektivisera offentlig förvaltning inom hela EU.

Läs mer om hur Lunds universitet hanterar kravet på elektronisk faktura

Hantera fakturor

I verktyget Lupin (Proceedo) ska du hantera inköp och leverantörsfakturor. Alla fakturor hanteras elektroniskt. Nedan hittar du lathundar till Proceedo 9.

Lathundarna öppnas i ny flik.

I detta dokument får du svar på några vanliga frågor:

Frågor och svar om den nya webklienten för Lupin (PDF 45 kB)

Ytterligare information:

Vid tjänsteresor ska du komplettera fakturan med ändamålet/syftet med tjänsteresan. Datum för förrättningen ska framgå vid samtliga tjänsteresor och program bifogas.

Fakturaadress

Lunds universitet
Namn på institution/avdelning
Box 188
221 00 Lund

Referens: För- och efternamn, t ex "Lars Larsson"

Om du får fakturor direkt till institutionen så ska du skicka dessa till skanning. Använd universitetets fakturaadress (se ovan). Kontakta därefter leverantören och ändra adressen till universitetets fakturaadress med tillägg av institutionens namn. Informera även om att det är lagkrav att skicka e-faktura.

Om flera fakturor skickas i samma kuvert och någon/några fakturor består av flera sidor - håll ihop varje flersidig faktura med hjälp av gem (häfta inte). 

Utställd till Lunds universitet

Fakturor ska alltid vara ställda till Lunds universitet. Om du får en faktura som inte är utställd på Lunds universitet, men som ska betalas av universitetet så måste du be leverantören skicka en ny faktura med rätt namn.

Organisationsnummer

Lunds universitets organisationsnummer är 202100-3211.

VAT-nummer/momsregistreringsnummer

Lunds universitets VAT-nummer/momsregistreringsnummer är SE202100321101.

Det här VAT-numret/momsregistreringsnumret ska du uppge när du beställer varor och tjänster från andra EU-länder. 

Eori-nummer hos Tullverket

Lunds universitets Eori-nummer är SE2021003211.

Eori-nummer används vid tulldeklarationer och andra tullrelaterade handlingar.

Referens

Beställarens för- och efternamn ska stå som referens på fakturan, till exempel Lars Larsson. Om det vid beställningen har angetts ett ordernummer (LU följt av 8 siffror) eller abonnemangsnummer ska även detta framgå av fakturans första sida.

Valutor vid utbetalning

De valutor som kan användas är: AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK och USD.

Om något blivit fel

När fakturan innehåller fel eller om du behöver reklamera något så ska du kontakta leverantören och begära kreditfaktura. Avvakta med att hantera fakturan tills att kreditfaktura har inkommit till Lupin. Hantera därefter båda fakturorna samtidigt.

Utbildning

Utbildningar inom ämnena beställa, inköp och Lupin hittar du på Kompetensportalen