Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler – organisation och beslutsstruktur

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Föreskrifter om vissa organisations- och namnfrågor på universitetsledningsnivå. Beslut 2021-02-04. (PDF 108 kB)

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet. Beslut 2021-03-25 (PDF 405 kB)

Rådet för jämställdhet och lika villkor. Beslut 2021-01-28 (PDF 69 kB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Latinamerika 2021-2024 I 2020 I (PDF 139 kB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Europa 2021-2024 I 2020 I (195 kB)

Arbetsordning för Lunds universitet I 2020 I (PDF 339 kB)

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet I 2020 I (PDF 391 kB)

Handlingsplan för internationalisering vid Lunds universitet 2019-2021 I 2019 I (PDF 782 kB)

Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet, med inriktning på riskarbetet I 2019 I (PDF 208 kB)

Delegation av rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal ( 2019 I (PDF 29 kB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Asien 2019-2021 I 2019 I (PDF 52 kB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Storbritannien 2019-2021 I 2019 I (PDF 73 kB)

Strategi för kultursamverkan 2018-2026 I 2018 I (PDF 107 kB)

Arbetsordning för universitetsstyrelsen I 2017 I (PDF 56 kB)

Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och institutionsnivå I 2017 I (PDF 117 kB)

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 I 2016 I (PDF 458 kB)

Instruktion för internrevisionen vid Lunds universitet I 2016 I (PDF 47 kB)

Föreskrift om risk- och konsekvensbedömning vid förändringar i verksamheten I 2014 I Gäller även vid risk för neddragning och andra situationer som kan föranleda en arbetsbrist vid Lunds universitet (PDF 58 kB)

Lunds universitets strategi för samarbete med Afrika I 2014 I (PDF 185 kB)

Föreskrifter för hantering av Regelverket i 2014 I (PDF 48 kB)

Arbetsordning för revisionsutskott vid Lunds universitet I 2013 I (PDF 34 kB)

Riktlinjer för centrum för utbildning och/eller forskning I 2008 I (PDF 113 KB)
 

Kontakt

Anna Åkesson
Utredare
+46 46 222 94 35
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se