Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Regler – organisation och beslutsstruktur

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Arbetsordning för Lunds universitet I 2019 I (PDF 184 kB)

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 141 kB)

Handlingsplan för internationalisering vid Lunds universitet 2019-2021 I 2019 I (PDF 782 kB)

Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet, med inriktning på riskarbetet I 2019 I (PDF 208 kB)

Delegation av rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal ( 2019 I (PDF 29 kB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Asien 2019-2021 I 2019 I (PDF 52 kB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Storbritannien 2019-2021 I 2019 I (PDF 73 kB)

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 53 kB)

Föreskrifter om vissa organisations- och namnfrågor på universitetsledningsnivå I 2018 I (PDF 40 kB)

Strategi för kultursamverkan 2018-2026 I 2018 I (PDF 107 kB)

Arbetsordning för universitetsstyrelsen I 2017 I (PDF 56 kB)

Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och institutionsnivå I 2017 I (PDF 117 kB)

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 I 2016 I (PDF 458 kB)

Instruktion för internrevisionen vid Lunds universitet I 2016 I (PDF 45 kB)

Uppdrag för universitetets gemensamma forskarutbildningsnämnd I 2015 I (PDF 39 kB)

Uppdrag för universitetets gemensamma utbildningsnämnd I 2015 I (PDF 37 kB)

Uppdrag till och sammansättning av Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling I 2015 I (PDF 43 kB)

Föreskrift om risk- och konsekvensbedömning vid förändringar i verksamheten I 2014 I Gäller även vid risk för neddragning och andra situationer som kan föranleda en arbetsbrist vid Lunds universitet (PDF 58 kB)

Lunds universitets strategi för samarbete med Afrika I 2014 I (PDF 185 kB)

Föreskrifter för hantering av Regelverket i 2014 I (PDF 48 kB)

Arbetsordning för revisionsutskott vid Lunds universitet I 2013 I (PDF 34 kB)

Uppdrag för universitetets gemensamma forskningsnämnd I 2012 I (PDF 36 kB)

Riktlinjer för centrum för utbildning och/eller forskning I 2008 I (PDF 113 KB)
 

Sidansvarig:

Kontakt

Anna Åkesson
Utredare
+46 46 222 94 35
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen