Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler – organisation och beslutsstruktur

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet. Beslut 2024-02-08. (PDF 529 kB)

Ramverk för samverkan. Beslut 2023-12-21. (PDF 291 kB)

Globalt dynamiskt engagemang - färdplaner 2024. Beslut 2023-12-14. (PDF 242 kB)

Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet, med inriktning på riskarbetet. Beslut 2023-09-22. (PDF 705 kB)

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet. Beslut 2023-10-26. (PDF 322 kB)

Arbetsordning för Lunds universitet. Beslut 2023-06-16. (PDF 405 kB)

Riktlinjer för internrevisionen vid Lunds universitet. Beslut 2023-02-17. (PDF 142 kB)

Handläggningsordning för projekt inom Erasmus+, Europeiska kommissionens program för utbildning, praktik, ungdomsutbyten och idrottsprojekt 2021-2027. Beslut 2023-02-16. (PDF 316 kB)

Lunds universitets föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och institutionsnivå. Beslut 2022-11-03. (PDF 466 kB)

Föreskrifter om vissa organisations- och namnfrågor på universitetsledningsnivå. Beslut 2022-04-28. (PDF 198 kB)

Ledningssystem för informationssäkerhet vid Lunds universitet. Beslut 2022-03-24. (PDF 847 kB)

Lika villkorsplan för Lunds universitet, 2022–2027. Beslut 2021-12-02. (PDF 329 kB)

Lunds universitets exportkontrollprogram - efterlevnadsprogram för produkter med dubbla användningsområden. Beslut 2021-10-21. (PDF 1,8 MB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Latinamerika 2021-2024 I 2020 I (PDF 139 kB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Europa 2021-2024 I 2020 I (PDF 195 kB)

Delegation av rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal I 2019 I (PDF 29 kB)

Strategi för kultursamverkan 2018-2026 I 2018 I (PDF 107 kB)

Arbetsordning för universitetsstyrelsen I 2017 I (PDF 56 kB)

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 I 2016 I (PDF 458 kB)

Föreskrift om risk- och konsekvensbedömning vid förändringar i verksamheten I 2014 I Gäller även vid risk för neddragning och andra situationer som kan föranleda en arbetsbrist vid Lunds universitet (PDF 58 kB)

Lunds universitets strategi för samarbete med Afrika I 2014 I (PDF 185 kB)

Arbetsordning för revisionsutskott vid Lunds universitet I 2013 I (PDF 34 kB)

Riktlinjer för centrum för utbildning och/eller forskning I 2008 I (PDF 113 KB)

Kontakt

Anna Åkesson
Utredare
046-222 94 35
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se (anna[dot]akesson[at]rektor[dot]lu[dot]se)