Regler – organisation och beslutsstruktur

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Latinamerika 2021-2024 I 2020 I (PDF 139 kB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Europa 2021-2024 I 2020 I (195 kB)

Arbetsordning för Lunds universitet I 2020 I (PDF 339 kB)

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet I 2020 I (PDF 391 kB)

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 141 kB)

Handlingsplan för internationalisering vid Lunds universitet 2019-2021 I 2019 I (PDF 782 kB)

Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet, med inriktning på riskarbetet I 2019 I (PDF 208 kB)

Delegation av rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal ( 2019 I (PDF 29 kB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Asien 2019-2021 I 2019 I (PDF 52 kB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Storbritannien 2019-2021 I 2019 I (PDF 73 kB)

Strategi för kultursamverkan 2018-2026 I 2018 I (PDF 107 kB)

Arbetsordning för universitetsstyrelsen I 2017 I (PDF 56 kB)

Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och institutionsnivå I 2017 I (PDF 117 kB)

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 I 2016 I (PDF 458 kB)

Instruktion för internrevisionen vid Lunds universitet I 2016 I (PDF 47 kB)

Föreskrift om risk- och konsekvensbedömning vid förändringar i verksamheten I 2014 I Gäller även vid risk för neddragning och andra situationer som kan föranleda en arbetsbrist vid Lunds universitet (PDF 58 kB)

Lunds universitets strategi för samarbete med Afrika I 2014 I (PDF 185 kB)

Föreskrifter för hantering av Regelverket i 2014 I (PDF 48 kB)

Arbetsordning för revisionsutskott vid Lunds universitet I 2013 I (PDF 34 kB)

Riktlinjer för centrum för utbildning och/eller forskning I 2008 I (PDF 113 KB)