Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler – organisation och beslutsstruktur

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Lunds universitets föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och institutionsnivå. Beslut 2022-11-03. (PDF 466 kB)

Arbetsordning för Lunds universitet. Beslut 2022-10-28. (PDF 405 kB)

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet. Beslut 2022-06-09 (PDF 382 kB)

Beslut om upphävande av beslut mot bakgrund av pågående coronapandemi (covid-19). Beslut 2022-03-24. (PDF 62 kB)

Ledningssystem för informationssäkerhet vid Lunds universitet. Beslut 2022-03-24. (PDF 847 kB)

Lika villkorsplan för Lunds universitet, 2022–2027. Beslut 2021-12-02. (PDF 329 kB)

Lunds universitets exportkontrollprogram - efterlevnadsprogram för produkter med dubbla användningsområden. Beslut 2021-10-21. (PDF 1,8 MB)

Vaccination mot covid-19. Beslut 2021-05-12 (64 kB)

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet. Beslut 2021-05-11. (PDF 391 kB)

Föreskrifter om vissa organisations- och namnfrågor på universitetsledningsnivå. Beslut 2021-02-04. (PDF 108 kB)

Rådet för jämställdhet och lika villkor. Beslut 2021-01-28 (PDF 69 kB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Latinamerika 2021-2024 I 2020 I (PDF 139 kB)

Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Europa 2021-2024 I 2020 I (195 kB)

Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet, med inriktning på riskarbetet I 2019 I (PDF 208 kB)

Delegation av rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal ( 2019 I (PDF 29 kB)

Strategi för kultursamverkan 2018-2026 I 2018 I (PDF 107 kB)

Arbetsordning för universitetsstyrelsen I 2017 I (PDF 56 kB)

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 I 2016 I (PDF 458 kB)

Instruktion för internrevisionen vid Lunds universitet I 2016 I (PDF 47 kB)

Föreskrift om risk- och konsekvensbedömning vid förändringar i verksamheten I 2014 I Gäller även vid risk för neddragning och andra situationer som kan föranleda en arbetsbrist vid Lunds universitet (PDF 58 kB)

Lunds universitets strategi för samarbete med Afrika I 2014 I (PDF 185 kB)

Föreskrifter för hantering av Regelverket i 2014 I (PDF 48 kB)

Arbetsordning för revisionsutskott vid Lunds universitet I 2013 I (PDF 34 kB)

Riktlinjer för centrum för utbildning och/eller forskning I 2008 I (PDF 113 KB)

Kontakt

Universitetsledningens stab

Utredare Anna Åkesson
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se
046-222 94 35