Du som användare vid Lunds universitet har till stöd i ditt arbete möjlighet att välja mellan olika typer av datorer (så kallade ”plattformar”) med ett flertal programvaror och informationssystem.

Ny arbetsplatsdator

För att din arbetsplatsdator ska fungera vid Lunds universitet, behövs i huvudsak följande:

  • maskinvara,
  • operativsystem/systemprogramvara,
  • programvaror och applikationer för ditt arbete,
  • anslutning till universitetets datornätverk (kallat ”Lunet”),
  • LU-konto (din användaridentitet vid Lunds universitet, kallad ”Lucat-ID”),
  • tillgång till de webbplatser eller system du behöver i ditt arbete samt
  • tillgång till utskriftstjänst och skrivare.

Du som anställd kan få hjälp med att beställa en ”paketerad” arbetsplatsdator, baserat på avtal med leverantörer av hård- och mjukvara. Paketering innebär generellt sett att ovanstående komponenter är inkluderade och installerade i samband med att din dator levereras.

Ett exempel på paketerad arbetsplatsdator är LDC:s koncept ”EGA” (En god arbetsplats) 

Rätten för dig som användare till att nyttja programvaror styrs av licensavtal med progamvaruleverantör(er). En del programvaror är licensierade till begränsade delar av universitetet, en del licensavtal är tecknade för alla anställda vid LU. På uppdrag av universitetsledningen hanterar LDC licenserna och distributionen av universitetsgemensamma programvaror.

På LDC:s webbplats kan du läsa mer om programvaror

Inköp av dator

När du ska köpa arbetsplatsdator får du hjälp av den IT-organsiation som din verksamhet anlitar. Inköp görs via upphandlade avtal med datorleverantörer.

Mer information om olika  typer av arbetsplatsdatorer, programvaror med mera, kan du få av universitetets IT-personal. Antingen lokalt, om din fakultet/institution eller motsvarande har egen IT-personal, eller centralt via LDC som utgör IT-stöd för den gemensamma universitetsförvaltningen och för vissa av våra fakulteter/institutioner.

Du får svar på många av de vanligaste frågorna kring arbetsplatsdatorer och programvaror på webbplatsen:

LU Support - IT-support för anställda

Kontakt

LU Servicedesk
+ 46 46 222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
Måndag-fredag, klockan 8-17