Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler – personal

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Anställning

Universitetsgemensamt ramverk för högskolepedagogisk meritering och karriärvägar. Beslut 2024-04-18. (PDF 669 kB)

Handläggningsordning för personalansvarsnämnden vid Lunds universitet och anmälan till Statens ansvarsnämnd. Beslut 2024-02-01. (PDF 236 kB)

Riktlinjer för chefsuppdrag. Beslut 2024-01-11. (PDF 330 kB)

Policy för akademiskt ledarskap. Beslut 2024-01-11. (PDF 338 kB)

Riktlinjer gällande riskbruk och skadligt bruk vid Lunds universitet. Beslut 2023-11-30. (PDF 186 kB)

Lunds universitets anställningsordning. Beslut 2023-12-19. (PDF 213 kB)

Lunds universitets riktlinjer om uppsägning enligt 32 a och 33 § § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Beslut 2023-06-22. (PDF 170 kB)

Riktlinjer om ledningsuppdrag vid Lunds universitet. Beslut 2023-06-08. (PDF 716 kB)

Handläggningsordning för Lunds studenters pedagogiska pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisning vid Lunds universitet. Beslut 2023-01-26. (PDF 236 kB)

Lunds universitets interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning av missförhållanden. Beslut 2022-06-16. (PDF 164 kB)

Utseende av behöriga för mottagande och uppföljning av rapporter om missförhållanden m.m. Beslut 2022-06-16. (PDF 169 kB)

Riktlinjer vid distansarbete för teknisk och administrativ personal. Beslut 2021-09-30. (PDF 191 kB)

Lunds universitets föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet I 2020 I (PDF 367 kB)

Systemstöd i rehabiliteringsprocessen I 2020 I (PDF 145 kB)

Rutiner för årlig anmälan av bisysslor för lärare samt chefer som omfattas av avtalet om lokal chefskrets I 2019 I (PDF 39 kB)

Riktlinjer vid arbetsbrist vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 54 kB)

Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 75 kB)

Lunds universitets föreskrifter om bisysslor I 2019 I (PDF 68 kB)

Föreskrifter för tjänsteresor vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 41 kB)

Allmänna råd för tjänsteresor vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 49 kB)

Riktlinjer för ersättning för arbete vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 139 kB)

Beslut om utvecklingssamtal I2014I (PDF 27 kB)

Föreskrifter om arvoden i styrelser och nämnder som regleras i Lunds universitets arbetsordning I 2014 I (PDF 35 kB)

Akademisk meritportfölj vid Lunds universitet I 2013 I (PDF 151 kB)

Riktlinjer för nya befattningsbenämningar I 2005 I (PDF 47 kB)

Norm angående doktorandarbetsplatsernas area inom LU I 2004 I (PDF 56 kB)
 

Löner och förmåner

Beslut om ersättning till skrivningsvakter. Beslut 2023-01-11. (PDF 171 kB)

Riktlinjer för friskvårdsförmån vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 665 kB)

Beslut ersättning för friskvård I 2014 I (PDF 28 kB)

Föräldralediga doktorander vid Lunds universitet I 2005 I (PDF 50 kB)

Lönepolitiskt program I 2000 I (PDF 95 kB)

Kontakt

Anna Åkesson
Utredare
046-222 94 35
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se (anna[dot]akesson[at]rektor[dot]lu[dot]se)