Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler – personal

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Anställning

Riktlinjer vid distansarbete för teknisk och administrativ personal. Beslut 2021-09-30. (PDF 191 kB)

Lunds universitets anställningsordning I 2020 I (PDF 238 kB)

Lunds universitets föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet I 2020 I (PDF 64 kB)

Lunds universitets föreskrifter om uppsägning enligt 32 a och 33 § § lagen (1982:80) om anställningsskydd I 2020 I (PDF 61 kB)

Systemstöd i rehabiliteringsprocessen I 2020 I (PDF 145 kB)

Rutiner för årlig anmälan av bisysslor för lärare samt chefer som omfattas av avtalet om lokal chefskrets I 2019 I (PDF 39 kB)

Riktlinjer vid arbetsbrist vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 54 kB)

Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 75 kB)

Handläggningsordning för personalansvarsnämnden vid Lunds universitet samt anmälan till Statens ansvarsnämnd I 2019 I (PDF 55 kB)

Riktlinjer för chefsuppdrag vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 55 kB)

Lunds universitets föreskrifter om bisysslor I 2019 I (PDF 68 kB)

Föreskrifter för tjänsteresor vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 41 kB)

Allmänna råd för tjänsteresor vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 49 kB)

Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds universitet I 2018 I (32 kB)

Riktlinjer för ersättning för arbete vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 139 kB)

Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till anställning som professor I 2015 I (PDF 33 kB)

Beslut om utvecklingssamtal I2014I (PDF 27 kB)

Föreskrifter om arvoden i styrelser och nämnder som regleras i Lunds universitets arbetsordning I 2014 I (PDF 35 kB)

Akademisk meritportfölj vid Lunds universitet I 2013 I (PDF 151 kB)

Alkohol och andra droger - Gemensamma riktlinjer och rutinbeskrivning vid Lunds universitet I 2013 I (PDF 362 kB)

Lunds universitets policy för jämställhet, likabehandling och mångfald I 2011 I (PDF 89 kB)

Riktlinjer för nya befattningsbenämningar I 2005 I (PDF 47 kB)

Övertid för lärare I 2004 I (PDF 54 kB)

Norm angående doktorandarbetsplatsernas area inom LU I 2004 I (PDF 56 kB)

Handläggningsordning för pedagogiska priser vid Lunds universitet I 2000 I (PDF 46 kB)

Löner och förmåner


Riktlinjer för friskvårdsförmån vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 665 kB)

Ersättning till skrivningsvakter I 2019 I (PDF 120 kB)

Beslut ersättning för friskvård I 2014 I (PDF 28 kB)

Föräldralediga doktorander vid Lunds universitet I 2005 I (PDF 50 kB)

Lönepolitiskt program I 2000 I (PDF 95 kB)

 

Kontakt

Anna Åkesson
Utredare
+46 46 222 94 35
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se