Regler – personal

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Anställning


Lunds universitets anställningsordning I 2020 I (PDF 238 kB)

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet I 2020 I (PDF 64 kB)

Lunds universitets föreskrifter om uppsägning enligt 32 a och 33 § § lagen (1982:80) om anställningsskydd I 2020 I (PDF 61 kB)

Systemstöd i rehabiliteringsprocessen I 2020 I (PDF 145 kB)

Rutiner för årlig anmälan av bisysslor för lärare samt chefer som omfattas av avtalet om lokal chefskrets I 2019 I (PDF 39 kB)

Riktlinjer vid arbetsbrist vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 54 kB)

Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 75 kB)

Riktlinjer vid distansarbete för teknisk och administrativ personal I 2019 I (PDF 44 kB)

Handläggningsordning för personalansvarsnämnden vid Lunds universitet samt anmälan till Statens ansvarsnämnd I 2019 I (PDF 55 kB)

Riktlinjer för chefsuppdrag vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 55 kB)

Lunds universitets föreskrifter om bisysslor I 2019 I (PDF 68 kB)

Föreskrifter för tjänsteresor vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 41 kB)

Allmänna råd för tjänsteresor vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 49 kB)

Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds universitet I 2018 I (32 kB)

Ny rutin för att öka jämställdheten vid rekrytering av professorer I 2016 I (PDF 43 kB)

Riktlinjer för ersättning för arbete vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 139 kB)

Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till anställning som professor I 2015 I (PDF 33 kB)

Beslut om utvecklingssamtal I2014I (PDF 27 kB)

Föreskrifter om arvoden i styrelser och nämnder som regleras i Lunds universitets arbetsordning I 2014 I (PDF 35 kB)

Akademisk meritportfölj vid Lunds universitet I 2013 I (PDF 151 kB)

Alkohol och andra droger - Gemensamma riktlinjer och rutinbeskrivning vid Lunds universitet I 2013 I (PDF 362 kB)

Lunds universitets policy för jämställhet, likabehandling och mångfald I 2011 I (PDF 89 kB)

Riktlinjer för nya befattningsbenämningar I 2005 I (PDF 47 kB)

Övertid för lärare I 2004 I (PDF 54 kB)

Norm angående doktorandarbetsplatsernas area inom LU I 2004 I (PDF 56 kB)

Handläggningsordning för pedagogiska priser vid Lunds universitet I 2000 I (PDF 46 kB)

Löner och förmåner


Riktlinjer för friskvårdsförmån vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 665 kB)

Ersättning till skrivningsvakter I 2019 I (PDF 120 kB)

Beslut ersättning för friskvård I 2014 I (PDF 28 kB)

Föräldralediga doktorander vid Lunds universitet I 2005 I (PDF 50 kB)

Lönepolitiskt program I 2000 I (PDF 95 kB)