Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inspiration och tips på kompetensutveckling

Här hittar du exempel på olika former av kompetensutveckling.

Innehåll på sidan:


Du som anställd kan utveckla din kompetens på många olika sätt. Vilken form av kompetensutveckling som är rätt för dig kan du diskutera med din chef vid ett utvecklingssamtal.

Läs mer om utvecklingssamtal

Lärarledd kurs

En vanlig form av kompetensutveckling vid Lunds universitet är lärarledda kurser. Oftast ingår träffar i klassrum med lärare, men en lärarledd kurs kan också vara helt webbaserad.

Kurserna varierar i omfång. Vissa är endast ett par timmar långa medan andra kan sträcka sig över en längre tid och bestå av flera träffar och moment. När vi blandar moment på webben med klassrumsträffar kallar vi detta för blandutbildning eller blended learning. 

Självstudiekurs

Självstudiekurser kan vara allt ifrån inläsningsmaterial till mer avancerade webblösningar. Poängen är att deltagaren på egen hand kan tillgodogöra sig materialet närhelst det passar.

Seminarium

Seminarier anordnas runtom på universitetet dagligen. Institutionerna bjuder ofta in till seminarier med sina forskare, men det finns även förvaltningsseminarier och rektorsseminarier vid universitetet.

Syftet med seminariet som form är att deltagarna aktivt diskuterar en fråga eller ett ämne. Ett seminarium kräver ofta förarbete av deltagaren (till exempel läsning av en text) för att det ska bli så bra som möjligt.

Workshop

En workshop har som syfte att samla deltagare med speciella kompetenser för att diskutera och lösa problem eller lära sig något nytt tillsammans.

Ofta resulterar workshopar i ett konkret resultat, en lösning på ett problem eller nya kunskaper utifrån praktisk träning under sammankomsten. En workshop kräver engagerat deltagande från de som närvarar.

Nätverk

Genom att interagera med andra personer med liknande arbetsuppgifter kan du få tips om och dela med dig av lösningar på utmaningar i ditt arbete. Att lära av andra och samtidigt få bidra till deras lärande ger nya infallsvinklar och tar tillvara på kompetenser inom organisationen på ett effektivt sätt.

Många yrkesroller har också etablerat nätverk som träffas regelbundet över institutions- eller fakultetsgränserna.

Lunds universitet är även delaktiga i flera nätverk på nationell och internationell nivå, där det till exempel ges möjlighet till utbytesveckor för universitetets medarbetare.

Konferenser

Många lärosäten och andra organisationer ordnar konferenser som är öppna för såväl forskare och lärare som administrativ och teknisk personal. Lunds universitets fakulteter anordnar en rad konferenser, liksom universitetet som helhet.

Skuggning

Skuggning av en kollega kan vara lärorikt och ge nya insikter kring hur en arbetsdag kan se ut för andra i en liknande (eller helt olik) yrkesroll.

Skuggning kan liknas vid ett studiebesök och kan pågå under en dag eller under en längre tid. Med fördel kan två personer skugga varandra så att utbytet blir ömsesidigt.

Personalmobilitet genom Erasmus+

Alla anställda har möjlighet att åka till något av Lunds universitets många partneruniversitet i Europa med finansiering från EU-programmet Erasmus+ för att skaffa sig internationell erfarenhet, internationella meriter samt utveckla eller fördjupa befintliga kontakter.

Lärare kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa.

Alla anställda kan få finansiering för jobbskuggning och till exempel delta i det löpande arbetet vid partneruniversitet, företag eller organisationer. Du även få bidrag för studiebesök, deltagande i kurser, seminarier eller workshops med tydlig anknytning till ditt arbete.

Läs mer om Erasmus mobilitet och skuggning

Mentorskap

Att vara mentor är en viktig del i att vara ledare och oftast oerhört givande för både mentor och adept. Att reflektera över situationer i den egna verkligheten tillsammans med en utomstående är ett bra stöd i att se olika handlingsvägar.

Arbetsrotation

Arbetsrotation innebär att två personer byter arbetsuppgifter med varandra under några månader – antingen mellan olika ansvarsområden eller olika arbetsplatser.

Det är ett bra sätt att sprida kunskap och erfarenheter samtidigt som det ökar förståelsen för andras arbetsuppgifter. Det är ett sätt att utveckla såväl organisationen som individen.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är oftast en skräddarsydd utbildning genom universitetet eller genom andra aktörer och i vissa fall ger utbildningen även högskolepoäng.

Läs mer om universitetets uppdragsutbildning

Öppna föreläsningar och seminarier

Som anställd vid Lunds universitet erbjuds du kontinuerligt ett antal intressanta öppna föreläsningar och seminarier. Håll ögonen öppna efter information i nyhetsbrev och på Lunds universitets webbplats. Ofta skickas även inbjudan ut via e-post.

Kontakt

Om du inte hittar det du söker på denna webbsida så kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.