Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ska genomföras årligen med alla anställda. Samtalet tar sin utgångspunkt både i verksamheten och i dina individuella mål. Här hittar du stöd och tips på hur du som anställd kan förbereda dig inför utvecklingssamtalet.

Utvecklingssamtalet är ett samtal där du möter din närmaste chef för att utveckla både verksamheten och dig som anställd. Genom att ni tar ett gemensamt ansvar för utvecklingssamtalet blir du som anställd delaktig i verksamhetsplaneringen.

Så fungerar det

Utvecklingssamtal ska genomföras årligen med alla anställda och är obligatoriskt. Samtalet ska beröra hela arbetssituationen samt ha en långsiktig inriktning med

 • återkoppling,
 • utvärdering och
 • planering,

och ska ta sin utgångspunkt både i verksamheten och i dig som anställd. Samtalet ska fokusera på

 • verksamhetens inriktning,
 • strategi,
 • mål,
 • villkor,
 • förutsättningar och
 • behov av kompetens,

samt din arbetssituation, prestation och framtidsplaner.

Även trivsel och samarbets- och relationsfrågor kan diskuteras, liksom allmänt kring ledarskapet. Samtalet ska leda till att en individuell handlingsplan sammanställs eller uppdateras för dig.

Ditt ansvar som anställd

Ansvaret för att samtalet genomförs har din närmaste lönesättande chef. Du som anställd ansvarar för att förbereda dig inför samtalet och bör följa upp tidigare års samtal och gå igenom de mål och kompetensutvecklingsplaner som ni satte då.

En uppföljning av överenskomna aktiviteter, individuella mål och kompetensutvecklingsplaner bör göras löpande under året. Både din chef och du som anställd har ansvar för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i dessa planer.

Mallar för individuella mål och kompetensutvecklingsplan, (PDF 70 kB, ny flik)

Stöd och tips att tänka på

Du bör förbereda:

 • en beskrivning av din arbetssituation
 • egna mål och uppdrag
 • behov av konkreta aktiviteter och utveckling för att nå målen och kunna utföra uppdragen

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.