Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsgrupp för öppen vetenskap

Arbetsgruppen för öppen vetenskap ska bevaka och analysera frågor gällande öppen vetenskap. Det innebär bland annat att bereda ärenden till forskningsnämnden och att vara ett forum för diskussion kring olika aspekter av öppen vetenskap. 

Arbetsgruppen för öppen vetenskap med expertgrupperna FAIR forskningsdata och Open Science Champions etablerades i januari 2023 i syfte att samordna Lunds universitets ambitioner rörande öppen vetenskap. Läs mer i Lunds universitets forskningsstrategi 2023-2026 (under "Relaterad information"). Arbetsgruppen och dess expertgrupper arbetar på uppdrag av den universitetsgemensamma forskningsnämnden. 

Arbetsgruppens medlemmar

 • Per Mickwitz, ordförande i forskningsnämnden (ordförande)
 • Angeliki Adamaki, ordförande i expertgruppen Open Science Champions
 • Kristoffer Holmqvist, Universitetsbiblioteket
 • Per Runeson, ordförande i expertgruppen FAIR forskningsdata
 • Johanna Sandahl, Sektionen kommunikation 

Expertgruppen FAIR forskningsdata

Gruppen ska bevaka och analysera frågor som rör FAIR forskningsdata samt samordna och bereda relaterade ärenden som forskningsnämnden förväntas ta ställning till eller besluta om. 

Expertgruppens medlemmar

 • Per Runeson, (ordförande)
 • Anna Axmon, Avdelningen för arbets- och miljömedicin
 • Elizabeth Blackburn, Fysiska institutionen
 • Fredrik Edman, LU Innovation
 • Margareta Hellström, Institutionen för naturgeografi och
  ekosystemvetenskap
 • Anna Lundberg, Rättssociologiska institutionen
 • Nils Renström, avdelningen Juridik
 • John Westerlund, sektionen IT
 • Ann-Sofie Zettergren, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Expertgruppen Open Science Champions

Gruppen ska verka för ökad kunskap och medvetenheten om öppen vetenskap vid Lunds universitet. I uppdraget ingår även att verka som ambassadörer genom att inspirera och vara förespråkare för öppen vetenskap.

Expertgruppens medlemmar

 • Angeliki Adamaki, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (ordförande)
 • Monica Almqvist, Avdelningen för biomedicinsk teknik
 • Ekaterina Chertkovskaya, Avdelningen för miljö- och energisystem
 • Nicolò Dell’Unto, Avdelningen för arkeologi
 • Sara Hultqvist, Socialhögskolan
 • Nicholas Loubere, Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier
 • Johan Nilsson, Biologiska institutionen
 • Mauno Vihinen, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Kontakt

Karolina Lindh
Koordinator
Universitetsbiblioteket
+46 222 69 07
karolina [dot] lindh [at] ub [dot] lu [dot] se,

Relaterad information