Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsgrupp för öppen vetenskap

Arbetsgruppen för öppen vetenskap ska bevaka och analysera frågor gällande öppen vetenskap. Det innebär bland annat att bereda ärenden till forskningsnämnden och att vara ett forum för diskussion kring olika aspekter av öppen vetenskap. 

Arbetsgruppen för öppen vetenskap med expertgrupperna FAIR forskningsdata och Open Science Champions etablerades i januari 2023 i syfte att samordna Lunds universitets ambitioner rörande öppen vetenskap. Läs mer i Lunds universitets forskningsstrategi 2023-2026 (under "Relaterad information"). Arbetsgruppen och dess expertgrupper arbetar på uppdrag av den universitetsgemensamma forskningsnämnden. 

Gruppens medlemmar

 • Kristoffer Holmqvist, avdelningschef avd. vetenskaplig kommunikation, Universitetsbiblioteket
 • Åse Innes-Ker, universitetslektor psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Charlotta Johnsson, professor reglerteknik, LTH, rektor Campus Helsingborg
 • Per Mickwitz (ordförande), vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling
 • Per Runeson, professor datavetenskap LTH
 • Johanna Sandahl, kommunikationsdirektör
 • Andreas Vilhelmsson, forskare medicinska fakulteten/forskare avdelningen för arbets- och miljömedicin 

Expertgruppen FAIR forskningsdata

Gruppen ska bevaka och analysera frågor som rör FAIR forskningsdata samt samordna och bereda relaterade ärenden som forskningsnämnden förväntas ta ställning till eller besluta om. 

Gruppens medlemmar

 • Anna Axmon, docent Medicinska fakulteten
 • Elisabeth Blackburn, professor synkrotronljusfysik LTH
 • Fredrik Edman, universitetslektor integrerade elektroniksystem LTH, patentrådgivare LU innovation
 • Anna Lundberg, professor rättssociologi Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Nils Renström, jurist sektionen juridik och dokumenthantering
 • Per Runeson (ordförande), professor datavetenskap, LTH
 • John Westerlund, IT-direktör, LDC
 • Ann-Sofie Zettergren, bibliotekarie, Samhällsvetenskapliga fakulteten bibliotek

Expertgruppen Open Science Champions

Gruppen ska verka för ökad kunskap och medvetenheten om öppen vetenskap vid Lunds universitet. I uppdraget ingår även att verka som ambassadörer genom att inspirera och vara förespråkare för öppen vetenskap.

Gruppens medlemmar

 • Angeliki Adamaki, projektledare institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten 
 • Monica Almqvist, universitetslektor avdelningen för biomedicinsk teknik LTH, föreståndare Vattenhallen
 • Ekaterina Chertkovskaya, forskare avdelningen för miljö- och energisystem, LTH
 • Nicolo Dell’Unto, professor arkeologi, Humanistiska och teologiska fakulteterna 
 • Nicholas Loubere, universitetslektor Centrum för öst- och sydöstasienstudier, Humanistiska och teologiska fakulteterna 
 • Andreas Vilhelmsson, forskare medicinska fakulteten/forskare avdelningen för arbets- och miljömedicin
 • Mauno Vihinen, professor vid Proteinbioinformatik, Medicinska fakulteten

Kontakt

Karolina Lindh
Koordinator
Universitetsbiblioteket
+46 222 69 07
karolina [dot] lindh [at] ub [dot] lu [dot] se,

Relaterad information