Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Styrelse- och nämndarbete

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Ett av universitetets uppdrag är att samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet. I det ingår att informera om vår organisation, hur universitetet styrs och vilka beslut som fattas. Detta är en så kallad uppgift av allmänt intresse, vilket utgör en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det innebär att vi kan hantera personuppgifter för att informera om nämnder och råd, men naturligtvis endast de personuppgifter som är nödvändiga. 

Läs mer om rättslig grund på sidan Rättslig grund som du når genom att klicka här (öppnas i samma fönster).

Vilken information kan jag lägga ut på webben?

Det går bra att lägga ut information om nämnden eller rådet på webben. Det går också bra att ange vilka ledamöterna är liksom sekreterare och andra personer som är knutna till organet. Men ange bara de personuppgifter som är nödvändiga, till exempel namn, titel, var inom universitetet personen hör hemma eller vilken extern organisation personen kommer från.

Hur hanterar jag protokoll?

Det går också bra att lägga ut protokoll på webben, med uppgift om vem som närvarade och vilka beslut som fattades. Tänk på att vara försiktig i ärenden som rör enskilda personer. En möjlighet är att lägga alla uppgifter om enskilda personer i en bilaga som inte läggs ut på webben. I protokollet skrivs då till exempel: ”Nämnden beslutade att [...] enligt bilaga”.

Evenemang/arrangemang

Om nämnden/rådet arrangerar internat, konferens eller dylikt kanske det innebär att andra typer av personuppgifter behöver behandlas.

Läs mer om publika evenemang och arrangemang på sidan Publika evenemang som du når genom att klicka här (öppnas i samma fönster).

Kontakt

Lunds universitet har ett externt dataskyddsombud; Secure State Cyber AB. Kontaktperson är Sanja Hebib. Har du frågor om dataskydd - kontakta:

dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)