Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studenträtt

Studenters rättigheter och skyldigheter

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter innehåller rättigheter och skyldigheter som har att göra med

 • studiemiljö,
 • registrering av kursdeltagande av provresultat,
 • kursplanering och schema,
 • obligatoriska moment,
 • examination,
 • examensarbeten,
 • kursvärdering samt
 • ansvarsfrågor.

Rättigheterna gäller för studenter på grundnivå och avancerad nivå. Att förverkliga punkterna i dokumentet är en uppgift för verksamma i utbildningen, institutionerna och fakulteterna. 

Broschyr med rättighetslistan för Lunds universitets studenter (PDF, 456 kB, nytt fönster)

Likabehandling

Diskriminering och kränkande särbehandling ska inte förekomma vid Lunds universitet. Det är därför viktigt att du uppmärksammar och vidtar åtgärder när någon student känner sig utsatt. 

Universitetet har tidigare upprättat en likabehandlingsplan rörande studenterna årligen. Sedan den 1 januari 2017 har delar av diskrimineringslagen (2008:567) ändrats, bland annat har formerna för planering av arbetet med likabehandling och jämställdhet förtydligats. För universitetets utbildningsverksamhet innebär det att en likabehandlingsplan inte är lagkrav i den form som den tidigare arbetats fram. Från och med 2017 ska en likabehandlingsplan tas fram i fyra dokumenterade steg:

 • undersöka risker och hinder
 • analysera orsaker
 • vidta åtgärder
 • följa upp och utvärdera

Arbetet i de fyra stegen ska omfatta:

 • antagnings- och rekryteringsförfarande (studenter)
 • undervisningsformer och organisering av utbildningen
 • examinationer och bedömningar av studenters prestationer
 • möjligheter att förena studier med föräldraskap

Dokumentationen kan presenteras i en sammanfattad form som en likabehandlingsplan, men ska finnas som underlag och kunna lämnas till Diskrimineringsombudsmannen vid begäran. Lunds universitet arbetar i nuläget med att utröna hur arbetet med likabehandling praktiskt ska gå till utifrån den nya diskrimineringslagen.

I länkarna nedan hittar du den senaste likabehandlingsplanen samt en uppföljning av denna:

Likabehandlingsplan för studenter 2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Uppföljning av likabehandlingsplan för studenter 2016 (PDF 195 kB, öppnas i nytt fönster)

Studie- och arbetsmiljö

Det är prefekten som ansvarar för det löpande arbetsmiljöarbetet på institutionen. Ansvaret gäller både de anställdas och studenternas arbetsmiljö. 

I nedanstående dokument kan du läsa mer om vilka åtgärder som är planerade för de närmaste åren samt ansvarsområden:

Lunds universitets arbetsmiljöpolicy

Studentkårerna utser studerandeskyddsombud. De har samma rätt att vara representerade i HMS-kommittéer (Hälsa, Miljö, Säkerhet) och gå med på skyddsronder som huvudskyddsombuden.

Mer information om studerandeskyddsombud finns på lu.se

Sidansvarig:

Kontakt

Sektionen Student och utbildning
Daniel Huledal
daniel [dot] huledal [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen