Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studenternas rättigheter och ansvar gentemot Lunds universitet är reglerat i beslut av universitetet samt i lagar och förordningar. Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat.

Studenters rättigheter och ansvar

Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar klargör vad studenterna har rätt till och i vissa fall även vilket ansvar studenterna har, när det kommer till studiemiljö, kursplanering, obligatoriska moment, examination med mera. 

Rättigheterna gäller för studenter på grundnivå och avancerad nivå. Att förverkliga punkterna i dokumentet är en uppgift för verksamma i utbildningen, institutionerna och fakulteterna.

Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar (PDF, 3,19 MB, ny flik)

Särskilda undantag från specifika punkter i Rättighetslistan

Enligt rättighetslistans punkt 8.3 kan undantag från rättighetslistan beviljas av den universitetsgemensamma utbildningsnämndens ordförande efter anhållan från fakultetsstyrelse.

Samtliga dokument nedan öppnas i ny flik.

Studie- och arbetsmiljö

Det är prefekten som ansvarar för det löpande arbetsmiljöarbetet på institutionen. Ansvaret gäller både de anställdas och studenternas arbetsmiljö. 

I universitetets arbetsmiljöpolicy kan du läsa mer om vilka åtgärder som är planerade för de närmaste åren samt ansvarsområden. 

Lunds universitets arbetsmiljöpolicy på HR-webben

Studentkårerna utser studerandeskyddsombud. De har samma rätt att vara representerade i HMS-kommittéer (Hälsa, Miljö, Säkerhet) och gå med på skyddsronder som huvudskyddsombuden.

Studerandeskyddsombud – lu.se

Kontakt

Sektionen Student och utbildning
Oskar Johansson
+46 46 222 68 44
oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se