Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet har omfattande samarbeten med Asien genom samarbetsplattformar, nätverk och pågående projekt. Dessa bidrar till att höja Lunds universitets profil i regionen och garantera en långsiktighet i samarbetet med asiatiska universitet.

Genom Globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet stärka och vidareut­veckla sina internationella samarbeten och sitt internationella genomslag avseende forskning, utbild­ning och innovation. Demokrati, akademisk frihet och ansvarstagande är grundpelare i detta arbete.

GDE för Asien

I universitetets färdplan för Asien 2024 presenteras prioriterade aktiviteter för det universitetsövergripande arbetet under året, men det utesluter inte att även andra frågor kan bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023-2024.

 • Fortsätta stärka samarbeten inom forskning, utbildning, innovation och samverkan i Korea (SKERIC – Sweden-Korea Education, Research and Innovation Collaboration) och Japan
 • Fokusera samarbeten i Kina och Indien kring centrumbildningarna i länderna
 • Vidareutveckla samarbeten inom forskning, utbildning, innovation och samverkan med universitet i framför allt Singapore och Hongkong
 • Etablera ankaruniversitet
 • Vidareutveckla kontakter och nätverk via svenska handelskamrarna i framför allt Tokyo och Singapore

Främja utbildningssamarbeten i Indonesien genom ICM-ansökan

Läs mer om stöd och verktyg för ansvarsfullt engagemang

Läs mer om stöd och verktyg för hållbart engagemang

Nordic Centre i Indien

Nordic Centre in India (NCI) är ett konsortium bestående av nordiska universitet med syfte att främja forsknings- och utbildningssamarbete mellan Norden och Indien. NCI administreras av ett sekretariat i Norden, för närvarande vid Tammerfors universitet, och har ett sambandskontor/föreståndarresidens i New Delhi.

NCI erbjuder stöd till forskare, lärare, studenter och besökande nordiska grupper med att:

 • Arrangera möten, föreläsningar, seminarier och konferenser
 • Ansöka om forskningsvisum
 • Etablera kontakter med indiska universitet och myndigheter
 • Erbjuda gratis boende för forskare och annan personal från medlemsuniversiteten vid NCI:s residens i New Delhi
 • Hitta lämplig värdorganisation i Indien för Minor Field Studies-studenter
 • Utlysa anslag för resor och forskningssamarbeten

NCI erbjuder också sommarkurser, terminskurser och praktikplatser för studenter vid NCI:s partneruniversitet i Indien. För ansökan och mer information, se under Kontakt.

Läs mer om Nordic Centre i Indien

Nordic Centre vid Fudan University i Shanghai

Ett samarbete mellan 27 nordiska universitet som genom gemensamma forskningsprojekt och utbildningar syftar till att öka förståelsen och knyta närmare band mellan de nordiska länderna och Kina.

Följande huvudsakliga aktiviteter bedrivs vid Nordic Centre:

 • Undervisning för kinesiska studenter om Norden
 • Undervisning för nordiska studenter om Kina
 • Samarbete med det nordiska näringslivet i Shanghai och Kina med stöd från de nordiska ambassaderna och konsulaten.

För forskare – möjligheter vid Nordic Centre Fudan (PDF, 468 kB, ny flik)

Läs mer om Nordic Centre vid Fudan University

David C. Lam Institute for East-West Studies i Hongkong – LEWI

LEWI är ett internationellt forskningsinstitut och ligger i Hongkong, men har medlemmar från och bedriver aktiviteter på flera kontinenter. Lunds universitet har ett eget kontor i Hongkong som i första hand står till våra forskares och lärares förfogande. LEWI erbjuder ett Resident Graduate Scholarship Programme.

Läs mer om David C. Lam Institute

SASNET - Swedish South Asian Studies Network

SASNET är ett svenskt nätverk för forskning och utbildning om Sydasien med sin bas vid Lunds universitet. Nätverket uppmuntrar ämnesövergripande och fakultetsöverskridande samarbete mellan institutioner i Norden och Sydasien.

Lär mer om SASNET

SKERIC

Sweden-Korea Education, Research and Innovation Collaboration (SKERIC) är ett samarbetsprojekt under 2024 – 2026 mellan Lunds universitet (koordinator), Göteborgs universitet, KTH, Umeå universitet, Uppsala universitet, Korea University, POSTECH och Seoul National University.

Det är främst ett forsknings- och innovationsfrämjande samarbete som också syftar till att förbereda för Sydkoreas inträde i Horizon Europe. Tre aktiviteter löper under hela projektperioden – Future Laureates Societal Challenges Programme, Science Diplomacy Academy och Research-based Start-ups/Spin-offs Forum.

Projektet vänder sig till följande målgrupper:

 1. Unga forskare
  • Future Laureates Societal Challenges Programme
  • Future Laureates Mentorship
  • Seed funding for projects
  • Long-term mobility of young researchers
 2. Framtida akademiska ledare
  • Science Diplomacy Academy
 3. Representanter för forskningsbaserade start-ups och spin-offs
  • Research-based Start-ups/Spin-offs Forum

Läs mer om SKERIC

Kontakt

Henrik Hofvendahl
Internationell koordinator
+46 46 222 30 15
henrik [dot] hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se (henrik[dot]hofvendahl[at]er[dot]lu[dot]se)

Globalt dynamiskt engagemang 2024

GDE Faktablad

Syftet, processen och färdplanen

PDF, 257 kB, ny flik