Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet har omfattande samarbeten med Asien genom samarbetsplattformar, nätverk och pågående projekt. Dessa bidrar till att höja Lunds universitets profil i regionen och garantera en långsiktighet i samarbetet med asiatiska universitet.

Genom Globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet stärka och vidareut­veckla sina internationella samarbeten och sitt internationella genomslag avseende forskning, utbild­ning och innovation. Demokrati, akademisk frihet och ansvarstagande är grundpelare i detta arbete.

GDE för Asien

I universitetets färdplan för Asien 2023 presenteras prioriterade aktiviteter för det universitetsövergripande arbetet under året, men det utesluter inte att även andra frågor kan bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023-2024.

 • Genomföra en översyn av portföljen avseende befintliga utbildningsavtal i syfte att avsluta samarbeten som ej fungerar, parallellt med att stärka samarbetena med högt rankade universitet och utvalda nätverkspartner
 • Fortsätta stärka samarbetena i Japan och Sydkorea och följa upp samarbetsprojekten med länderna; MIRAI och Study in Sweden
 • Undersöka möjligheten till fördjupat samarbete med utvalt ankaruniversitet i Japan, Singapore eller Sydkorea
 • Vidareutveckla kontakter och nätverk via svenska handelskamrarna i Tokyo respektive Singapore

Läs mer om stöd och verktyg för ansvarsfullt engagemang

Läs mer om stöd och verktyg för hållbart engagemang

Nordic Centre i Indien

Nordic Centre in India (NCI) är ett konsortium bestående av nordiska universitet med syfte att främja forsknings- och utbildningssamarbete mellan Norden och Indien. NCI administreras av ett sekretariat i Norden, för närvarande vid Århus universitet, och har ett sambandskontor/föreståndarresidens i New Delhi.

NCI erbjuder stöd till forskare, lärare, studenter och besökande nordiska grupper med att:

 • Arrangera möten, föreläsningar, seminarier och konferenser
 • Ansöka om forskningsvisum
 • Etablera kontakter med indiska universitet och myndigheter
 • Erbjuda gratis boende för forskare och annan personal från medlemsuniversiteten vid NCI:s residens i New Delhi
 • Hitta lämplig värdorganisation i Indien för Minor Field Studies-studenter
 • Utlysa anslag för resor och forskningssamarbeten

NCI erbjuder också sommarkurser, terminskurser och praktikplatser för studenter vid NCI:s partneruniversitet i Indien. För ansökan och mer information, se under Kontakt.

Läs mer om Nordic Centre i Indien

MIRAI 2.0

MIRAI 2.0 är ett samarbetsprojekt mellan svenska och japanska lärosäten. Genom forskningsseminarier, korta doktorandkurser och gemensamma aktiviteter kring innovationsprocesser vill Sverige och Japan stärka det akademiska samarbetet. Fokus ligger på forskare tidigt i karriären och de akademiska ämnena åldrande, materialvetenskap, hållbarhet och artificiell intelligens samt nyttjandet av storskaliga forskningsanläggningar.

Projektorganisation

 • Vicerektor Viktor Öwall är LU:s representant i MIRAI General Assembly.
 • Magnus Borgström, LTH, är LU:s representant i Thematic Expert Group (TEG) Materials Science.
 • Karl Åström, LTH, är LU:s representant i Thematic Expert Group (TEG) Artificial Intelligence.
 • Björn Slaug, M, är LU:s kontaktperson för ämnesområdet Åldrande.
 • Niclas Nilsson, LU Innovation, är LU:s kontaktperson för ämnesområdet Innovation och Entreprenörskap.

Kommande MIRAI Research & Innovation Week

 • 2023: 13-17 november på Umeå universitet

Läs mer om MIRAI 2.0 på projektets webbplats

Nordic Centre vid Fudan University i Shanghai

Ett samarbete mellan 27 nordiska universitet som genom gemensamma forskningsprojekt och utbildningar syftar till att öka förståelsen och knyta närmare band mellan de nordiska länderna och Kina.

Följande huvudsakliga aktiviteter bedrivs vid Nordic Centre:

 • Undervisning för kinesiska studenter om Norden
 • Undervisning för nordiska studenter om Kina
 • Samarbete med det nordiska näringslivet i Shanghai och Kina med stöd från de nordiska ambassaderna och konsulaten.

Läs mer om Nordic Centre vid Fudan University

David C. Lam Institute for East-West Studies i Hongkong – LEWI

LEWI är ett internationellt forskningsinstitut och ligger i Hongkong, men har medlemmar från och bedriver aktiviteter på flera kontinenter. Lunds universitet har ett eget kontor i Hongkong som i första hand står till våra forskares och lärares förfogande. LEWI erbjuder ett Resident Graduate Scholarship Programme.

Läs mer om David C. Lam Institute

SASNET - Swedish South Asian Studies Network

SASNET är ett svenskt nätverk för forskning och utbildning om Sydasien med sin bas vid Lunds universitet. Nätverket uppmuntrar ämnesövergripande och fakultetsöverskridande samarbete mellan institutioner i Norden och Sydasien.

Lär mer om SASNET

Kontakt

Henrik Hofvendahl
Internationell koordinator
+46 46 222 30 15
henrik [dot] hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se (henrik[dot]hofvendahl[at]er[dot]lu[dot]se)

Globalt dynamiskt engagemang 2023