Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Res hållbart till jobbet

Lunds universitet arbetar för att främja ett hållbart resande till och från jobb och studier. Ambitionen är att öka andelen resor med cykel och kollektivtrafik samt minska pendlingsresorna med bil.

Lunds universitet har verksamhet på ett flertal orter. Utöver Lund finns verksamhet även i Helsingborg, Malmö och Ljungbyhed, ofta i centrumnära lägen. Det gör att många som arbetar vid Lunds universitet redan i dag kan gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet. Samtidigt behöver fler pendla hållbart till jobbet om vi ska kunna nå våra egna klimatmål och även bidra till lokala, nationella och internationella klimatmål. Under 2024 pågår därför ett arbete med att ta fram en grön resplan i syfte att underlätta för fler att kunna pendla hållbart till arbetet.

Pendla med cykel
Pendla med kollektivtrafik
Pendla med bil
Lokala tjänsteresor
Resvaneundersökning
CoAction  – samverkan för klimatneutralt Lund 2030

Pendla med cykel

Redan i dag pendlar en stor del av medarbetarna vid Lunds universitet med cykel. Enligt den senaste resvaneundersökningen pendlar cirka en tredjedel av medarbetarna i Lund och Malmö med cykel och i Helsingborg ungefär en femtedel. För att nå målen om klimatneutralt campus behöver dock cykelpendlingen öka ytterligare de närmaste åren.

Förvaring av batterier för elcyklar

För att underlätta för medarbetare och studenter som pendlar med elcykel arbetar universitetet med att ta fram lösningar för förvaring av elcykelbatterier. Ett pilotprojekt med tre elcykelbatteriskåp för utomhusbruk på LTH ska genomföras. Andra förvaringslösningar för elcykelbatterier är också på gång för bland annat MAX IV och Sektionen LU Byggnad. 

Läs mer om riktlinjer för förvaring av litiumjonbatterier

Testcyklister i Lund 2024

Under september till oktober 2024 deltar Lunds universitet i Innovation Skånes projekt ”Case Supercykelvägar”. Medarbetare vid Lunds universitet som bor i Södra Sandby och som arbetar i Lund har bjudits in att delta i projektet, där även forskare och studenter från Medicinska fakulteten och Företagshälsovården deltar.

Läs mer om projektet

Supercykelvägar i Skåne

I Skåne pågår ett arbete med att utveckla snabbare och säkrare cykelvägar för pendling, så kallade supercykelvägar. Nedan listas några exempel på supercykelvägar i närheten av universitetets campus i Lund:

  • Cykelvägen från Södra Sandby till Lund går på en gammal banvall och är ungefär 11 kilometer lång. 
  • På sträckorna Lomma–Lund och Lund–Dalby pågår det upprustningsarbeten för att cykelvägarna ska leva upp till standarden för en supercykelväg. Arbetena förväntas bli klara under 2024.

De närmaste åren pågår även arbete med att få klart sträckor som till exempel Malmö-Lund, Lund-Staffanstorp, Lund–Kävlinge och Lund-Stångby. 

Läs mer om supercykelvägar i Skåne

Kartor med cykelvägar och cykelpumpar

Läs mer om cykling på respektive webbplats från Lund, Malmö och Helsingborg.

Information till dig som cyklar i Lund

Information till dig som cyklar i Malmö

Information till dig som cyklar i Helsingborg

Naturskyddsföreningen har tagit fram digitala kartor över cykelvägar i Skåne, och för bland annat Lund finns också en karta i pappersform som kan hämtas på Stadsbiblioteket. Kartorna visar sammanhängande nät av cykelbanor och lågtrafikerade vägar.

Naturskyddsföreningens digitala cykelkarta för södra Sverige (ju mer du zoomar in desto mer information visas)

Årlig cykeldag

Som en del av projektet CoAction i Lund kommer en årlig cykeldag att arrangeras av de medverkande aktörerna. Preliminärt genomförs detta första gången i samband med Hållbarhetsveckan 2025.

Pendla med kollektivtrafik

På många håll i Skåne är kollektivtrafiken väl utbyggd och många medarbetare har därför möjlighet att pendla med kollektivtrafiken. Enligt senaste resvaneundersökningen pendlar ungefär en tredjedel av medarbetarna i Lund med buss eller tåg och cirka 40 procent i Malmö och Helsingborg. Det finns dock ett behov av att fler som i dag pendlar med bil i stället ska kunna välja att åka med kollektivtrafiken. 

Nedan ges några exempel på hur du lättast tar dig med kollektivtrafiken till några av våra olika verksamheter i Lund, Malmö och Helsingborg. 

Mer information om kollektivtrafikresor i Skåne fås på Skånetrafikens webbplats (sökfunktionen är inställd på snabbast tid men det kan ibland vara bra att anpassa sökningen med inställningen "få byten", eller att välja enbart vissa trafikslag som tåg eller regionbussar). Biljetterna köps enklast via Skånetrafikens mobilapp och ett tips för den som inte reser till arbetet varje dag utan exempelvis arbetar hemifrån delar av sin arbetstid är att det finns en biljett "Flex 10/30" dagar i appen med tio 24-timmarsbiljetter som behöver användas inom 30 dagar. Länk till Skånetrafikens webbplats

Lund

BMC

Med stadsbuss nr 7 kan du ta dig till Sölvegatan (hållplats Fysiologen) till BMC:s entré. Du kan också ta buss nr 2, 3, 4, 6 och 20 till Skånes universitetssjukhus i Lund (hållplats Univ-sjukhuset) som ligger på gångavstånd till BMC. Till universitetshuset kan du också lätt åka med spårvägen från Lund C.

Ekonomihögskolan

Med stadsbuss kan du åka busslinje 7 i riktning mot Östra Torn eller busslinje 6 i riktning mot Ö Linero. Hoppa av vid hållplats Warholms väg. Det finns fler hållplatser i närheten, bland annat John Ericssons väg, som trafikeras av regionbuss 171 från Malmö. Du kan också åka med spårvägen från Lund C till hållplats LTH och når då Ekonomihögskolan efter en kort promenad.

LTH

Enklast är att ta spårvägen från Lund C till hållplats LTH. Flera regionala bussar (103, 159, 160, 170 and 171) stannar också vid hållplatser på Tornavägen, Sölvegatan och John Ericssons väg. Vid hållplats Kårhuset stannar exempelvis regionbuss 171 mot Malmö Värnhem och buss 170 mot Malmö Hyllie. Vid hållplats Ole Römers väg stannar buss 103 mot Höllviken.

Medicon Village

Med stadsbuss nr 6 eller 7 kan du ta dig till Medicon Village (hållplats Sparta). Du kan också ta buss nr 20 (hållplats Ole Römers väg) som ligger på gångavstånd till Medicon Village. Du kan också åka med spårvägen från Lund C till hållplats LTH eller Scheeletorget och promenera därifrån till Medicon Village.

Malmö

CRC

På gångavstånd från CRC ligger Triangelns station med goda tågförbindelser till en rad orter i Skåne, liksom till Köpenhamn m.m.

Helsingborg

Campus Helsingborg ligger nära Helsingborg C med goda tåg- och bussförbindelser till en rad orter i Skåne.

Lånecykelsystem

I Lund och Malmö finns lånecykelsystem för att underlätta pendling där både cykel och kollektivtrafik används.

Läs mer om Lunds lånecykelsystem

Läs mer om Malmös lånecykelsystem

Distansarbete och flexibla arbetsplatser

Utbildning och forskning bedrivs i huvudsak på campus, men i en del fall kan delar av arbetet utföras på distans vilket minskar behovet av pendlingsresor.

Läs mer om riktlinjerna för distansarbete vid Lunds universitet 

Pendla med bil

Enligt den senaste resvaneundersökningen pendlar vanligtvis ungefär en fjärdedel av medarbetarna i Lund och Malmö, i Helsingborg något färre. 

I Lund har universitetet under några år minskat antalet bilparkeringsplatser och i dag ligger beläggningsgraden för många av parkeringsplatserna på runt 90 procent. 

Pendlarparkering

I Brunnshög finns en pendlarparkering där du kan parkera för 10 kronor/dygn om du har en giltig färdbiljett till Lunds kollektivtrafik. Detta kan vara en lösning för den som vanligtvis pendlar kollektivt men som ibland måste ta bilen till arbetet. Från pendlarparkeringen tar du enkelt spårvagnen till campus i Lund. 

Läs mer om pendlarparkeringen i Brunnshög på LKP:s webbplats

Elbilsladdning 

Laddstolpar för elbilsladdning finns på några av universitetets parkeringar i Lund i anslutning till Elektroteknik, Kemicentrum och Geocentrum 2. 

Läs mer om laddstolpar för elbilar vid Lunds universitet

Översyn av parkeringsavgifter

Hösten 2023 gjordes en anpassning av parkeringsavgifterna genom att moms infördes på terminstillstånden och under 2024 fortsätter arbetet med att se över parkeringsregler och avgifter i syfte att gynna hållbart resande. 

Läs mer om parkering vid Lunds universitet

Lokala tjänsteresor

De resor som görs i arbetet ska vara så hållbara som möjligt. Många av Lunds universitets enheter lånar ut tjänstecyklar och för tjänsteresor med kollektivtrafik finns bland annat möjlighet att skapa ett företagskonto för att underlätta resandet i tjänsten.

Läs mer om att boka lokala tjänsteresor

Resvaneundersökning 2022–2023

Hösten 2022 fick samtliga medarbetare vid Lunds universitet svara på en resvaneundersökning. Knappt hälften av alla anställda svarade på enkäten och av dessa uppgav nästan tre av fyra att de tar sig till jobbet på ett hållbart sätt, det vill säga med cykel, kollektivtrafik eller genom att promenera. Knappt en fjärdedel i undersökningen tog bilen till jobbet, dock med vissa variationer mellan olika campus. I en mobilitetsanalys från 2023 framgår det också att drygt åttio procent av medarbetarna bor så att de skulle ha möjlighet att pendla hållbart till arbetet.

Sju av tio medarbetare åker hållbart till jobbet

Läs mer om resvaneundersökningen för Lunds universitet 2022 (PDF 2 MB)

Läs mer om mobilitetsanalysen för Lunds universitet 2023 (PDF 7,7 MB)

CoAction – samverkan för klimatneutralt Lund 2030

Sedan hösten 2023 pågår ett samverkansprojekt i Lund, CoAction, där kommunen, universitetet, företag och organisationer samverkar kring transporter och energifrågor för att vi tillsammans ska kunna nå målen om klimatneutralitet. Lunds universitet deltar bland annat i arbetsgrupperna framtidsvision, cykel och bilparkeringar.

Läs mer om projektet CoAction på Lunds kommuns webbplats

Artikel i LU Nytt 19 juni 2024 om CoAction 

Kontakt

Nina Nordh
Projektledare LU Byggnad
+46 222 95 41
nina [dot] nordh [at] bygg [dot] lu [dot] se (nina[dot]nordh[at]bygg[dot]lu[dot]se)