Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klimatsamarbetet med CoAction Lund tar fart

Folk som är ute och går i en stadsmiljö.

I Lund står bilresor för hälften av utsläppen. För att nå uppsatta klimatmål krävs att fler väljer att pendla mer hållbart. Nu åtar sig samtliga medlemmar i CoAction Lund att gemensamt främja hållbart resande när det kommer till arbetspendling, tjänsteresor och godstransporter. Lunds universitet bidrar med expertkunskap i samarbetet, men deltar också som en av stadens stora arbetsgivare.

Som en del av åtagandet kommer alla medlemmar i CoAction Lund att utveckla en grön resplan och genomföra minst fem åtgärder för att underlätta och uppmuntra hållbara val för sina medarbetare, såsom samåkning, cykling eller kollektivtrafik.

CoAction är ett unikt sätt att gemensamt med andra aktörer och företag försöka lösa utmaningar så att kommunen kan bli klimatneutral 2030. Lunds universitet vill både bidra med kunskap och ta del av samarbete och lösningar för att möjliggöra CoActions mål, säger universitetets miljöchef Claes Nilén. 

Som ett universitet prisat för sitt starka engagemang inom hållbarhet är deltagandet i CoAction en naturlig fortsättning. 

Vi rankas som åttonde bästa inom hållbarhet av alla universitet i världen. Det ska också speglas i vår vardag och på våra campus. Som en viktig aktör i Lund bidrar vi gärna till samarbetet inom CoAction, säger Per Mickwitz, vicerektor med ansvar för forskning, hållbarhet och campusutveckling.

Mer än 40 aktiviteter inom mobilitet och energi

CoAction Lund ska genomföra över 40 olika aktiviteter som syftar till att nå klimatmålen. Förutom att främja hållbara resor ligger fokus på att öka andelen lokalt producerad och lagrad förnybar energi – något som är avgörande för att nå klimatmål och förhindra framtida effektbrist. CoAction Lund arbetar även med nya metoder för att dela energi mellan byggnader och elbilar samt frigöra el genom så kallad flexibel styrning. En innovativ infrastruktur är central i detta arbete.

Detta är CoAction Lund

CoAction Lund bildades för över ett år sedan, när 25 organisationer skrev under en avsiktsförklaring och ställde sig bakom kommunens klimatmål.

I början av juni tog samarbetet ett stort kliv framåt med 20 miljoner kronor i bidrag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Viable Cites och Energimyndigheten.

Tillsammans med satsningen SnabbSam i Stockholm är CoAction Lund en så kallad systemdemonstrator för klimatneutrala städer, det vill säga en pilot som ska visa vägen för andra städer i Sverige och världen.

I CoAction Lund ingår organisationerna Akademiska hus, Alfa Laval, Axis, Camurus, Coride, EC2B, Energy Opticon, ESS, Future by Lund, Ideon Science Park, Innovation Skåne, Kraftringen, LKF, LKP, Lunds kommun, Lunds universitet, Medicon Village, Modity, Rise, Skånetrafiken, Tetra Pak, Trafikverket, Trivector, ViaEuropa och Wihlborgs.

Länkar