Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Universitetskollegiet

Enligt Lunds universitet arbetsordning ska det finnas ett universitetskollegium som ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Därutöver ingår 12 ledamöter som representerar övriga anställda. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter. Mandatperioden för nuvarande ledamöter i Universitetskollegiet är 2018-03-01 - 2021-02-28.

Ledamöter i universitetskollegiet (PDF 153 kB, nytt fönster)

Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och prorektor. Detta arbete pågår just nu och kommer att fortsätta under hela 2020. Ny rektor och prorektor ska tillträda 2021-01-01.

Universitetskollegiets representanter för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övriga anställda utser dessutom tre lärare i universitetsstyrelsen genom val och ansvarar för eventuella fyllnadsval. Nuvarande mandatperiod för lärare i universitetsstyrelsen går ut 2020-04-30. Under perioden december 2019 – februari 2020 kommer arbetet att söka och välja ledamöter för kommande mandatperiod att pågå.

Aktuellt

2020-05-06

Den 27-28 augusti intervjuar universitetskollegiet kandidater till rektor för att sedan genomföra en omröstning den 2 september.

2020-03-27

Universitetskollegiet har valt följande lärare till ledamöter i universitetsstyrelsen under perioden 2020-05-01—2023-04-30: Anne L’Huillier (omval), Christofer Edling och Lars Dahlin.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2020-03-27 (PDF 185 kB, nytt fönster)

2020-02-25

Vid mötet hände bl a följande. Marie Wahlgren utsågs till ny ordförande i universitetskollegiet. Universitetsollegiet diskuterade kandidater i val av uppdrag som lärarledamöter i universitetsstyrelsen samt behandlade olika frågor i rektorsrekryteringen.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2020-02-25 (PDF 316 kB, nytt fönster)

2020-02-03

Universitetskollegiet intervjuade kandidater till uppdrag som ledamot i universitetsstyrelsen samt diskuterade aktuellt läge i arbetet med att rekrytera ny rektor.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2020-02-03 (PDF 173 kB, nytt fönster)

2019-11-18

Universitetskollegiet diskuterade och lämnade synpunkter på den kravprofil rekryteringsgruppen tagit fram samt beslutade om process vid val av tre lärare i universitetsstyrelsen fr o m 1 maj 2020.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2019-11-18 (PDF 41 kB, nytt fönster)

2019-09-24

Universitetsstyrelsen utsåg vid möte följande ledamöter att ingå i rekryteringsgruppen:

  • Jonas Hafström, ordförande (sammankallande)
  • Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec, extern ledamot
  • Professor Anne L’Huillier, lärare
  • Robin Bernståhle, student

2019-09-09

Universitetskollegiet utsåg vid möte följande ledamöter att ingå i rekryteringsgruppen som ska ta fram förslag till rektor och prorektor fr o m 2021:

  • Kanslichef Catrin Malmström, övriga anställda
  • Gustav Ekström, student
  • Universitetslektor Johan Östling, lärare
  • Professor Viveka Alfredsson, lärare

Protokoll från universitetskollegiets möte 2019-09-09 (PDF 32 kB, nytt fönster)

2018-10-26

Universitetsstyrelsen fattade beslut om ny process vid rekrytering av rektor och prorektor. 
Universitetsstyrelsens beslut om ny process vid rekrytering av rektor och prorektor (PDF 106 kB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontakt

Cecilia Billgren
Avdelningschef
+46 46 222 70 24
cecilia [dot] billgren [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen