Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitetskollegiet

Enligt Lunds universitet arbetsordning ska det finnas ett universitetskollegium som ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Därutöver ingår 12 ledamöter som representerar övriga anställda. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter. Mandatperioden för nuvarande ledamöter i Universitetskollegiet är 2021-03-01 - 2024-02-29.

Ledamöter i universitetskollegiet (PDF 103 kB, nytt fönster)

Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och prorektor. Ny rektor och prorektor tillträdde 2021-01-01.

Universitetskollegiets representanter för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övriga anställda utser dessutom tre lärare i universitetsstyrelsen genom val och ansvarar för eventuella fyllnadsval. 

Aktuellt

2021-02-24

Universitetskollegiet har utvärderande diskussioner.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2021-02-24 (PDF 179 kB, nytt fönster)

2020-11-30

Universitetskollegiet genomför omröstning angående förslag till prorektor.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2020-11-30

2020-11-24 - 2020-11-25

Universitetskollegiet intervjuar prorektorskandidaterna.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2020-11-24 - 2020-11-25

2020-10-15

Vid detta möte ges en rapport från universitetskollegiets ledamöter i rekryteringsgruppen och upplägget av intervjuer av prorektorskandidater 24-25 november diskuteras.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2020-10-15

2020-09-02

Universitetskollegiet genomför omröstning angående förslag till rektor, samt beslutar om yttrande över kravprofil för prorektor. 

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2020-09-02

2020-08-27 - 2020-08-28

Vid detta möte diskuterar bl a universitetskollegiet förslaget till kravprofil för prorektor och rektorskandidaterna intervjuas.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2020-08-27 - 2020-08-28

2020-03-27

Universitetskollegiet har valt följande lärare till ledamöter i universitetsstyrelsen under perioden 2020-05-01—2023-04-30: Anne L’Huillier (omval), Christofer Edling och Lars Dahlin.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2020-03-27 (PDF 185 kB, nytt fönster)

2020-02-25

Vid mötet hände bl a följande. Marie Wahlgren utsågs till ny ordförande i universitetskollegiet. Universitetskollegiet diskuterade kandidater i val av uppdrag som lärarledamöter i universitetsstyrelsen samt behandlade olika frågor i rektorsrekryteringen.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2020-02-25 (PDF 316 kB, nytt fönster)

2020-02-03

Universitetskollegiet intervjuade kandidater till uppdrag som ledamot i universitetsstyrelsen samt diskuterade aktuellt läge i arbetet med att rekrytera ny rektor.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2020-02-03 (PDF 173 kB, nytt fönster)

2019-11-18

Universitetskollegiet diskuterade och lämnade synpunkter på den kravprofil rekryteringsgruppen tagit fram samt beslutade om process vid val av tre lärare i universitetsstyrelsen fr o m 1 maj 2020.

Protokoll från universitetskollegiets sammanträde 2019-11-18 (PDF 41 kB, nytt fönster)

2019-09-24

Universitetsstyrelsen utsåg vid möte följande ledamöter att ingå i rekryteringsgruppen:

  • Jonas Hafström, ordförande (sammankallande)
  • Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec, extern ledamot
  • Professor Anne L’Huillier, lärare
  • Robin Bernståhle, student

2019-09-09

Universitetskollegiet utsåg vid möte följande ledamöter att ingå i rekryteringsgruppen som ska ta fram förslag till rektor och prorektor fr o m 2021:

  • Kanslichef Catrin Malmström, övriga anställda
  • Gustav Ekström, student
  • Universitetslektor Johan Östling, lärare
  • Professor Viveka Alfredsson, lärare

Protokoll från universitetskollegiets möte 2019-09-09 (PDF 32 kB, nytt fönster)

2018-10-26

Universitetsstyrelsen fattade beslut om ny process vid rekrytering av rektor och prorektor. 
Universitetsstyrelsens beslut om ny process vid rekrytering av rektor och prorektor (PDF 106 kB, nytt fönster)

Kontakt

Cecilia Billgren
Avdelningschef
+46 46 222 70 24
cecilia [dot] billgren [at] rektor [dot] lu [dot] se