Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler – forskning

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Lunds universitets forskningsstrategi 2023 - 2026. Beslut 2022-12-19 (PDF 227 kB)

Lunds universitets föreskrifter för styrelse för profilering. Beslut 2022-12-01 (PDF 200 kB) 

Riktlinjer om handläggning av ärenden som rör misstänkt avvikelse från god forskningssed vid Lunds universitet. Beslut 2022-12-15 ( PDF 142 kB)

Open access-policy för publikationer och konstnärliga verk. Beslut fattat 2021-06-17 (PDF 241 kB)

Gemensamt stöd för universitetets deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa. 2021-05-12. (PDF 36 kB)

Lunds universitets föreskrift om etisk standard för forskning som avser människor och som bedrivs utomlands. 2021-03-25. (PDF 65 kB)

Strategi för Lunds universitets strategiska forskningsområden I 2020 I (PDF 191 kB)

Samfinansiering av indirekta kostnader för forskningsbidrag från National Institutes of Health I 2019 I (PDF 39 kB)

Föreskrift om inrättande av vetenskapliga ombud vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 154 kB)

Handläggningsordning gällande universitetsgemensam finansiering av forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 171 kB)

Föreskrifter rörande hantering av ekonomiska intressekonflikter relaterade till viss amerikansk forskningsfinansiering I 2017 I (PDF 206 kB)

Föreskrifter för djurbaserad forskning utanför Sveriges gräns för forskare vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 97 kB)

Delegation av beslut att underteckna ansökan om etikprövning av forskning som avser människor I 2004 I (PDF 27 kB)
 

Kontakt

Universitetsledningens stab

Utredare Anna Åkesson
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se
046-222 94 35