Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler – forskning

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Riktlinjer om handläggning av ärenden som rör misstänkt avvikelse från god forskningssed vid Lunds universitet. Beslut 2021-09-23 ( PDF 195 kB)

Open access-policy för publikationer och konstnärliga verk. Beslut fattat 2021-06-17 (PDF 241 kB)

Gemensamt stöd för universitetets deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa. 2021-05-12. (PDF 36 kB)

Lunds universitets föreskrift om etisk standard för forskning som avser människor och som bedrivs utomlands. 2021-03-25. (PDF 65 kB)

Strategi för Lunds universitets strategiska forskningsområden I 2020 I (PDF 191 kB)

Ändring av uppdrag för den universitetsgemensamma forskningsnämnden I 2020 I (PDF 247 kB)

Samfinansiering av indirekta kostnader för forskningsbidrag från National Institutes of Health I 2019 I (PDF 39 kB)

Föreskrift om inrättande av vetenskapliga ombud vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 154 kB)

Handläggningsordning gällande universitetsgemensam finansiering av forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 171 kB)

Föreskrifter rörande hantering av ekonomiska intressekonflikter relaterade till viss amerikansk forskningsfinansiering I 2017 I (PDF 206 kB)

Forskningsstrategi för Lunds universitet 2017-2021 I 2016 I (51 kB)

Föreskrifter för djurbaserad forskning utanför Sveriges gräns för forskare vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 97 kB)

Delegation av beslut att underteckna ansökan om etikprövning av forskning som avser människor I 2004 I (PDF 27 kB)
 

Kontakt

Anna Åkesson
Utredare
+46 46 222 94 35
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se