Prisma – ansöknings- och ärendehanteringssystem

Här kan du som forskare söka bidrag och hantera dina beviljade bidrag.

Prisma är det gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem för följande finansiärer: Forte, Formas, Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, Skolforskningsinstitutet, Rymdstyrelsen och Naturvårdsverket. Här hanteras alla uppgifter som är kopplade till ansökningar om forskningsfinansiering.

Mer information hittar du på Prismas webbplats

Skapa ett personligt konto i Prisma (tre steg)

  1. Skapa ORCID-konto: ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är ett internationellt register för forskare. ORCID är obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett personligt forskar-ID så gör du det via ORCIDs hemsida, http://orcid.org/. Notera ditt ORCID-nummer som står under ditt namn uppe till vänster på ORCID:s webbsida, skrivet i formen XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, totalt 16 siffror.
     
  2. Skapa ett personligt konto i Prisma: Gå till Prisma, https://prisma.research.se. Välj ”Skapa personkonto” och sedan ”Skapa personkonto med SWAMID”. Du kommer då att skapa ett konto som är kopplat till din LUCAT-ID på universitetet. Följ instruktionerna på skärmen.
     
  3. Aktivera ditt konto i Prisma: När du har skapat ditt konto får du ett mail med användarnamn och lösenord för att aktivera ditt konto. Följ instruktionerna i mailet.

Prisma support ger stöd vid tekniska problem att skapa kontot

Vid tekniska problem kring att skapa ett konto, var vänlig kontakta Prisma support.

Kontakt

Forskningsservice

Ansvarar för signeringsfunktioner i Prisma

Jörgen Persson
Registrator
+46 46 222 62 26
jorgen [dot] persson [at] fs [dot] lu [dot] se

Sektionen ekonomi

Ansvarar för universitetets Organisationsstruktur i Prisma

Ann-Charlotte Olsson
Ekonom
+46 46 222 46 00
ann-charlotte [dot] olsson [at] eken [dot] lu [dot] se