Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hantera attest i Lupin och Primula

På denna sida hittar du information om de olika attestflödena i Lupin och Primula.

I texten nedan hänvisas till dessa styrdokument:

Attestflödena nedan finns även i överskådlig tabellform:

Sammanställning av attestflöden och -formulär (PDF 46 kB, nytt fönster)

Attest i Lupin

Logga in i Lupin (Proceedo)

Attestera leverantörsfaktura

Regleras av Attestordningen.

Du intygar att utgiften är:

 • ändamålsenlig för verksamheten
 • finansierad
 • korrekt bokförd

= Okej att betala ut.

Och att betalningen går till rätt mottagare, med rätt belopp och i rätt valuta.

Godkänna beställning

Regleras av Attestordningen.

Du intygar att inköpet är:

 • ändamålsenligt för verksamheten
 • finansierat
 • korrekt bokfört

= Okej att beställa, och om den kommande fakturan matchar beställning och kvittens att den är okej att betala.

Attest i Primula

Logga in i SSC Primula

I dessa fall regleras attesten av Attestordningen och innebär att du intygar att utgiften är:

 • ändamålsenlig för verksamheten
 • finansierad
 • korrekt bokförd

= Okej att betala ut.

 • Resor och utlägg
 • Timrapport
 • Arvoden
 • Ersättning för mertid, övertid, OB och beredskap

Andra attester i Primula

Fast lönetillägg

Regleras av fördelning av beslutbefogenheter – delegerat från rektor och vidare.

Det finns ett beslut före hantering i Primula påbörjas. Attesten = chans för dig att reagera på om till exempel konteringen blivit fel.

Ledighet och Semester

Regleras av fördelning av beslutbefogenheter – delegerat från rektor och vidare.

Om någon annan än du har fått rätten att bevilja ledigheten delegerad till sig av fakultetsstyrelsen/motsvarande – kontrollera med den personen.

Anställning - nyanställning

Regleras av fördelning av beslutbefogenheter – delegerat från rektor och vidare.

Attest föregås av anställningsbeslut. Attesten = chans för dig att reagera på om till exempel konteringen blivit fel.

Avsluta anställning - arbetsgivarens uppsägning

Regleras av fördelning av beslutbefogenheter – delegerat från rektor och vidare.

Det finns beslut om avslut före hantering i Primula påbörjas. Attesten = info/koll att lön kommer att sluta utgå.

För dig med rollen "Attestant prefekt eller motsvarande" förekommer attest även i dessa flöden:

Bedöma bisyssla

Regleras av Föreskrifter om bisysslor.

Observera att eventuellt separat beslut om att upphöra med en bisyssla eller beslut att förbjuda anställd att åta sig bisyssla ska fattas av fakultetsstyrelsen eller organ/befattningshavare på fakultetsnivå som fakultetsstyrelsen delegerat denna beslutsrätt till.

Avsluta anställning - egen uppsägning

Attest = du som chef kan korrigera det datum som du och den anställde har kommit överens om är sista anställningsdag.

Förändra anställning

Regleras av Fördelning av beslutsbefogenheter – delegerat från rektor och vidare

Attest föregås av beslut - om anställning, befordran, lön, omfattning (hel-/deltid) etcetera – beroende på vilken förändringen är.

Attest på annat sätt än i Lupin/Primula

Beslut att upphandla

Regleras av Attestordningen.

Du intygar att ekonomiska medel avsatts för aktuellt inköp. I förekommande fall även att:

 • lokal där utrustningen ska placeras är anpassad för detta
 • MBL-förhandling/motsvarande är genomförd.

Beslut att upphandla görs enligt institutionens/motsvarandes egna rutiner. Tänk på att skriftlig beställning av upphandling alltid ska göras vid öppen upphandling.

Läs mer om öppen upphandling

Utbetalningar utan faktura, till exempel ansökan/påfyllning handkassa

Regleras av Attestordningen.

Du intygar att utgiften är:

 • ändamålsenlig för verksamheten
 • finansierad
 • korrekt bokförd

= Okej att betala ut.

Och att betalningen går till rätt mottagare, med rätt belopp och i rätt valuta.

Information och blanketter för utbetalningar utan faktura finns under rubriken Utbetalningar på Ekonomiwebben:

In- och utbetalningar utan faktura (Ekonomiwebben)

Sidansvarig:

Kontakt

Sektionen Ekonomi
Avdelningen Fakturahantering och utbetalningar
+46 46 222 46 00
Telefontider: måndag–fredag kl.10:00–12:00, 13:00–15:00 (tryck 1, sedan 1)
lev [at] eken [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen