Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa en tillgänglighetsredogörelse

På alla webbplatser (en webbplats har en egen domän, till exempel sam.lu.se) ska det finnas en tillgänglighetsredogörelse och ett kontaktformulär så att besökare kan anmäla brister i tillgängligheten.

Om tillgänglighetsredogörelsen

Det ska vara enkelt för besökaren att hitta länken till redogörelsen, placera därför gärna länken i webbplatsens sidfot.

Tillgänglighetsredogörelsen ska bland annat innehålla en beskrivning av det innehåll som är otillgängligt på webbplatsen samt en länk till ett kontaktformulär där besökaren kan meddela brister. Det är viktigt att se till så att de synpunkter som kommer in via kontaktformuläret sedan tas om hand och åtgärdas.

Redogörelsen ska vara publicerad senast 23 september 2020 och hållas uppdaterad.

Exempel på tillgänglighetsredogörelse och kontaktformulär

På svenska

På engelska

Skapa en tillgänglighetsredogörelse

Utgå från våra exempel på redogörelser och komplettera med information som rör din webbplats. Du behöver ha med följande information:

 • Webbplatsens adress (URL).
 • Organisatorisk tillhörighet.
 • Hur tillgänglig är webbplatsen? Använd en av de två formuleringarna nedan.
  • "Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen."
  • "Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information."
 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet. Använd en av de tre formuleringarna nedan.
  • "Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service."
  • "Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan."
  • "Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan."
 • Beskrivning av eventuella brister i tillgängligheten.
 • Vilken metod som har använts för att testa webbplatsen och datum för när testet gjordes.
 • Datum för när webbplatsen lanserades (kontakta personen som är ansvarig för ditt publiceringsverktyg om du behöver hjälp med uppgiften).
 • Datumet för när tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast.

Tillgänglighetsredogörelse i Drupal 

I Drupal finns det en färdig mall för tillgänglighetsredogörelsen där du bara behöver ange de delar som du själv kan påverka, det vill säga de redaktionella bitarna som till exempel att filer och andra dokument som du laddar upp är tillgänglighetsanpassade, att bilder har alt-texter och att filmer är textade. I mallen finns även eventuella brister i den tekniska plattformen listade och uppdateras av Webbavdelningen vid sektionen Kommunikation. 

Läs om hur du skapar tillgänglighetsredogörelsen i Drupal - Drupal-lathunden

Kontakt

Projektgruppen för webbtillgänglighet

Kontakta projektet via e-post:
tillganglighet [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Projektets blogg

Gå med i Teamsgruppen "Webbtillgänglighet inom LU"