Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa en tillgänglighetsredogörelse

På alla webbplatser ska det finnas en tillgänglighetsredogörelse och ett kontaktformulär så att besökare kan anmäla brister i tillgängligheten.

Med webbplats avses i det här fallet en sajt med egen domän, till exempel sam.lu.se.

Om tillgänglighetsredogörelsen

Det ska vara enkelt för besökaren att hitta länken till redogörelsen, placera därför gärna länken i webbplatsens sidfot.

Tillgänglighetsredogörelsen ska bland annat innehålla en beskrivning av det innehåll som är otillgängligt på webbplatsen samt en länk till ett kontaktformulär där besökaren kan meddela brister. Det är viktigt att se till så att de synpunkter som kommer in via kontaktformuläret sedan tas om hand och åtgärdas.

Redogörelsen ska hållas kontinuerligt uppdaterad.
 

Exempel på tillgänglighetsredogörelse och kontaktformulär

På svenska

På engelska

Skapa en tillgänglighetsredogörelse

Utgå från våra exempel på redogörelser och komplettera med information som rör din webbplats. Du behöver ha med följande information:

 • Webbplatsens adress (URL).
 • Organisatorisk tillhörighet.
 • Hur tillgänglig är webbplatsen? Använd en av de två formuleringarna nedan.
  • "Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen."
  • "Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information."
 • Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet. Använd en av de tre formuleringarna nedan.
  • "Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service."
  • "Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan."
  • "Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan."
 • Beskrivning av eventuella brister i tillgängligheten.
 • Vilken metod som har använts för att testa webbplatsen och datum för när testet gjordes.
 • Datum för när webbplatsen lanserades (kontakta personen som är ansvarig för ditt publiceringsverktyg om du behöver hjälp med uppgiften).
 • Datumet för när tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast.

 

Kontakt

Vid Lunds universitet finns en tillgänglighetsexpert och ett team som du kan kontakta genom vårt kontaktformulär.

Du kan också gå med i Teams-nätverket för webbpublicister vid Lunds universitet. I nätverket finns en kanal för webbtillgänglighet.

Gå direkt till kanalen för webbtillgänglighet 

Jobbar du i Drupal?

Då finns ett enkelt formulär som du ska använda för att skapa tillgänglighetsredogörelsen.

Skapa tillgänglighetsredogörelse i Drupal