Påföljder för studenten

Här kan du som har anmält en student läsa mer om de olika disciplinära åtgärderna som en student som fälls av rektor eller av disciplinnämnden kan få, samt vad som händer om studenten frias.

Disciplinära åtgärder

De disciplinära åtgärderna är enligt högskoleförordningen varning och avstängning.

Varning

Ett beslut att tilldela en student en varning innebär att rektor eller disciplinnämnden anser att studenten har gjort sig skyldig till en disciplinförseelse, men att påföljden av någon anledning kan stanna vid en varning, som är den mildare påföljden. En varning kan meddelas antingen av rektor eller av disciplinnämnden.

Avstängning

Ett beslut om avstängning innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Lunds universitet. Det vill säga förbud att delta i undervisning, prov, seminarier, vistas i laboratorielokaler eller dylikt. Läs mer i Lunds universitets allmänna råd avseende begreppet avstängning genom att klicka på länken nedan.
Lunds universitets allmänna råd avseende begreppet avstängning i 10 kap. 2 § andra stycket högskoleförordningen (PDF, 59 kB, öppnas i nytt fönster).

Ett beslut om avstängning ska avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader.

I de fall studenten blir avstängd meddelar juridiska avdelningen detta till den institution som gjort anmälan, de institutioner vid Lunds universitet som studenten är registrerad vid, Ladok-avdelningen och Centrala studiestödsnämnden. Avstängning av en student kan endast meddelas av disciplinnämnden (med undantag för interimistisk avstängning som rektor kan besluta om).

Om studenten frias

Om rektor eller disciplinnämnden inte tycker att det är visat att studenten har gjort sig skyldig till det som studenten enligt anmälan misstänks för och därför vill fria studenten, lämnas anmälan gentemot studenten utan vidare åtgärd. Att ett ärende lämnas utan vidare åtgärd kan meddelas antingen av rektor eller av disciplinnämnden.

Kontakt

Vid frågor om hantering av Disciplinärenden - kontakta:

Johanna Alhem
Jurist
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 85
 

Maria Hamberg
Jurist
maria [dot] hamberg [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 08 90


Nicolina Levander (tjänstledig)
Jurist
nicolina [dot] levander [at] legal [dot] lu [dot] se
 

 

OBS! Skicka din anmälan till:

disciplin [at] lu [dot] se