Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rapportörer

Den här sidan vänder sig till dig som har till uppgift att ta ut rapporter ur LUCRIS. På den här sidan hittar du information angående vad du kan ta ut ur LUCRIS och hur du gör.

Ditt arbete med rapporter är viktigt

Genom att skapa rapporter ur LUCRIS stöttar du Lunds universitet med metadata som belyser vilken forskning som bedrivs, hur forskningen görs och i vilka samarbeten. LUCRIS erbjuder avancerade sök- och filtreringsmöjligheter av forskningsoutput, projekt, forskare och aktiviteter på person, grupp, projekt eller organisationsnivå.

Vanliga rapporter

LUCRIS erbjuder möjligheten att ta ut standardiserade forskningsrapporter och olika slags statistik på institutions-, grupp- eller projektnivå för exempelvis finansiärer eller andra målgrupper.

Prefekter och forskningsledare begär ofta rapporter till olika typer av utvärderingar. De använder också rapporter för att kontrollera och öka kvalitén på innehållet i LUCRIS så att statistiken blir pålitlig. Några exempel på rapporter är:

  • Personallistor
  • Publikationslistor
  • Till vilken grad minimikraven uppfylls
  • Åtgärdslistor för ofullständiga projekt
  • Översikt av infrastrukturer

Begränsningar

För vissa fält, till exempel för verksamhetsrollerna, finns det ingen historik i LUCRIS. Det går alltså inte att få ut hur statistik sett ut för olika typer av forskare över tid om det inte görs årliga uttag. Behöver du ta ut en lista som skildrar en forskartyp bakåt i tiden kan du be om en lista från LADOK för att rama in vilka individer rapporten ska gälla.

Så här gör du

För att du kan kunna ta fram bra rapporter behöver du ofta fundera över i vilken ände du ska börja. För att kunna göra rapporter rapport krävs också en viss administrativ roll. Hör av dig till LUCRIS supporten om du behöver denna behörighet.

Det finns även en LU BOX för rapportörer med mer information. Kontakta LUCRIS-supporten om du inte har tillgång.

Exempel

Säg att du vill ta fram en rapport över nuvarande doktorander vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och hur många forskningsoutput de producerat. Då är det lättast att filtrera fram resultatet utifrån personers verksamhetsroll (ex officio). Titta antingen på videon eller följ beskrivningen nedan för att se hur du kan ta fram rapporten.

Om du vill skapa en rapport för alla doktoranders publikationer på LTH så kan den se ut hur så här:

Illustration av hur man lägger upp filter i rapportmodulen (bild)

Vi föreställer oss att du har lagt till två kolumner från modulen Personer: Namn och Verksamhetsroll, därefter två kolumner från modulen Forskningsoutput: Titel och Typ.

Tänk på att det är viktigt att du avgränsar rapporten till den enhet du vill ta fram data för. Filtrera därför här på LTH:

Illustration av rapportmodulen (bild)

Då du vill ha fram uppgifter över doktoranders publicering måste du filtrera fram dem under ex officio:

Illustration av rapportmodulen (bild)

OBS! Det måste även läggas till ett filter för Status under Person som matchar nuvarande anställda ("Current affiliation").

Publikationerna ska vara producerade under doktorandernas tid vid Lunds Universitet så lägg till ett filter att de ska ha en intern affiliering:

Illustration av rapportmodulen (bild)

Publikationerna ska också vara validerade. Sorterar bort de som inte är granskade. Filtrerar fram dessa publikationer genom att bara ta med de som har viss status i granskningsflödet. Klicka i att de ska vara: validerade eller för re-validering:

Illustration av rapportmodulen (bild)

För att få alla forskningsoutput uppradade så är det viktigt att gå in och klicka på ”Expand” i menyn för kolumnen för typer

Illustration av rapportmodulen (bild)

Det går även att lägga till fler kolumner, med exempelvis citeringar.

Frågor och svar om rapportmodulen

Här nedan hittar du vanliga frågor och svar angående rapportmodulen.

Om du vill ha ut en rapport på svenska och engelska så gör du på följande sätt:

  1. Börja med att skapa rapporten på vilket språk som helst.
  2. Ladda ner rapporten
  3. Byt språkinställningarna i LUCRIS
  4. Ladda ner rapporten igen

Detta kan du till exempel använda om du vill se om forskare lagt in en beskrivning av sin forskning på både svenska och engelska.

Du hittar en video om hur du byter språkinställningarna på följande sida:

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se