Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avtalsrätt

Behöver du hjälp med ditt avtal? Här har vi samlat information, stöd och avtalsmallar som kan vara till hjälp. Det är inte alla avtal som behöver juristhjälp. Juridiska avdelningens stöd är därför frivilligt och kan utnyttjas om du behöver det.

Vi erbjuder också internutbildning på området till verksamheten – välkommen med förfrågan.

En förutsättning för all avtalshantering är att du som ansvarig för avtalet sätter dig in i avtalssituationen och bedömer om avtalet kan accepteras ur ett verksamhetsperspektiv. Till stöd när du läser ett avtal kan du följa vår lathund för avtalsgenomgång som du hittar längre ner på sidan. Det finns också flera avtalsmallar för olika situationer att använda. Se mer nedan. 

Om du behöver juridiskt stöd i samband med kommersialisering av dina forskningsresultat, kontakta LU Innovation.
Läs mer på LU Innovations hemsida (öppnas i samma fönster).

Hur bedömer man ett avtal?

Avtalet ska återspegla de förutsättningar och intressen som är viktiga för universitetet och det enskilda projektet. Du själv - som projektansvarig eller ansvarig för avtalet i annan roll - behöver därför vara väl insatt i dessa förutsättningar. 

Som stöd för en enklare och snabbare hantering har Juridiska avdelningen tagit fram en lathund som kan användas för alla avtalstyper. Tanken är att lathunden ska öka förståelsen för avtalsinnehållet vid din genomgång av ett avtalsutkast och ge dig möjlighet att i större utsträckning hantera avtalssituationer på egen hand. Lathunden listar de vanligaste avtalsbestämmelserna, med universitetets inställning i olika sakfrågor, för avstämning mot avtalsutkast. I universitetets avtalsmallar finns exempel på hur universitetet helst vill att de olika avtalsbestämmelserna ska formuleras. 

Lathund för avtalsgenomgång (PDF, 222 kB, öppnas i nytt fönster), dokumentet nås genom att klicka på dokumentnamnet.

Universitetets mallsamling omfattar många olika avtalstyper och den finns tillgänglig här längre ned på hemsidan. Avtalsmallarna kan användas både i sin helhet för att ta fram ett komplett avtalsutkast och för att ge förslag på enskilda avtalsbestämmelser i en förhandlingssituation. Se nedan.

När du vänder dig till Juridiska avdelningen för råd och stöd behöver vi inledningsvis en del information om avtalssituationen för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. En sammanfattad bakgrundsbeskrivning underlättar arbetet och sparar mycket tid i processen. Det vi oftast behöver veta framgår av formuläret Checklista inför avtalsgranskningen, som du gärna får fylla i och skicka med när du kontaktar Juridiska avdelningen. Det går också bra att använda checklistan som stöd för en egen beskrivning av situationen. Tänk också på att kontakta Juridiska avdelningen med så god framförhållning som möjligt. 

Checklista inför avtalsgranskningen (Word, 44 kB, öppnas i nytt fönster) dokumentet nås genom att klicka på dokumentnamnet.

Vad tittar avdelningen Juridik på?

Vissa avtalsvillkor har större betydelse för universitetets verksamhet och kan ibland upplevas svårare än andra att förstå och ta ställning till. Avdelningen Juridik kan hjälpa dig att bedöma dessa. I universitetets verksamhet handlar sådana villkor ofta om följande frågor. 

 • Publiceringsfrågor
 • Hantering av immateriella rättigheter, exempelvis rätt till forskningsresultat
 • Sekretessreglering
 • Universitetets ansvar vad gäller exempelvis förväntade forskningsresultat, resultatens användbarhet, skador eller förluster av olika slag

Vad tittar avdelningen Juridik inte på?

Exempel på avtalsinnehåll som måste bedömas utifrån verksamhetens förutsättningar är följande. 

 • Projektets förankring - projektansvarig ansvarar för förankring på institution/fakultet
 • Projektets innehåll och avgränsning - projektbeskrivningen är mycket viktig för avtalets avgränsning och dess innehåll kan inte bedömas av juridiska avdelningen
 • Budget och finansieringsfrågor
 • Jäv- och bisysslefrågor - projektansvarig ansvarar för att ge sådana förhållanden till känna
 • Personanknytning - personer som deltar i projektet ska vara anställda vid universitetet
 • Upphandling - frågor om upphandling stäms av med Inköp & Upphandling
 • Lokaler och utrustning - frågor om lokaler och utrustning stäms av med LU Byggnad
 • Projektets styrning och organisation - Juridiska avdelningen kontrollerar att det finns tillräcklig möjlighet för myndigheten att påverka beslut genom exempelvis röstnings- och vetoregler. Däremot ligger det på projektansvarig att bedöma vad som är lämpligt med hänsyn till projektets mål och innehåll

Finns det mallavtal?

Ett bra avtal ska återspegla situationen det ska användas i. Därför är alla avtal också olika. För att underlätta hanteringen har vi tagit fram mallavtal för de vanligast förekommande avtalstyperna på universitetet, följ respektive länk här nedan. Kontakta gärna avdelningen Juridik om du har eventuella frågor om hur mallavtalen kan användas. 

Mallavtal tillgängliga på svenska

Nedan finns länkar till de svenska mallavtalen. Genom att klicka på länkarna når du mallavtalen och dokumenten öppnas i nytt fönster. 

Mallavtal tillgängliga på engelska

Nedan finns länkar till de engelska mallavtalen. Genom att klicka på länkarna nedan når du mallavtalen och dokument öppnas i nytt fönster.

Vem undertecknar?

Avtalets innehåll och för vissa avtalstyper dess sammantagna ekonomiska värde avgör vem som har behörighet att skriva under avtalet för Lunds universitet. Vem som undertecknar avtalet framgår av rektorsbeslutet Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet. 

Läs mer om dessa föreskrifter genom att klicka på länken nedan. 
Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet (PDF, 360 kB, öppnas i nytt fönster).

Den person som är behörig att underteckna enligt ovan måste alltid sätta sig in i avtalsinnehållet och ta ställning till om universitetet bör ingå avtalet. Detta gäller oavsett om avtalet granskas av en jurist eller inte. Ett avtal innehåller alltid förutsättningar som inte kan bedömas av avdelningen Juridik. Projektansvarig ska se till att det finns tillräckligt beslutsunderlag, exempelvis ekonomisk dokumentation, redovisad förankring för projektet vid institution/område och eventuella kommentarer från ansvarig jurist. 

Diarieföring av avtalet

Ett avtal med en extern part utgör ett ärende vid Lunds universitet som ska diarieföras på institutions- eller områdesnivå. Även den korrespondens som avdelningen Juridik för med den externa parten under förhandlingen ska diarieföras i ärendet. Det är du, som ansvarig för avtalet, som har ansvar för att detta sker. Kontakta ansvarig registrator om du behöver mer information.

Jäv, bisyssla och anlitande av juridisk person

I en avtalssituation, exempelvis när det handlar om samarbete med ett företag där en anställd har intressen, kan man behöva stämma av frågor om jäv och bisysslor. Man kan även behöva kontrollera vad som gäller för anlitande av ett företag med kopplingar till universitetsanställda.

Läs mer om dessa områden i Lunds universitets föreskrifter om bisysslor och i beslutet Lunds universitets föreskrifter om inköp, som du når genom att klicka på länkarna nedan. 
Lunds universitets föreskrifter om bisysslor, (öppnas i samma fönster).

Lunds universitets föreskrifter för inköp, (öppnas i samma fönster).

Kontakt

Vid frågor om avtal, kontakta:

Sara Lindgren (M - IKVM, IKVL, hälsovetenskaper; Max IV)
Jurist
sara [dot] lindgren [at] legal [dot] lu [dot] se (sara[dot]lindgren[at]legal[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 76 52

Carl Petersson (M - EMV, ITM, ILM; LTH - Kemiska och Fysiska; N - Kemiska och Fysiska och ER)
Jurist
carl [dot] petersson [at] legal [dot] lu [dot] se (carl[dot]petersson[at]legal[dot]lu[dot]se)  
+46 46 222 76 41

Hanna Stam (LTH - utom Bygg- och miljöteknologi, Kemiska och Fysiska)
Jurist
hanna [dot] stam [at] legal [dot] lu [dot] se (hanna[dot]stam[at]legal[dot]lu[dot]se)  
+46 46 222 71 41

Sanna Weber (N - utom Kemiska och Fysiska, EHL, S, J, K, HT, USV, LUCE)
Jurist
sanna [dot] weber [at] legal [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 08 10

Nils Renström (LTH - Bygg- och miljöteknologi, gemensam förvaltning)
Jurist
nils [dot] renstrom [at] legal [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 04 26